Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030042424 Slætstrategier i typeblandinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-03-2024
Fordelingsdato: 09-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge udbytte og næringsindhold i hvid og rødkløvergræs ved forskellige slætstrategier.

BAGGRUND: Tidligere forsøg med slætstrategi i rødkløvergræs har vist et udbyttetab ved 6 slæt fremfor 4-5 slæt. Det er imidlertid ikke undersøgt om det er tilfældet i hvidkløvergræs.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 4 forsøg i veletablerede 1. eller 2. års marker med hvidkløvergræs og 4 forsøg i rødkløvergræs på grovsandet jord. Forsøgene SKAL vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Der må ikke køres med vandingsmaskiner/frakørselsvogne m.v. i forsøget.

FORSØGSSTEDER:
LFE 2 (AgriNord) 1 forsøg med hhv. hvidkløvergræs (bl. 22/35/40) og rødkløvergræs (bl. 40/42/45/47)
LFE 6 (Ytteborg Nord) 2 forsøg med hhv. hvidkløvergræs (bl. 22/35/40) og rødkløvergræs (bl. 40/42/45/47)
LFE 6 (Ytteborg Syd) 1 forsøg med hhv. hvidkløvergræs (bl. 22/35/40) og rødkløvergræs (bl. 40/42/45/47)

Spørg Torben S. Frandsen hvis forsøg ønskes anlagt i andre græsblandinger inden anlæg af forsøg.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på tværs af kørselsretningen, sådan at der ikke er kørespor i parcellerne. Der må ikke køres med gyllevogn, frakør-selsvogn eller vandingsmaskine i parcellerne. Der oprettes bruttoparceller med en parcelbredde på 3 m. som markeres med pinde eller indstreges med glyphosat tidligt forår. Nettoparceller indstreges ikke med glyphosat. Anlægsparcel: min 36 m2. Høstparcel min 18 m2. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg800 kg
NS 27-4Kun forsøg
Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg200 kg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget må ikke tilføres anden gødning end hvad der er anført i forsøgsplanen.
Der indgår som sådan ikke nogen forsøgsbehandlinger, da slætstrategien og dermed høsttidspunkterne udgør behandlingerne.
Der grundgødes med 800 kg PKS 0-4-21 i foråret og 200 kg K50 efter et slæt i juli. Kvælstoftilførslen afspejler normen til vandet kløvergræs – 300 kg N pr. ha og fordeles således:

Led 1: 135, 105 og 60 kg N pr. ha til hhv. 1., 2. og 3. slæt
Led 2: 120, 90, 60 og 30 kg N pr. ha til hhv. 1., 2., 3. og 4. slæt
Led 3: 105, 60, 45, 45 og 45 kg N pr. ha til hhv. 1., 2., 3., 4. og 5. slæt
Se evt. tabel 2 nederst.

GØDNING: Skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Slætstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
129-05-2024
4 slæt strategi
Slæt
222-05-2024
5 slæt strategi
Slæt
315-05-2024
6 slæt strategi
Slæt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Mht. slætstrategi: se tekstafsnit HØST.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-03-2024, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0201-04-2024, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P0315-05-2024, Ved høst af 1. slæt, 6-slæt strategi
ledUdføres kun i følgende led: 3
GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
PARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0422-05-2024, Ved høst af 1. slæt, 5-slæt strategi
Alle målinger i P04 udføres kun i led: 2
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0529-05-2024, Ved høst af 1. slæt, 4-slæt strategi
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0605-06-2024, Ved høst af 2. slæt, 6-slæt strategi
Alle målinger i P06 udføres kun i led: 3
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0719-06-2024, Ved høst af 2. slæt, 5-slæt strategi
Alle målinger i P07 udføres kun i led: 2
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0826-06-2024, Ved høst af 3. slæt, 6-slæt strategi
Alle målinger i P08 udføres kun i led: 3
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0910-07-2024, Ved høst af 2. slæt, 4-slæt strategi
Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P1017-07-2024, Ved høst af 3. slæt, 5-slæt strategi
Alle målinger i P10 udføres kun i led: 2
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P1124-07-2024, Ved høst af 4. slæt, 6-slæt strategi
Alle målinger i P11 udføres kun i led: 3
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P1221-08-2024, Ved høst af 3. slæt, 4-slæt strategi & 4 slæt, 5-slæt strategi.
Alle målinger i P12 udføres kun i led: 1, 2
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P1328-08-2024, Ved høst af 5. slæt, 6-slæt strategi
Alle målinger i P13 udføres kun i led: 3
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P1402-10-2024, Ved høst af 4. slæt, 4-slæt strategi & 5. slæt, 5-slæt stratgi & 6. slæt, 6-slæt strategi.
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 


OVERVINTRING: Bedømmelsen af overvintring (P02) foretages, når der er god vækst i afgrøden, så andelen af overvintrede planter kan bedømmes i modsætning til den tidligere bedømmelse af plantebestand (P01), som udtrykker, hvor stor en andel af de oprindelige planter, der er tilbage.

HØST: Tidspunktet for 1. slæt tilpasses lokale forhold, men det er vigtigt at intervallerne mellem de efterfølgende slæt overholder nedenstående høstplan (Tabel 1).
Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt. Grønmasseprøver mærkes med labels og sendes til Eurofins.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst


BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.
Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk