Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070552324 Positionsbestemt tilførsel af fosfor i TSP og biokul - EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-04-2024
Fordelingsdato: 23-04-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet med forsøgene er at belyse sammenhængen mellem fosforbehov og variationen i fosfortal inden for marken samt at undersøge fosfor i biokul. Formålet med eftervirkningsforsøget 2024 er at undersøge udviklingen i fosfortal efter tilførsel af biokul.

BAGGRUND: Ved positionsbestemt tilførsel af fosfor omfordeles fosfor indenfor marken i forhold til jordens fosfortal. Ved anvendelse af positionsbestemt fosfortilførsel undgås udbyttetab i dele har marken med lav fosforstatus og for høj tilførsel i dele af marken med høje fosforstatus. Fosforholdig biokul, eksempelvis baseret på biogasrestfibre, forventes at kunne bruges som fosforgødning som alternativ til handelsgødning, og anvendelsen af biokul kan samtidig være en metode til at få flyttet noget fosfor fra overskud i Vest-Danmark til Øst-Danmark, hvor der er underskud.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget gennemføres hvor forsøg 070552323 er gennemført. I årerne efter forsøget (frem til 2025) ønskes der adgang til forsøgsarealet én gang årligt med det formål at udtage jordprøver på parcelniveu for analyse af udviklingen i jordens fosfortal efter biokuludbringning. Dyrkningen af arealet kan følge landmandens almindelige praksis, men hvis muligt bør fosforholdige gødninger undgås på arealet frem til og med 2025.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i 2023.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 30 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Før såningIngen fosfor
2Tilført i 2023
Før såning
15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
3Tilført i 2023
Før såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
4Tilført i 2023
Før såning
60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
5Tilført i 2023
Før såning
30 kg P2,54 t Biokul fra afgasset biomasse
6Tilført i 2023
Før såning
90 kg P7,6 t Biokul fra afgasset biomasse
7Tilført i 2023
Før såning
90 kg P7,6 t Biokul fra afgasset biomasse
60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen behandlinger dette år.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-09-2024, Efter høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 6
Udføres kun i følgende Gentagelser: 16, 17, 24, 25
JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Jordprøver efter høst på parcelniveau i gentagelse 16, 17, 24 og 25 i led 1, 3, 4, 5 og 6. Prøvestørrelse 300-400 g.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde


JORDPRØVER: Der udtages i P01 jordprøver i gentagelse 16, 17, 24 og 25 i led 1, 3, 4, 5 og 6. Der tages 8 stik i hver parcel. Jordprøverne udtages i en stribe i midten af parcellerne, så der ikke er indflydelse af eventuel overslæb fra nabo-parceller. Ved tvivl om, kontaktes Camilla Lemming, SEGES. Alle jordprøver skal veje 300-400 g.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold indberettes:
  • Hvis marken (og dermed forsøget) har fået fosforholdig gødning siden høst af forsøget i 2023, angives både type af gødning og mængde fosfor for hver tildeling under grundbehandlinger
  • Afgrøde til høst i 2024 angives på forsøget.

  • BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

    KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.
    Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk