Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060022424 TEST JORDPRØVER KortDrænN2O -Effekten af dræningstilstand på lattergas udledningen Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-06-2023
Fordelingsdato: 04-07-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om der er forskel i udledningen af lattergas afhængig af markers dræningstilstand.

BAGGRUND: Der gennemføres lattergasmålinger på to højbundmarker som begge har et vel drænet og dårligdrænede areal. Det er relevant at måle vandstand og jordfugtighed ved behandlingerne samtidige, da det ønskes at koble dræningstilstanden (vandindholdet i marken) med de målte lattergasudledninger i de to behandlinger våd og tør. Herudover gennemføres der en række målinger som udføres af eksterne partner i forsøgsområdet. Dette arbejde udføres af SEGES, DTU, AU Agro og DHI, og omhandler en kortlægning af jordens fugtighed. Målet med dette arbejde er dels at kunne udpege områder med risiko for høj vandmætning via satellit og radar, da dette kobles til risikoen for høje emission af lattergas, samt at kun koble jordens fugtighed med en emissions faktor.

FORSØGSBETINGELSER: Et enkelt forsøg repræsenter en mark. Marken skal være min 400 m lange i nord til sydgående retning og 200 m brede i øst til vest. Dette er for at sikre at der kan ses forskel på de to behandlinger via satalitfoto. På marken sår landmanden vinterhvede i både 2023 og i 2024. Marken skal være en højbundsjord JB4-7. Landmanden behandler marken som han plejer, dog skal den ene mark kun modtage kunstgødning mens den anden mark tilføres husdyrgødning.

ARBEJDSFORDELING:
 • SEGES har udarbejdet en GIS analyse der identificerer potentielle marker
 • TI finder i samarbejde med LFE 4 marken til forsøget
 • TI gennemfører aktiviterne i forsøget

 • ANLÆGSDATA: Den ene behandling skal placeres på et område i marken, hvor der er kendt risiko for vandmætning af jorden mens den anden behandling placerer 200-300 m i syd eller nordgående retning på et vel drænet areal i marken. I hver "behandling" placeres 3 kamre til måling af lattergas.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 60m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Gødskning og sprøjtningGødningBåde mark og forsøg
  PlanteværnBåde mark og forsøg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  Høst og bjærgningHøst-datoBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Så- og høstdato af vinterhvede angives under grundbehandling. Desuden registres datoer for jordbearbejdning og gødskning. I forsøget med tilførsel af husdyrgødning udtages en gylleprøve i forbindelse med udbringningen (prøvenr. 2446)

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Efterafgrøder
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Dræning, vel drænet
  2Dræning, dårlig drænet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen behandlinger i forsøget.

  Kort efter såning af vinterhveden i marken afmækes de to områder (behandlinger) i marken med GPS. Der intalleres i hvert område 3 rammer til udtagning af lattergas prøver. Placeringen af rammerne markeres ligeledes med GPS.

  Rammerne skal placeres således:
 • At der er en ensartet dækning af biomasse i de valgte områder
 • Der placeres 3 rammer i henholdsvis et veldrænet og idårlig drænet område af marken.
 • Rammerne fordeles jævnt med 2-3 meter imellem indenfor et område på 60 m2 Ramerne fjernes og instaleres hurtigst muligt igen i forbindelse med Gylleudbringning, høst og såning.

 • KEMI, GØDNING OG UDSÆD: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2023
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ledJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  KT, 25-50 cm dybde
  LER, % i jord 25-50 cm
  MGT, 25-50 cm dybde
  PH, 25-50 cm dybde
  PT, 25-50 cm dybde
  SILT, % i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ParcelGPS BREDDEGRAD SLUT .
   
  ParcelGPS BREDDEGRAD START .
   
  ParcelGPS LÆNGDEGRAD SLUT .
   
  ParcelGPS LÆNGDEGRAD START .
   
  P0204-09-2023, Ved såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0305-09-2023, M01
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P0418-09-2023, M02
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0502-10-2023, M03
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0623-10-2023, M04
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0713-11-2023, M05
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
   
  P0808-12-2023, M06
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0902-01-2024, M07
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1029-01-2024, M08
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P1119-02-2024, M09
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P1227-02-2024, M10
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P1305-03-2024, M11
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1412-03-2024, M12
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P1519-03-2024, M13
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1626-03-2024, M14
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1703-04-2024, M15
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P1810-04-2024, M16
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1917-04-2024, M17
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P2024-04-2024, M18
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2102-05-2024, M19
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P2208-05-2024, M20
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2315-05-2024, M21
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P2404-06-2024, M22
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2519-04-2024, M24
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  P2603-07-2024, M25
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2731-07-2024, M25, Lige inden høst
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -5 cm.
  TØRSTOF, % i jord 0-5 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 6 -18 cm.
  TØRSTOF, % i jord 6-18 cm
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Alt korn fra hvert lattergaskammer klippes til planteprøve. Se teksafsnit: PLANTEPRØVER/HØST
  *1,
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Kerneudbytte af planteprøve.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  PARCELNIVEAU. Prøver fra hvert kammer tærskes og der laves NIT
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg halm.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.
  Dette er en meget vigtig indberetning, da det siger noget om hvor stort et potentiale der er for mineralisering af N i vækstperioden.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE/HØST: På samme dato, men efter sidste lattergas måling høstes de afgrøder som vokser inden for rammerne. Der laves opgørelse på høst udbyttet i form af mængder og kvælstof optag. Der laves analyser af kvælstof optaget i både halm og kerner.

  JORDMÅLINGER:
  TOMST-SENSOR
  Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt, så solskærmen rører ved jordoverfalden (se skitse 1), på denne måde sikres det at sensoren måler vandindhold i 6-18 cm dybde. Dette er vigtig da der også udtages jordprøver i 6-18 cm dybde til kalibering af sensoren (Se afsnit om jordprøver til gravimetisk vandindhold). Senssoren placeres i jorden tæt på rammen. .Der installers 3 sensor pr parcel, en ved hvert kammer. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  GRAVIMETRISK VANDINDHOLD:
  Der udtages jordprøver med jordspyd til bestemmelse af gravimetrisk vandindhold i jorden. Hver jordprøve består af 3 stik med jordspyd. De tre stik tages alle i inden for det afsatte område i nærheden af kamrene. Når jordspydet tages op deles jordkernen til to prøver, en prøve for 0-5 cm og en prøve fra 6-18 cm. Dette gøres efter bedste evne, og det er indforstået at der kan være tilfælde hvor denfemte cencimeter indgår i en af de to prøver. Når det korrekte jordlag skrabes fra jordspyd i plastikposer som leveres af AU inden opstart af forsøget. Poserne er forsynet med relevant identifikationsnummer, der skriver dato, tid, sted og jorddybde interval. Prøverne transporteres på køl og nedfryses hurtigst muligt. Alle prøver sendes samlet til:

  AU Viborg
  Att:Finn Plauborg
  Blichers Alle 20
  8830 Tjele

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet. Rammerne skal afsættes med GPS.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i Webtrial Office, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til Webtrial Office.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke/vandmættethed og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Projektet er finasieret af Landbrugstryrelsens Bedriftudledningsprojekt (BUP)

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Seniorkonsulent Majken Meldorf Deichmann: 30256808 eller på mail: msamd@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk