Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070292424 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med nitrifikationshæmmer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2024
Fordelingsdato: 10-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At følge udviklingen i forholdet mellem ammonium og nitrat i jorden via N-minanalyser hen over vækstsæsonen i foråret og forsommeren. Hermed kan potentialet for lattergasdannelse vurderes mellem de forskellige gødningstyper og strategier.

BAGGRUND: Der er ikke markedsført nitrifikationshæmmere, som kan coates og virke stabilt på de gængse handelsgødningstyper baseret på calciumammoniumnitrat (disse gødningstyper er dominerende på det danske handelsgødningsmarked). Derfor vil brug af nitrifikationshæmmere til disse gødningstyper kræve at nitrifikationshæmmeren udbringes på anden vis. Det undersøges om udsprøjtning af nitrifikationshæmmer på jordoverfladen er lige så effektiv til reduktion af nitrifikationen som nitrifikationshæmmere coated direkte på gødningen.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på JB 4 og 6-7. Forfrugt skal være korn. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.

FORSØGSSTEDER:
LFE 1 og LFE 5 anlægger forsøg på JB 4
LFE 5 og 12 anlægger på JB 6 eller 7


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov5 kg
PK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg600 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2024

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2024

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2024

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2024

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2024

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2024

Medio april
100 kg N667 kg Kalksalpeter 15
915-03-2024

Medio marts
50 kg N192 kg NS 26-14
15-04-2024

Medio april
100 kg N384 kg NS 26-14
1015-03-2024

Medio marts
50 kg N192 kg NS 26-14
15-04-2024
NS 2614 coated med DMPP
Medio april
100 kg N384 kg Coatet gødning
Nitrifikationshæmmer
1115-03-2024

Medio marts
50 kg N192 kg NS 26-14
15-04-2024
Vizura udsprøjtes indenfor en time efter 2. gødskning.
Medio april
100 kg N384 kg NS 26-14
3,36 l Vizura
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Medio marts
  • I led 2-8 tildeles 50 kg N som NS 27-4
  • I led 9-11 tildeles 50 kg N som NS 26-14
Medio april
  • I led 3-7 tildeles stigende mængder N som NS 27-4
  • I led 8 tildeles 100 kg N i Kalksalpeter
  • I led 9 tildeles 100 kg N i NS 26-14
  • I led 10 tildeles 100 kg N i NS 26-14 coated med nitrifikationshæmmer
  • I led 11 tildeles 100 kg N NS 26-14 og indenfor en time efter gødskning udsprøjtes Vizura. Dosis 3,36 liter vizura pr. ha.
Medio maj
  • I led 5-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4


GØDNING: Gødning og Vizura leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0113-03-2024, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
P0229-03-2024, 14 dage efter, første gødskning
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0329-04-2024, 14 dage efter, anden gødskning
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0406-05-2024, 21 dage efter, anden gødskning
Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0513-05-2024, 28 dage efter, anden gødskning
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P06Stadium 37
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P07Stadium 45
Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ledROD-PRØVE til Koldkærgård.
Rodprøve til bestemmelse af nitratindhold. Se tekstafsnit. RODPRØVE.
NO3-N, % i rodtørstof
P08Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P0901-09-2024, Efter høst
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes iWebTrialOffice, senest 1. juni.

RODPRØVE: I stadie 45 udtages der planterodprøver i led 1-7. Med en spade eller greb løsnes jorden under en plante, og den trækkes forsigtigt op. Det er fint, hvis der blot følger 5-10 cm rod med op. De fine rødder falder nok af, men det gør ikke noget. Der opgraves to planter pr. parcel der puljes til ledprøver (8 planter/led). Store jordklumper bankes forsigtigt af. Prøverne sendes til TI, der skyller rødderne for jord, tørrer planterne og sender roddelen til analyse i England. Se nærmere i vejledningen: (Udtagning af rodprøve). Spørgsmål vedrørende udtagning af rodprøver rettes til Torkild Birkmose, SEGES, tlf. 3031 3977.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
05-03-2024Antal af forsøg ændret fra 3 til 4. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk