Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070262424 Kvælstoffikserende bakterier til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 09-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At dokumentere effekten af produkter indeholdende kvælstoffikserende bakterier under danske forhold.

BAGGRUND: Produkter indeholdende kvælstoffikserende bakterier markedsføres kraftigt, med argumentation om at de hjælper afgrøden ved at tilføre kvælstof ved fiksering af kvælstof fra luften. Det skulle medføre, at der kan opnås et merudbytte, alternativt spares kvælstof i handelsgødning. Dette afprøves med forskellige produkter i vårbyg.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. For at forebygge manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha én gang i foråret.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2 kg
PK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg500 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-04-2024

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
301-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
401-04-2024

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
501-04-2024

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
601-04-2024

Ved såning
200 kg N740 kg NS 27-4
701-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 2550 g VixeranUdsprøjtet
801-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 25333 g BlueNUdsprøjtet
901-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
100 g AzotoPowerUdsprøjtet
1001-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 2575 g VeradynUdsprøjtet
1101-04-2024

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Stadium 2550 g VixeranUdsprøjtet
1201-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
100 g AzotoPowerUdsprøjtet
0,08 l EvoteraUdsprøjtet
1301-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 252 l YaraAmplix OptiviUdsprøjtet
Stadium 372 l YaraAmplix OptiviUdsprøjtet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
April, ved såning
 • I led 2 tildeles 40 kg N som NS 27-4
 • I led 3, 7-10 og 12-13 tildeles 80 kg N som NS 27-4
 • I led 4 og 11 tildeles 120 kg N som NS 27-4
 • I led 5 tildeles 160 kg N som NS 27-4
 • I led 6 tildeles 200 kg N som NS 27-4
 • I led 12 efter såning udsprøjtes desuden AzotoPower og Evotera

Stadium 25
 • I led 7 og 11 udsprøjtes 50 g Vixeran pr. ha i 200 l/ha vand
 • I led 8 udsprøjtes 333 g BlueN pr. ha i 200 l/ha vand
 • I led 10 udsprøjtes 75 g Veradyn pr. ha i 200 l/ha vand
 • led 13 udsprøjtes 2 l YaraAmplix Optivi pr. ha i 200 l/ha vand

Stadium 37
 • led 13 udsprøjtes 2 l YaraAmplix Optivi pr. ha i 200 l/ha vand
pH i vandet, der anvendes til udsprøjtning skal ligge mellem pH 5 og 8. Vandet må ikke være behandlet med klor. Alle produkter udsprøjtes som en morgensprøjtning, ved lufttemperatur mellem 10 og 20 grader.

Håndtering af Vixeran: Der laves en stocksolution umiddelbart inden sprøjtning: Posens indhold (5 g) opløses i 1 liter vand (gør udregningen nemmere). Doseringen er 50 g/ha dvs. de 5 g er til 1000 m2

Der kan herefter udtages 1 ml stocksolution pr. m2 der skal behandles. Dvs. skal man behandle 160 m2 så udtager man 160 ml og fortynder op til den rigtige mixsize.

Eksempel:
Forsøgsenheden vil behandle 200 m2 med en vandmængde på 200 l/ha Udtag 200 ml fra stocksolution (5 g i 1000 ml vand) og fortynd til en mixsize på 4 l. Så bliver doseringen og vandmængden korrekt.

NB! Efter opløsning i vand skal Vixeran bruges samme dag, så stocksolution skal ikke laves i forvejen.
GØDNING: NS 27-4, Vixeran , Veradyn, Azoto Power, Evotera, YaraAmplix Optivi og BlueN leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0113-03-2024, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0206-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0313-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0420-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0527-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0603-06-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P07Stadium 32
Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 2, 4, 5
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 1, 2
ParcelYara N-Tester -.
Ved måling måles der 30 blade i hver parcel. Der måles på sidste fuldtudviklede blad
 
P08Stadium 37
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5
Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
Yara N-Tester -.
Ved måling måles der 30 blade i hver parcel. Der måles på sidste fuldtudviklede blad
 
P09Stadium 45
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
ROD-PRØVE til Koldkærgård.
Rodprøve til bestemmelse af nitratindhold. Se tekstafsnit. RODPRØVE.
NO3-N, % i rodtørstof
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5
Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
Yara N-Tester -.
Ved måling måles der 30 blade i hver parcel. Der måles på sidste fuldtudviklede blad
 
P10Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P1101-09-2024, Efter høst
Alle målinger i P11 udføres kun i led: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

RODPRØVE: I stadie 45 udtages der planterodprøver i led 1-7. Med en spade eller greb løsnes jorden under en plante, og den trækkes forsigtigt op. Det er fint, hvis der blot følger 5-10 cm rod med op. De fine rødder falder nok af, men det gør ikke noget. Der opgraves to planter pr. parcel der puljes til ledprøver (8 planter/led). Store jordklumper bankes forsigtigt af. Prøverne sendes til TI, der skyller rødderne for jord, tørrer planterne og sender roddelen til analyse i England. Se nærmere i vejledningen: (Udtagning af rodprøve). Spørgsmål vedrørende udtagning af rodprøver rettes til Torkild Birkmose, SEGES, tlf. 3031 3977.

YARA N-SENSORMÅLING: Der foretages målinger med Yara N-sensor 5 gange fordelt hen over foråret. Målingerne foretages af forsøgsenheden om tirsdagen og den genererede fil sendes umiddelbart efter måling til Jesper Juul Ulnitz, tlf 5075 3360, jesper.juul.ulnitz@yara.com, som sender resultaterne for N-optag retur till forsøgsenheden om onsdagen, Data indtastes i NFTS.

YARA N TESTER: Der skal måles i stadierne 32, 37-39 og 45-55. Ved måling måles der 30 blade i hver parcel. Der måles på sidste fuldtudviklede blad. Yara kan give en hurtig instruks, hvis det er nødvendigt.

DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
05-03-2024Ændret fra 3 til 4 forsøg i serien.(RJE)
13-03-2024Der er oprettet Yara Ntester målinger i st. 32, 37 og 45. Der udskrives nye labels.(RJE)
27-03-2024Kemiberegningsskema aktiveret. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk