Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040062424 Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 01-04-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige strategier til bekæmpelse af ukrudt i kartofler.

BAGGRUND: Anvendelsen af ukrudtsmidler i kartofler ønskes optimeret. Desuden afprøves pyraflufen i produktet Mizuki til nedvisning før fremspiring.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges på arealer med en stor ensartet ukrudtsbestand. På det ene areal ønskes storkenæb som et dominerende ukrudt (Nordjylland).
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • Af hensyn til at undgå opformering af frøukrudt, kan ukrudt i 4. gentagelse fjernes efter diverse markbesøg er afviklet ca. medio juli eller efter aftale.

 • ANLÆGSDATA: Der anlægges parceller over 4 rækker i gentagelse 1-3. Gentagelse 4 lægges uden kartofler separat fra forsøget, således at der er et område med kartofler (gentagelse 1-3), samt et uden kartofler (gentagelse 4), så der opnås en større demonstrationsværdi. Bruttoparcellængde: 10 m.
  Led 7 er frivilligt og for egen betaling. Ønskes led 7 ikke, flyttes parceller til enden af design, og fejlmarkeres. Ønskes hjælp til dette, kontakt Teknologisk Institut

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
  Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet
  215-05-2024
  Før kartoflernes fremspiring
  0,25 l Centium 36 CS200 l Vand
  1 kg Roundup PowerMax XXL
  20-05-2024
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  315-05-2024
  Før kartoflernes fremspiring
  0,25 l Centium 36 CS200 l Vand
  1 kg Roundup PowerMax XXL
  20-05-2024
  Ved 1-2 % fremspiring
  1,5 l Fenix300 l Vand
  420-05-2024
  Ved 1-2 % fremspiring
  1 l Mizuki300 l Vand
  520-05-2024
  Ved 1-2 % fremspiring
  1 l Mizuki300 l Vand
  2 l Proman SC
  615-05-2024
  Før kartoflernes fremspiring
  0,25 l Centium 36 CS200 l Vand
  1 kg Roundup PowerMax XXL
  20-05-2024
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  1 l Mizuki
  715-05-2024
  Før kartoflernes fremspiring
  1 kg Roundup PowerMax XXL200 l Vand
  20-05-2024
  Ved 1-2 % fremspiring
  1 l Fenix300 l Vand
  1,5 l Proman SC
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: Hastighed 4-5 km/t. Dysetype noteres som notat.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Datoer under behandlinger er vejledende.
 • Led 2-3 og 6-7 behandles når ukrudt har kimblade, senest 5 dage før fremspiring. Vandmængde 200 liter/ha.
 • Led 2-7 behandles, når kartoflerne er 1-2 % fremspiret. Vandmængde 300 liter/ha.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Seresta, der leveres fra KMC. Planteafstand 40 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-05-2024, Før sprøjtning, før kartoflernes fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelSTORKENÆB planter/m2.
   
  P0320-05-2024, Før sprøjtning ved 1-2% fremspiring
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFOTO digital.
  Der tages et billede der viser hvor langt kartoflen er i sin topudvikling samt eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  P0410-06-2024, 14 dage efter sidste behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De 4-5 vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelSTORKENÆB planter/m2.
   
  ParcelSTORKENÆB biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P0501-08-2024, Før nedvisning
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelKVIK % dækning af jord.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  P0615-09-2024, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  KARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  PARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  GRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelser af ukrudt sker altid i rækker med kartofler. Rækker uden kartofler i gentagelse 4 er kun til demonstration. BEMÆRK: Der udføres både en tælling af ukrudt og en visuel bedømmelse af biomasse for de dominerende ukrudtsarter. De to bedømmelsesmetoder supplerer hinanden. Bedømmelsen skal ske for de dominerende ukrudtsarter, hvilket ofte er 4-5 arter. Findes få, men i en jævn bestand, af andre arter, som ikke er de mest almindelige ukrudtsarter, bedømmes de også.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fenix GHS08 GHS09
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
  Proman SC GHS08 GHS09
  Roundup PowerMax XXL GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk