Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090622424 Effekt af samdyrkning af vårbyg og ærter på angreb af skadedyr og udbytte Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2024
Fordelingsdato: 12-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse om angrebsstyrken af skadedyr er lavere i artsblandinger af vårbyg/ærter end i renbestand af vårbyg hhv. ærter samt vurdere om udbyttet kan øges ved samdyrkning.

BAGGRUND: Udsigten til færre skadedyrsmidler betyder, at alternative løsninger til bekæmpelse af skadedyr skal belyses.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en ærte- eller vårbygmark. Forsøget skal anlægges i et område med erfaringsvis mange bladlus (sydlige og østlige egne).
 • Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år.
 • Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærterodråd.
 • Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet.
 • Skal anlægges på areal med lavt ukrudtstryk
 • Skal anlægges, hvor reaktionstallet er i normalområdet for jordtypen
 • Skal anlægges på JB 3-5 og må ikke anlægges på vandlidende jord.


 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik med ekstra lange parceller for at øge parcellens størrelse og dermed sandsynligheden for bladlusangreb. Der leveres såsæd til anlægsparceller på 1,5 m x 24 m. Høstparcellen skal være 30 m2

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Gødskning og sprøjtningVandingKun forsøg
  HerbiciderFighter 480Kun forsøg1,5 l
  Stomp CSKun forsøg0,9 l
  Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
  HandelsgødningerP i gødn. blanding, Ren P i gødningsblanding.Kun forsøg30 kg
  K i gødn. blanding, Ren K i gødningsblandingKun forsøg60 kg
  N i gødn. blanding, Ren N i gødningsblanding.Kun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødskning: Afgrøderne gødes mht N efter normen. Normen for ærte/byg til modenhed afhænger af andelen af bælgsæd i blandingen. Alle led gødes ens med omkring 30 kg P og 60 kg K pr. ha.
  Ukrudtsbekæmpelse: Ukrudt bekæmpes i hele forsøget når byggen er i st. 12-14 med 1,5 l/ha. Fighter 480 + 0,9 l/ha. Stomp CS i enten split eller én behandling alt efter forholdene.
  Svampesygdomme: Hele forsøget behandles med 0,5 l Amistar (fremskaffes lokalt) mod svampe, når byggen er i st. 39.
  Skadedyr: Der må ikke sprøjtes mod skadedyr på noget tidspunkt.
  Vanding: Hvis forsøget vandes skal det noteres med dato og mængde. Der er oprettet en enkelt linje til dette under Generel behandling. Tilføj selv flere for hver gang der vandes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Art og sort
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  125-03-2024VårbygSkyway
  300 Planter/m2
  225-03-2024MarkærtGreenway
  60 Planter/m2
  325-03-2024
  80% ærter og 20% vårbyg
  VårbygSkyway
  60 Planter/m2
  MarkærtGreenway
  48 Planter/m2
  425-03-2024
  60% ærter og 40% vårbyg
  VårbygSkyway
  120 Planter/m2
  MarkærtGreenway
  36 Planter/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Der sikres et veletableret såbed, inden såning, så man får optimal fremspiring.

  Sådybde: Ærter og vårbyg, samt ærtebygblandinger sås i 5 cm dybde.

  GØDNING: Skaffes lokalt.
  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
  UDSÆD: Leveres opsorteret fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, i vårbyg
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  KORNBLADB.LARVE % planter m.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  KORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  BLADLUS % planter m.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  BLADRAND-BILLER % planter m gnav af.
  I ærter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  BLADRAND-BILLER karakter 0-10, 0=ingen gnav, 10=100 % bortgn. bladareal.
  I ærter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  ÆRTER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  VÅRBYG planter/m2.
   
  P03Stadium 45, i vårbyg
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  KORNBLADB.LARVE % planter m.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  KORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  BLADLUS % planter m.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  BLADLUS /plante.
  I vårbyg (anslået antal pr plante)
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  ÆRTEBLADLUS % planter m.
  I ærter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  ÆRTEBLADLUS /plante.
  I ærter (anslået antal pr plante)
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  BLADRAND-BILLER % planter m gnav af.
  I ærter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  BLADRAND-BILLER karakter 0-10, 0=ingen gnav, 10=100 % bortgn. bladareal.
  I ærter
   
  P04Stadium 60, + 2 uger, efter st. 45
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  KORNBLADB.LARVE % planter m.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  KORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  BLADLUS % planter m.
  I vårbyg
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4
  BLADLUS /plante.
  I vårbyg (anslået antal pr plante)
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  ÆRTEBLADLUS % planter m.
  I ærter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  ÆRTEBLADLUS /plante.
  I ærter (anslået antal pr plante)
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS: Prøvestørrelse: 2 kg pr. led. KKG bestemmer renhed, opsorterer og laver NIT og TKV på hver art.
  RENHED, % i råvare
  ÆRTER, % i renvare
  VÅRBYG, % i renvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  KERNE/FRØ-PRØVE til Planteværnsafd., Skejby.
  Prøvestørrelse 300 gram
  ÆRTEVIKLERE, % ærtefrø m gnav
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Efter høst, Data for VÅRBYG - andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 3, 4
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledRÅPROTEIN % i tørstof.
   
  P07Efter høst, Data for ÆRTE - andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 2, 3, 4
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledRÅPROTEIN % i tørstof.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Antal ærtebladlus pr plante vurderes ved at banke 5 topskud pr. gentagelse ned på et fast underlag i en bakke eller lign.og bladlusene tælles. Herefter angives antal ærtebladlus pr. plante pr parcel.
  Antal bladlus pr plante vurderes ved at optælle antal bladlus på 5 bygplanter pr. parcel. Bladlusene sidder i vårbyg hovedsagelig nederst i afgrøden på stænglerne og nedre blade. Bladlusene tælles og angives som et anslået antal bladlus pr. plante.

  HØST: Der høstes efter bælgplanternes modningstidspunkt. Ved tærskning er det vigtigt at indstille mejetærskeren, så ærterne ikke knækker.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages 2 kg pr. led for at sikre, at der er nok til en NIT-analyse pr. art i hvert led.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fighter 480 GHS07 GHS08
  Stomp CS GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk