Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070572424 Fosfor i biokul og andre gødninger til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-04-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Hovedformålet er at undersøge fosforgødningsvirkningen af biokul baseret på separeret afgasset biomasse. Derudover undersøges effekt på reaktionstal og der screenes for eventuelle andre udbytteeffekter af biokul. Desuden undersøges nye fosforgødninger for deres gødningseffekt.

BAGGRUND: ’Der er stor fokus på anvendelsen af biokul i landbruget. Biokul baseret på biogasrestfibre vil have et højt fosforindhold, som gør produktet interessant som fosforgødningsmiddel. Det er derfor vigtigt at undersøge fosforgødningseffekten under markforhold.

FORSØGSBETINGELSER: Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer: Forsøgsarealerne skal have lave fosfortal (under 1,5 gerne lavere) eller det skal være et areal, hvor der tidligere er observeret udbytterespons for fosfortilførsel. Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode (dvs. fra august 2023 og frem til såning af vårbyg) være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. I årerne efter forsøget (frem til 2026) ønskes der adgang til forsøgsarealet én gang årligt med det formål at udtage jordprøver for analyse af udviklingen i jordens fosfortal efter biokul-udbringning. Fremadrettet kan dyrkningen af arealet følge landmandens almindelige praksis, men hvis muligt bør fosforholdige gødninger undgås på arealet frem til og med 2026. Alternativt registreres brugen af fosforholdige gødninger i notat i forsøgsplanen.

ANLÆGSDATA: Forsøgene anlægges med 2,5-4,5 meter brede bruttoparceller. Parcellerne skal være 15 m i længden. I led 10 er der kun gødning til 30 m2, så her skal høstparcellen tilpasses. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås. Forsøgene skal anlægges på tværs af agerretningen. Forsøgene skal opmåles/georefereres, så de enkelte parceller kan genfindes. Led 10-13 gennemføres ikke ved LFE 15.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNS 27-4Både mark og forsøg
Kaliumchlorid 50. KaligødBåde mark og forsøg200 kg
Kieserit, MagnesiumBåde mark og forsøg50 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.Grundgødskning:
 • Kalium: 100 kg K i kaliumchlorid,
 • Magnesium: 50 kg kiserit
 • Mn, Cu, Zn: Der gødskes med tilstrækkelige mængder Mn, Cu og Zn. Ved risiko for manganmangel udsprøjtes mangansulfat miniumum to gange i vækstsæsonen. Første behandling udføres i st. 11-12, og anden behandling udføres, når planten er i gang med buskning. Der skal anvendes sprede-klæbemiddel. YaraVita Gramitrel giver mulighed for at tildele Mn, Cu og Zn på én gang.

  Der må ikke gødskes med anden N, P og K gødning end forsøgs- og grundgødning.

  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Undgå ukrudtsmidlet DFF, der kan give skader på de små planter.
 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Fosfordosering og type
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  101-04-2024
  Ingen fosfor
  N som kvælstofnormBredspredt
  201-04-2024

  Ved såning
  10 kg P50 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N som kvælstofnormBredspredt
  301-04-2024

  Ved såning
  30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N som kvælstofnormBredspredt
  401-04-2024

  Ved såning
  60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N som kvælstofnormBredspredt
  501-04-2024

  Før såning
  30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
  Bredspredt
  Nedharvet
  N som kvælstofnormBredspredt
  601-04-2024

  Før såning
  30 kg P4,3 t Biokul fra afgasset biomasse 2608
  Bredspredt
  Nedharvet
  N som kvælstofnormBredspredt
  701-04-2024

  Før såning
  90 kg P13 t Biokul fra afgasset biomasse 2608
  Bredspredt
  Nedharvet
  N som kvælstofnormBredspredt
  801-04-2024

  Før såning
  90 kg P13 t Biokul fra afgasset biomasse 2608
  Bredspredt
  Nedharvet
  60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N som kvælstofnormBredspredt
  901-04-2024

  Før såning
  20 kg P2,9 t Biokul fra afgasset biomasse 2608
  Bredspredt
  Nedharvet
  10 kg P50 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N som kvælstofnormBredspredt
  1001-04-2024

  Ved såning
  5 kg PNano P
  Placeret
  N som kvælstofnormBredspredt
  1101-04-2024
  Der tilføres N som N norm fratrukket N i NP 9-13
  Ved såning
  10 kg P76 kg NP 9-13-0
  Placeret
  N under kvælstofnormBredspredt
  1201-04-2024
  Der tilføres N som N norm fratrukket N i DAP
  Ved såning
  10 kg P50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  N under kvælstofnormBredspredt
  1301-04-2024
  Der tilføres N som N norm fratrukket N i Øgro fiberpiller
  Ved såning
  10 kg P0,15 t Organisk gødning 1
  Placeret
  N under kvælstofnormBredspredt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2608EAT - Eurofins Agro TestingBiokul fra afgasset biomasseAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I forbindelse med udbringning udtages prøve af biochar 2608, der sendes til Eurofins for kemisk analyse. Prøven udtages så repræsentativt som muligt.

  I alle led bredspredes og nedharves kvælstof i form af NS 27-4 forud for såning. OBS: I led 10-13, hvor fosfor gødningen også indeholder kvælstof, tilføres kvælstof som norm fratrukket den mængde kvælstof, der er i P-gødningsprodukt

 • I led 1 tildeles ingen fosfor
 • I led 2-4 placeres stigende mængder fosfor i TSP ved såning
 • I led 5 bredspredes og nedharves 30 kg P i TSP før såning
 • i led 6 og 7 bredspredes og nedharves henholdsvis 30 og 90 kg P pr. ha i biokul forud for såning.
 • I Led 8 bredspredes og nedharves 90 kg P pr. ha i biokul forud for sågning og der placeres 60 kg P i TSP ved såning.
 • I Led 9 bredspredes og nedharves 20 kg P pr. ha i biokul forud for sågning og der placeres 10 kg P i TSP ved såning.
 • I led 10 placeres 5 kg P i Nano P, flydende gødning ved såning. Nano P indeholder 6 gram P pr. liter. Det vil sige tilførsel svarende til 834 liter pr. ha. Produktet må ikke fortyndes.
 • I led 11 placeres 10 kg P i NP 9-13, flydende gødning ved såning (Massefylde 1,35 kg/l)
 • I led 12 placeres 10 kg P i DAP ved såning
 • I led 13 placeres 10 kg P i Øgro/fiber-piller ved såning

 • GØDNING: NP 9-13, DAP, Tripelsuperfosfat, Kaliumchorid, Kiserit og NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Øvrige grundgødning skaffes lokalt. SEGES formidler kontakt vedrørende levering af biokul, nano-P og Øgro/fiberpiller.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2024, Ved anlæg, Før udbringning af gødning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  P-CaCl2, 0-25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  JORDPRØVE-UDT. .
  Der udtages jordprøver i 0-25 cm i hver parcel. 8 stik pr prøve.
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 12 - 13, Medio maj
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 23 - 28, VIGTIGT at der flyves med drone inden strækningsvækst, dvs. senest stadie 29, men gerne før.
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 30 - 31
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13
  ParcelSIDESKUD /plante.
  Se tekstafsnit: OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
  KERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0601-09-2024, Lige efter høst
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde


  JORDPRØVER: I P01udtages en jordprøver til Agrolab. Til bestemmelse af Standard/Tekstur på forsøgsniveau, udtages 16-20 stik fordelt på hele forsøgsarealet. Derudover udtages der jordprøver på parcelniveau i led 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, der udtages 8 stik fordelt i hver parcel. Alle jordprøver skal veje 300-400 g.

  I P06 udtages i led 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 standard jordprøver på ledniveau.

  HÅNDTERING AF BIOKUL: Ved håndtering af biokul SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • OPTÆLLING AF SIDESKUD: I st. 30-31 skal der i udvalgte led optælles sideskud pr. plante på parcelniveau. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Hovedskuddet tælles ikke med. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles heller ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 12-13 inden planten påbegynder buskning. Dette har tidligere svaret til omkring 4 uger efter såning. Stadiet er vigtigt, og anføres under måleparameter. Hvis der er stor variation i planternes stadier, noteres dette som notat. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men der kan i dette forsøg nøjes med 10 g friskvægt fra hvert led.

  DRONE Det er VIGTIGT, at der fløjet inden strækningsvækst, dvs. senest stadie 29, men gerne før. VIGTIGT at notere stadiet.

  KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut videresender ledprøver til Agrolab til P-analyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-03-2024Dosering i led 10 er ændret fra 10 til 5 kg efter aftale med CAL.(RJE)
  25-03-2024Årstal i P01 og P06 er rettet. (RJE)
  25-03-2024Mængde af biokul er ændret i led 6-9, da fosforindholdet er opgivet til 6,94 kg pr. ton i stedet for 8 kg pr. ton. (RJE)
  27-03-2024Årstal i forsøgsbehandlinger er rettet. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk