Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011042424 Vinterhvedesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-03-2024
Fordelingsdato: 18-09-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 12 (Fyn), samt LFE 33 (Nordic Seed Holeby), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Må ikke anlægges i 2. års hvede på sandjord. Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  ANLÆGSDATA: LFE 6 og 12: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange
 • Forsøget behandles første gang i stadie 31-39 med enten 0,2-0,4 l Cuadro NT eller 0,5 l Medax Top + 0,5-0,75 l Ammoniumsulfat.
 • Er den første behandling foretaget i stadie 31-32, og vurderes der at være yderligere behov for vækstregulering, er der følgende to muligheder for behandling i stadie 33-39:
  - Er der anvendt Cuadro NT ved første behandling anvendes 0,4-0,5 l Medax Top + 0,-0,5 l Ammoniumsulfat
  - Er der anvendt Medax Top + Ammoniumsulfat ved den første behandling kan der anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat eller 0,2-0,4 l Cuadro NT.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles. .

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Bladlus skal bekæmpes om efteråret i vækststadie 13-14 for at undgå smitte med havrerødsot. Behandlingen skal gentages ca. 14 dage senere. Hvis forsøget er sået efter d. 25. september er én behandling i vækststadie 13-14 tilstrækkeligt. Der skal foretages bekæmpelse af hvedegalmyg i vækststadie 43-61 hvis fangsten i feromonfælder overskrider skadetærsklen i området. Andre skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt. forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.

 • GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter d. 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov.
 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  Pondus
  RGT Stokes
  Champion
  2Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  Pondus
  RGT Stokes
  Champion
  3Stadium 00KWS Extase
  4Stadium 00Kvium
  5Stadium 00Heerup
  6Stadium 00Bright
  7Stadium 00Kask
  8Stadium 00Pondus
  9Stadium 00Champion
  10Stadium 00RGT Bairstow
  11Stadium 00SY Insitor
  12Stadium 00LG Initial
  13Stadium 00Debian
  14Stadium 00RGT Stokes
  15Stadium 00KWS Dawsum
  16Stadium 00WPB Ennis
  17Stadium 00Lykke
  18Stadium 00Kubik
  19Stadium 00KWS Danicum
  20Stadium 00Guinness
  21Stadium 00Pacman
  22Stadium 00SU Fiete
  23Stadium 00KWS Scope
  24Stadium 00KWS Brise
  25Stadium 00RGT Hexton
  26Stadium 00Bohr
  27Stadium 00Steno
  28Stadium 00NOS Medley
  29Stadium 00NOS Woody
  30Stadium 00NOS Bullseye
  31Stadium 00NOS 515254.12
  32Stadium 00DLG Wheat Mix Star
  33Stadium 00SY Revolution
  34Stadium 00Bamford
  35Stadium 00RW42216
  36Stadium 00Maverick
  37Stadium 00Sj S0423
  38Stadium 00Sj S0487
  39Stadium 00Sj S0543
  40Stadium 00Sj S0598
  41Stadium 00KWS Arnie
  42Stadium 00KWS W453
  43Stadium 00KWS W454
  44Stadium 00LG Kermit
  45Stadium 00SY120582
  46Stadium 00SY121233
  47Stadium 00NOS 516122.09
  48Stadium 00NOS 516174.06
  49Stadium 00NOS 516231.04
  50Stadium 00NOS 516231.10
  51Stadium 00NOS 516247.112
  52Stadium 00FDN18WW0272
  53Stadium 00SE WC158
  54Stadium 00KWS W474
  55Stadium 00KWS W475
  56Stadium 00KWS W476
  57Stadium 00KWS W477
  58Stadium 00KWS W478
  59Stadium 00DSV323114
  60Stadium 00EW20892
  61Stadium 00RW22306
  62Stadium 00RW42378
  63Stadium 00RW62305
  64Stadium 00LG Rebellion
  65Stadium 00LG Defiance
  66Stadium 00LG Challenger
  67Stadium 00LGWU211
  68Stadium 00EW20733
  69Stadium 00Sj S0592
  70Stadium 00Sj T0307
  71Stadium 00Sj T2061
  72Stadium 00Sj U0501
  73Stadium 00NOS 517125.13
  74Stadium 00NOS 517126.04
  75Stadium 00NOS 517126.19
  76Stadium 00NOS 517262.08
  77Stadium 00NOS 517273.01
  78Stadium 00NOS 517278.09
  79Stadium 00NOS 517280.16
  80Stadium 00NOS 517281.03
  81Stadium 00HK-hvedeMIX 2022
  82Stadium 00SY122518
  83Stadium 00SY122564
  84Stadium 00WPB 21.3162
  85Stadium 00DLG Wheat Mix Top Yield
  86Stadium 00DNKO 80
  87Stadium 00DLG Wheat Mix Bread
  88Stadium 00SU Tammo
  89Stadium 00Ernestus
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. I hybridsorter nedsættes udsædsmængden til 70% = 245 spiredygtige kerner pr. m2.

  Udsæd til LFE 6 og 12 leveres udvejet til en brutto parcel på 1,5 x 12 m. fra Teknologisk Institut. De øvrige lokaliteter modtager udsæden til A-sorter fra Tystofte og udsæden til B-sorter fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
  Hvis der er døde planter skal der bedømmes for overvintring.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
  Hvis der er forskel på sorternes vitalitet, skal dette bedømmes.
   
  P0401-04-2024, Foretages kun i lbnr. 001, 005 og 006
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0520-04-2024, Foretages kun i lbnr. 001, 005 og 006
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0605-05-2024, Foretages kun i lbnr. 001, 005 og 006
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 30 - 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P08Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit PRØVER.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  GLUTEN14, %
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 88, 89
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Koldkærgård videresender alle ledprøver til Tystoftefonden, der videresender udvalgte prøver til foderanalyse hos Eurofins Agro Testing i september måned.
  EFOS i,
  EFOS Svin,
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  RÅASKE, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  VAND, % i prøve
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PRØVER: LFE 33 (Nordic Seed Skive + Holeby) og LFE 36 (Sejet) analyserer prøverne for renhed og NIT-parametre og sender alle prøver til Tystofte.
  LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 12 (Fyn) sender alle parcelprøver til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre og renhed.
  Teknologisk Institut videresender minimum 2 kg pr. ledprøve fra alle sorter fra lokaliteterne LFE 6 og 12 til Tystofte.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  26-09-2023
  12-03-2024Dato for droneflyvninnger ændret men er overskredet. Så droneflyvning er nok misset flere steder (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk