Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090602424 Bekæmpelse af bygfluer i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-02-2024
Fordelingsdato: 21-07-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse tabet ved angreb af bygfluer og undersøge effekten af bekæmpelse på forskellige tidspunkter. Endvidere at belyse effekten af bekæmpelse af bladlus, der overfører havrerødsot.

BAGGRUND: Bygfluer har de senere år bredt sig og er blevet et relativt stort problem i vårhvede. Vårhvede angribes af generationen, som angriber i maj. De seneste år er der også set mere udbredte angreb i flere vintersædsmarker af generationen, der angriber i september. Der ønskes derfor udført forsøg med bekæmpelse i vinterhvede. Samtidig ønskes effekten mod evt. angreb af havrerødsot belyst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i områder med mere udbredte angreb af bygfluer i vintersæd i 2023. Forsøget anlægges i tidligt såede hvedemarker (før 15. september). Efter aftale kan forsøget evt. også anlægges i andre vintersædsarter.

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, kan parcellerne gøres større. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen i efteråret. Der må godt sprøjtes mod skadedyr i foråret. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 11 - 120,2 kg Lamdex
315-10-2023
7 dage efter st. 11-12
0,2 kg Lamdex
422-10-2023
14 dage efter st. 11-12
0,2 kg Lamdex
522-10-2023
14 dage efter st. 11-12
0,2 kg Lamdex
29-10-2023
28 dage efter st. 11-12
0,2 kg Lamdex
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Det er meget vigtigt, at første sprøjtning (led 2) ikke udføres senere end 1-2 bladstadiet (st. 11-12).
I led 3 behandles 7 dage efter st. 11-12. Det er vigtigt, at de 7 dage ikke bliver overskredet.
I led 4 behandles 14 dage efter st. 11-12.
I led 5 behandles 14 dage efter st. 11-12 og igen 14 dage senere (28 dage efter st. 11-12).
NB! Datoerne for led 3, 4 og 5 er vejledende og er afhængig af sådatoen og er kun indsat for at behandlingerne kommer med i ugeplanen.

LIMPLADER: Der vil fra Teknologisk Institut blive tilsendt i alt 4 limplader pr forsøg. To af disse skal sættes op i marken i ubehandlet led (led 1) før fremspiring. Limpladerne sættes op i 10 cm´s højde over jorden og følger herefter afgrødehøjden, dvs. limpladerne flyttes lidt op efterhånden som afgrøden vokser. Datoen for opsætning oplyses. Der skiftes til to nye 1 gang ved behov. Antal bygfluer aflæses og indberettes før hver behandling i forsøgsled 2, 3, 4 og 5 og igen 3 uger efter sidste behandling. Hver gang indberettes kun nye fangster siden sidste aflæsning.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Før fremspiring
Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1
Alle målinger i P01 udføres kun i gentagelse: 1, 2
led**1 dato for.
Opsætning af limplader
 
P0204-10-2023, Før 1. sprøjtning
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelBYGFLUER sum af fangst på limplader.
 
P0314-10-2023, Før 2. sprøjtning
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelBYGFLUER sum af fangst på limplader.
Kun nye fangster siden sidste aflæsning indberettes
 
P0421-10-2023, Før 3. sprøjtning
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
BLADLUS % planter m.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
BYGFLUER sum af fangst på limplader.
Kun nye fangster siden sidste aflæsning indberettes
 
P0528-10-2023, Før 4. sprøjtning
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
BLADLUS % planter m.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
BYGFLUER sum af fangst på limplader.
Kun nye fangster siden sidste aflæsning indberettes
 
P0619-11-2023, 3 uger efter sidste behandling
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
BYGFLUER sum af fangst på limplader.
Kun nye fangster siden sidste aflæsning indberettes
 
P0730-03-2024, Sidst i marts
ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
 
ParcelBYGFLUELARVER % angrebne skud pr plante.
 
ParcelSKUD /plante.
 
P0801-07-2024, Ca. 1. juli
ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
 
ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
 
P09Stadium 89 - 90, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøve.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
Beskrivelse af angreb af bygfluer på forskellige tidspunkter:
Sidst i marts bedømmes angreb af efterårsgenerationen: angrebne skud er opsvulmede og ligner forårsløg.
Ca. 1. juli bedømmes angreb af forårsgenerationen: manglende gennemskridning og gnav på strået under akset. Angreb af forårsgenerationen ses i vintersæd især på sent udviklede sideskud.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
24-08-2023Afsnittet LIMPLADER er opdateret med en beskrivelse af højden for limpladerne (MATR)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Lamdex GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk