Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
081042024 DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 23. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-04-2024
Fordelingsdato: 16-07-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge den langvarige effekt af at reducere jordbearbejdningen på sandjord og at finde udbytteeffekten, når sandjorden løsnes med en pløjning hvert 2. år. Fra 2020 er planen udvidet til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 2002, med 3 forsøgsled: Pløjning, reduceret jordbearbejdning og pløjning hvert 2. år. Forsøget blev anlagt som storparceller i 15 m. bredde med 3 gentagelser. Fra 2020 er parcellerne med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning opdelt i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på sandjord. Ved opdeling af parceller undersøges effekter af at gå direkte fra pløjning til direkte såning, i forhold til at gå fra reduceret jordbearbejdning til direkte såning, hvor jordstrukturen har ændret sig over tid.

FORSØGSBETINGELSER: Demonstrationen anlægges hvor forsøg 081042023 blev gennemført i 2023. Placering af høstparceller i det nye design er fastlagt af Teknologisk Institut i forhold til EM-38 kort. Alle høstparceller er registret med GPS i 2020, og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte. Til høst 2024 er afgrøden vinterraps.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning i led 1-3 foretages af landmanden
 • Såning i led 4 og 5 fortages af Maskinstation med maskine til direkte såning. Dette koordineres af landmanden
 • Udbringning af gylle med slæbeslanger foretages af Maskinstation
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 6.

 • ANLÆGSDATA: Forsøgsparcellernes placering markeres af LFE 6, med samme beliggenhed som i 2023. Høstparcelstørrelse oprettet under designfane er ikke korrekt, der skal ses bort fra denne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylle, svin MarkforsuringBåde mark og forsøg
  AndetSluxx HPBåde mark og forsøg5 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Ukrudtsbekæmpelse: Behov for ukrudtsbekæmpelse vurderes af LFE 6 og gennemføres individuelt i de forskellige led
 • Sygdomme og skadedyr: Der foretages bekæmpelse efter behov. Vedrørende snegle. Der gives 5 kg/ha Sluxx HP sneglekorn samtidig med /straks efter såning. Behandlingen gentages efter behov 0-2 gange.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-08-2023
  Behandling siden 2002: Konventionelt dyrket med pløjning
  PløjningPløjedybde
  VinterrapsUdsædsmængde
  2Før såningl Roundup XL
  15-08-2023
  Behandling siden 2002: Pløjefri dyrkning
  HarvningHarvedybde
  VinterrapsUdsædsmængde
  315-08-2023
  Pløjning hvert andet år, pløjning efter høst 2023
  HarvningHarvedybde
  VinterrapsUdsædsmængde
  4Før såningl Roundup XL
  15-08-2023
  Behandling siden 2002: Pløjning. Fra 2020: Direkte såning. Udsædsmængde +10%
  Direkte-såning
  VinterrapsUdsædsmængde
  5Før såningl Roundup XL
  15-08-2023
  Behandling siden 2002: Pløjefri dyrkning. Fra 2020: Direkte såning. Udsædsmængde +10%
  Direkte-såning
  VinterrapsUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjede led.
  Halmen snittes i hele forsøget. I led 4 og 5, som sås direkte, strigles 1-2 gange for at sikre optimal halmfordeling forud for såning. Det er meget vigtigt for at sikre god etablering af raps med direkte såning.
  SÅNING VINTERRAPS 2023
 • Led 1 og 3 pløjes og jorden pakkes inden såning.
 • Led 2 harves inden såning.
 • Led 4 og 5 etableres med direkte såning. Øget udsædsmængde på +10 %

  Sorten skal registreres under grundoplysninger og udsædsmængden for hvert led noteres under forsøgsbehandlinger.

  UDBRINGNING AF GYLLE

  Gylle udbringes med slæbeslager i alle parceller. Gyllen udbringes af maskinstation. Gyllen forsures.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2023, August-september
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 12 - 14, Efter fremspiring, efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  0-25 cm. Prøvestørrelse 1 liter til analyse af CarbonCheeck (fraktioneret efter omsætning).
  Aktiv C , mg/kg
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDPRØVE-UDT2. .
  0-25 cm. Prøvestørrelse 1 liter til analyse af Soil Life Monitor (jordlivsanalyse – fedtsyrer) Der anvendes håndholdte labels.
  *1,
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDPRØVE-UDT3 .
  0-25 cm. Prøvestørrelse 2 liter til analyse af Fertilization manager/gødningskompas. Der anvendes håndholdte labels.
  Krummedannende evne, Indeks 1-10
  P0301-04-2024, Før 1. gødskning, (ved vækststart)
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Planter tælles på 2 x 1 meter og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 89, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER: Udtages på parcelniveau med pælespade eller lignende i 0-25 cm dybde. Prøvestørrelse 4 liter (minimum 16 stik). Følgeseddel fra NFTS kan anvendes, dog skal der tilføjes DR468, Gødningskompas, DR750, Soil Life Monitor, Mark og Carbon Check på følgesedlen.

  SVAMPESYGDOMME: Forsøget tilses jævnligt. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau. Der kan oprettes flere måleparametre efter behov.

  UKRUDT: Forsøget tilses jævnligt. Hvis der konstateres ukrudt og måske endda forskel i ukrudtsmængde og/eller arter oprettes flere måleparametre, alt efter hvad der er aktuelt.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51 eller på mail: jaan@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-08-2023Ændret jordprøve fra led- til forsøgsniveau, samt fremskudt tidspunkt for prøveudtagning (MATR)
  15-09-2023Tilføjet projnr 8512 (HJB)
  06-10-2023Jordprøver oprettet i P02
  06-10-2023Der er oprettet tre jordprøver i P02. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup XL GHS09
  Sluxx HPIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk