Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011082424 Ærtesorter, A og B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-02-2024
Fordelingsdato: 20-02-2024
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste og for resultaterne af Landsforsøgene®.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Det tilstræbes, at forsøget anlægges således, at parcellernes længderetning er øst/vest. Derved undgås bedst muligt, at sorterne vælter over i naboparcellen. Ærtesortsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles ærter til certificering.
  Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

  FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord), LFE 6 (Ytteborg Nord), LFE 12 (Fyn), LFE 16 (VKST Holeby), LFE 33 (NordicSeed Dyngby) og LFE 44 (Tystofte).

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,markærtExpert
  Greenway
  Kameleon
  Ingrid
  2Stadium 00Kabuki
  3Stadium 00Ingrid
  4Stadium 00Greenway
  5Stadium 00Manager
  6Stadium 00Kameleon
  7Stadium 00Helium
  8Stadium 00Orchestra
  9Stadium 00NOS Impact
  10Stadium 00Expert
  11Stadium 00Symbios
  12Stadium 00NOS314.014-028/3
  13Stadium 00Asgard
  14Stadium 00Kaplan
  15Stadium 00Batist
  16Stadium 00Karacter
  17Stadium 00Vision
  18Stadium 00NOS314.022-009/1
  19Stadium 00PHP EF22-20
  20Stadium 00KWS Kidam
  21Stadium 00ICONIC
  22Stadium 00RLPY200696
  23Stadium 00SG-L38
  24Stadium 00KWS Exam
  25Stadium 00KWS Flam
  26Stadium 00KM 17BQ095
  27Stadium 00KM 17BP063
  28Stadium 00Persan
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde: 5-6 cm.
  Efter såning tromles på tør jord. Hvis jorden er fugtig kan tromlingen udsættes til ærternes 2-3 bladsstadium.

  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 60 spiredygtige frø pr. m2.
  Til LFE 1, LFE 6 og LFE 12 leveres udsæden afvejet til enkeltparceller.
  Tystofte/ Teknologisk Institut fremsender udsæd og de beregnede udsædsmængder til LFE 16 og LFE 33, som selv vejer ud.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
   
  P02Stadium 09, Ved fremspiring
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 37 - 65, Ved sygdomsangreb, der viser sortsdifferentiering
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelÆRTESYGE % dækning.
   
  P05Stadium 65
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  PLANTEHØJDE cm.
  Måles i 1. og 2. gentagelse
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  AFGRØDEHØJDE cm.
  Måles i 1. og 2. gentagelse
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  MODENHED dato for.
  Bedømmes i 1. og 2. gentagelse
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER!
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  1000 KORNSVÆGT, g
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: LFE 33 (Nordic Seed Dyngby) sender prøverne til Tystofte. Teknologisk Institut samler parcelprøver fra LFE 1, LFE 6, LFE 12, LFE 16 og LFE 17 til ledprøver og bestemmer renhed, vand, proteinindhold og TKV. Derefter sender Teknologisk Institut mindst 2 kg af alle ledprøver til TystofteFonden.

  HØST: Hvis der er væsentlig forskel på sorternes modningstidspunkt, høstes forsøget ad flere gange. Husk i det tilfælde at skrive et notat herom.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg/ebtrial.Office under fanen Notater vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk