Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031122424 Sorter af rødkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2024
Fordelingsdato: 09-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af rødkløver.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den tre-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte)

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på et forsøgsareal, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. I udlægsåret udlægges i vårbyg, grønært/grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret.
Forsøget ved LFE 6 skal anlægges på sandjord.

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøget ligger i udlægsåret + 3 brugsår.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hvis der anvendes vårbyg som dæksæd, gødskes med moderate mængder kvælstof. Det er vigtigt, at der ikke opstår lejesæd i dæksæden.
Ukrudtsbekæmpelsen foretages med maks. 1,0 l Figther 480 + olie pr. ha. Bliver rødkløver udlagt uden dæksæd (den bedste metode), bekæmpes ukrudt ved en tidlig slæt/afpudsning af afgrøden. Vær opmærksom på især angreb af bladrandbiller, der kan skade udlægget.
Arealet bør have en afgrødehøjde på 8 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved alm. drift, skal det afpudses.
Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 0010 kg CallistoRødkløver
2Stadium 0013 kg TaifunRødkløver
3Stadium 0010 kg LMG TPD-3213Rødkløver
4Stadium 0010 kg GF219Rødkløver
5Stadium 0010 kg DLF TPD-3129Rødkløver
6Stadium 0010 kg ColumbaRødkløver
7Stadium 0013 kg OsmiaRødkløver
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der udlægges uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, maks. 50 kg vårbyg pr. ha i helsæd og maks. 70 kg vårbyg pr. ha i korn til modenhed. Forsøget sås med småparcelteknik omkring 1. april. Sådybde maks. 1 cm for rødkløver. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 x 1,5 meter brutto parceller (22,5 m2 netto) fra Teknologisk Institut. Tystofte vejer selv ud.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2024, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S Frandsen
ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0315-08-2024, Ca. 14 dage efter høst af 1. slæt, hvis det er udlagt uden dæksæd eller ca. 14 dage efter høst af helsæd eller af korn til modenhed.
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 


HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


Rettelser:
DatoTekst
04-04-2024Ændret sorter til A-plus. LVMETeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk