Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011052424 Vårbygsorter, A og B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-02-2024
Fordelingsdato: 20-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  FORSØGSSTEDER: LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 33 (Nordic Seed Holeby), LFE 36 (Sejet), LFE 44 (Tystofte).

  ANLÆGSDATA: LFE 18: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:

  VÆKSTREGULERING:
 • Vurderes der at være behov for vækstregulering for at undgå lejesæd, behandles i stadie 31-33 med 0,2-0,3 l/ha Cuadro NT eller 0,3-0,5 l/ha Medax Top + 0,3-0,5 l/ha ammonium sulfat.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere i en forsøgsmeddelelse på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt efter Landbrugsstyrelsens N-norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes, at jordens gødningstilstand er så god, at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N-mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • Hvis det er muligt, placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning. På grovsandet jord med udvaskningsrisiko, deles kvælstofgødningen.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, vårbygFeedway
  Firefoxx
  Wish
  Skyway
  2Stadium 00Blanding, vårbygFeedway
  Firefoxx
  Wish
  Skyway
  3Stadium 00CB Celina
  4Stadium 00Laureate
  5Stadium 00Prospect
  6Stadium 00Feedway
  7Stadium 00Focus
  8Stadium 00Stairway
  9Stadium 00Wish
  10Stadium 00Skyway
  11Stadium 00Firefoxx
  12Stadium 00RGT Sirius
  13Stadium 00CB Concord
  14Stadium 00CB Score
  15Stadium 00Værn
  16Stadium 00KWS Thalis
  17Stadium 00Blixen
  18Stadium 00NOS Upstairs
  19Stadium 00NOS Gambit
  20Stadium 00SY Titanium
  21Stadium 00LG Flamenco
  22Stadium 00Florence
  23Stadium 00KWS Curtis
  24Stadium 00Austen
  25Stadium 00Sailer
  26Stadium 00NOS Lollipop
  27Stadium 00NOS Pantani
  28Stadium 00LG Caruso
  29Stadium 00LG Bolero
  30Stadium 00Sting
  31Stadium 00Sartre
  32Stadium 00Fontane
  33Stadium 00LG Aquarius
  34Stadium 00KWS Nelis
  35Stadium 00Nydam
  36Stadium 00SY Signet
  37Stadium 00Bounty
  38Stadium 00KWS Scandis
  39Stadium 00KWS Imagis
  40Stadium 00KWS Enduris
  41Stadium 00KWS 21/3450
  42Stadium 00SJ 231031
  43Stadium 00SJ 231039
  44Stadium 00NOS 117.040-01
  45Stadium 00NOS 117.073-07
  46Stadium 00NOS 117.243-02
  47Stadium 00NOS 117.246-04
  48Stadium 00CB22-9020
  49Stadium 00CB22-0009
  50Stadium 00CB22-5036
  51Stadium 00CB22-6008
  52Stadium 00CB22-8003
  53Stadium 00CB22-8011
  54Stadium 00CB22-8048
  55Stadium 00CB22-9002
  56Stadium 00LG Allegro
  57Stadium 00Belladonna
  58Stadium 00KWS 22/1918
  59Stadium 00KWS 22/3725
  60Stadium 00RP23023
  61Stadium 00RP23025
  62Stadium 00SY421082
  63Stadium 00SY Arrow
  64Stadium 00SY422267
  65Stadium 00SY422356
  66Stadium 00SY422379
  67Stadium 00SY422380
  68Stadium 00LG Crossbow
  69Stadium 00SJ 232302
  70Stadium 00SJ 232434
  71Stadium 00SJ 244001
  72Stadium 00SJ 244014
  73Stadium 00SJ 244037
  74Stadium 00SJ 244528
  75Stadium 00Rocker
  76Stadium 00CB23-0287
  77Stadium 00CB23-4012
  78Stadium 00CB23-0010
  79Stadium 00CB23-2012
  80Stadium 00CB23-2017
  81Stadium 00CB23-3065
  82Stadium 00CB23-8017
  83Stadium 00CB23-9021
  84Stadium 00NOS 118.017-16
  85Stadium 00NOS 118.049-13
  86Stadium 00NOS 118.051-10
  87Stadium 00NOS 118.146-03
  88Stadium 00NOS 119.029-21
  89Stadium 00AC 18/780/61
  90Stadium 00KWS 20/3232
  91Stadium 00NORD 22/2522GS
  92Stadium 00Belter
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2. Tystofte/Teknologisk Institut sender udsæd og tilhørende beregnede udsædsmængder til LFE 33 og LFE 36, som selv vejer ud.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 37 - 69, -, Ved sygdomsangreb, der viser en sortsdifferentiering
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1,25 kg pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Tystofte videresender prøver fra 3 lokaliteter til foderanalyse. Prøverne vælges ud efter høst. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  EFOS i,
  EFOS Svin,
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  RÅASKE, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  VAND, % i prøve
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVER: Teknologisk Institut laver Renhed, NIT-analyse og sortering på ledniveau på alle prøver fra LFE 18. Derefter videresender Teknologisk Institut hele ledprøven (5 kg) af alle A og B-sorter til Tystofte.
  Sejet, NordicSeed Skive og NordicSeed Holeby laver selv NIT-analyse og sender 5 kg pr. led af alle led til Tystofte.
  Efter høst vælger fagkonsulenten prøver ud til foderanalyse fra 3 lokaliteter. Enkeltforsøgene opdateres. Labels samt følgesedler til foderanalysen generes i NFTS og sendes til Tystofte, som sender 500 g-prøver af de udvalgte led (inkl. led 1) videre til Eurofins Agro Testing.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg/Webtrial.Office under fanen Notater, vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  19-02-2024Led 15 er udskiftet med værn (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk