Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090872424 Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-02-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere de optimale sprøjtetidspunkter og antal behandlinger ved svampebekæmpelse. Endvidere at afprøve forskellige modeller til beslutningsstøtte til bekæmpelse af Septoria. I 3 af forsøgene afprøves en qPCR-test til at fastlægge dosis (led 14).

BAGGRUND: Korrekt timing af Septoriabekæmpelse er afgørende for en god effekt. Det undersøges, om man vha. forskellige modeller og metoder kan ramme det optimale bekæmpelsestidspunkt bedre.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsserien ønskes anlagt i sorter og sortsblandinger med forskellig modtagelighed overfor Septoria. Modtageligheden fremgår af Sortinfo. Sorter med karakteren 1 er mindre modtagelige og sorter med karakteren 2-3 er modtagelige. Sortsblandinger er også indgrupperet i modtagelighed. Der ønskes anlagt 3 forsøg i sorter med 1 i modtagelighed overfor Septoria og 2 forsøg i sorter med 2 eller 3 i modtagelighed overfor Septoria. Der ønskes også anlagt forsøg i sortsblandinger. Se også oversigten over mest dyrkede sorter og sortsblandinger i hvede nederst under skitser. Forsøgene kan også anlægges i nye lovende sorter, som forventes mere udbredte i 2025.
Før anlæg skal sorten/sortsblandingen godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle hvede forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.
Det er meget vigtigt, at vejledningen nederst læses grundigt, så der vælges de rigtige midler ved den/de udløste bekæmpelser i forsøgsled 13-14.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) og heller ikke på øvrige jordtyper ved såning før 10. september pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget også anlægges i ikke pløjede marker. Hvis marken ligger i et område med erfaringsvis meget havrerødsot, skal det også tjekkes, om marken er behandlet i efteråret mod bladlus.

Forsøgene hos LFE 10, 12 og 16 indgår i en undersøgelse af resistens hos Septoria mod triazoler/SDHI.
 • Der skal derfor i stadie 71-75 indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod triazoler/SDHI i led 2. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".

  Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

 • VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes senest 1. april. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
  Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.
  Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Gødskning og sprøjtningVanding, startdatoKun forsøg
  Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
  Vær opmærksom på at landmanden kan vælge at iblande svampemidler ved vækstregulering, i det tilfælde kan det med fordel aftales med landmanden, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.
  Vanding: Hvis forsøget vandes skal det noteres med dato og mængde. Der er oprettet en enkelt linje til dette under Generel behandling. Tilføj selv flere for hver gang der vandes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  3Stadium 37 - 391 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  4Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  5Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  6Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  Stadium 55 - 610,25 l Prosaro
  7Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  8Stadium 36 - 37
  0,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  9Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  10Stadium 37 - 390,375 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  11Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  12Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  13Stadium 32
  Svampebekæmpelse efter behov
  Septoria fugtmodel
  14Stadium 37 - 39
  Dosis ifølge qPCR test
  qPCR model
  Stadium 55 - 61
  Dosis ifølge qPCR test
  qPCR model
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2 behandles i st. 32.
 • Led 8 behandles i st. 36-37, hvilket er 5 dage før behandlingen i st. 37-39. Vær meget obs på at få udført denne behandling rettidigt.
 • Led 2-7 og 9-12 behandles i st. 37-39, hvilket er når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene.
 • Led 2-10 behandles i st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene. Det er meget vigtigt, at behandling i vækststadium 37-39 udføres rettidigt i alle de øvrige led, uanset behandlingstidspunkt i led 8.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.

  Led 13:
 • Led 13 behandles ifølge Septoria fugtmodel. Teknologisk Institut mailer hver mandag og torsdag om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 32.

  Led 14:
 • Led 14 gennemføres kun i LFE 10, 12 og 16. Ved andre enheder kan design ændres så led 14 flyttes ud i siden som et værn. Teknologisk Institut kan hjælpe med det. Dosis i vækststadie 37-39 og 55-61 fastlægges via indhold af picogram DNA af Septoria pr. mg via indhold i indsendte bladprøver.
  HUSK: Alle behandlinger i led 13 og 14 skal indberettes i WebTrail Office med middelnavn og dosis.
  Det er meget vigtigt at læse og følge vedhæftede vejledning for behandling i led 13 og 14. Ved tvivl kontaktes Ghita C. Nielsen gcn@seges.dk.


 • VÆKSTSTADIER: I forsøget er det meget vigtigt at bedømme vækststadierne rigtigt, især i de tidlige stadier. Planterne flækkes for at se antallet af knæ og knæudviklingen. Se Vækststadier i korn

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 55 - 61, Før 4. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 75, 14 dage efter sidste behandling i led 2. Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04.
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Kun LFE 10, 12 og 16: 20 stk faneblade/2. øverste blad. SE AFSNIT OM PLANTEPRØVE.
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  PLANTEPRØVE: LFE 10, 12 og 16: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 2 på vækststadium 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, sådan at bladene ligger fladt mod papiret (10 på hvert ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen/Brittany D. Beck
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i WebTrial Office.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været påvirket af lejesæd?
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Proline EC 250 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro GHS07 GHS08 GHS09

  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning for behandling i led 13 og 14Vejledning modelled 09-087-24.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk