Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091922424 Bekæmpelse af resistent tokimbladet ukrudt Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-03-2024
Fordelingsdato: 27-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvilke doseringer af midler med anden virkemekanisme end ALS, der er nødvendige for at bekæmpe ALS-resistente bestande af tokimbladet ukrudt.

BAGGRUND: På op mod hver femte bedrift vurderer planteavlskonsulenterne, at der findes resistente bestande af fuglegræs. Også resistente bestande af kamille findes efterhånden udbredt. Der er tale om ALS-resistens, dvs. at midler med andre virkemekanismer stadig har effekt. ALS-midler indgår stort set i alle behandlinger mod tokimbladet ukrudt i korn.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg anlægges i marker med vårbyg eller vinterhvede/vinterrug med en jævn bestand af fuglegræs eller kamille, som har udviklet ALS-resistens. Fuglegræs eller kamille skal enten være testet positivt for resistens eller, at der gennem flere år er oplevet nedsat effekt af ALS-midlerne som Ally/Nicanor, Express/Trimmer/Nuance, Atlantis OD, Broadway, Cossack OD og/eller Hussar Plus OD. For fuglegræs skal der også være oplevet manglende effekt af Primus/Saracen.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges som storparcelforsøg. Størrelsen af storparcellerne bestemmes af tætheden af resistente fuglegræs/kamiller. Ved en spredt bestand anlægges forsøget over 3 sprøjtespor med 1 gentagelse. Hver storparcel er lige så bred som sprøjtebommen og 50-100 meter lang.
Ved en tæt bestand af fuglegræs/kamille kan forsøget anlægges, så der kan behandles med forsøgssprøjte. Længden af parcellerne skal tilsvarende være 50-100 meter.
Forsøget er alene af tekniske årsager oprettet som to-faktorielt for at man kan aflevere 20 bedømmelser pr. behandling i WebTrial.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 2400m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HerbiciderNuance Max 75 WG Kun forsøg5 g
Express 50 SXKun forsøg7,5 g
AdditiverAgropolKun forsøg0,15 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

VEJLEDNING TIL GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøgsarealet behandles for at bekæmpe fuglegræs/kamille, som endnu ikke er resistente:
 • Anlægges forsøget i vårbyg anvendes: 5 g Nuance Max 75 WG eller 7,5 g Express 50 SX + 0,15 l Agropol pr. ha
 • Anlægges forsøget i vinterhvede/vinterrug anvendes: 10 g Nuance Max 75 WG eller 15 g Express SX + 0,15 l Agropol pr. ha.
  Vårbyg behandles i st. 20-21. Vinterhvede/vinterrug behandles i st 30. Hvis der i vinterhvede/vinterrug ikke er andet tokimbladet ukrudt tilbage end den resistente bestand, undlades behandlingen.
  Derudover må der ikke bekæmpes ukrudt udover forsøgsbehandlingerne på forsøgsarealet. Ellers behandles som den omgivende mark.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1½ dosis middel 1. Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLINGER.
  Medio maj
  0,125 l Pixxaro EC
  21/1 dosis middel 1
  Medio maj
  0,25 l Pixxaro EC
  3½ dosis middel 2
  Medio maj
  0,125 l Starane 333 HL
  41/1 dosis middel 2
  Medio maj
  0,25 l Starane 333 HL
  5½ dosis middel 3
  Medio maj
  0,1 l Pixxaro EC
  0,025 l DFF
  61/1 dosis middel 3
  Medio maj
  0,2 l Pixxaro EC
  0,05 l DFF


  Faktor 2: Resistent ukrudstart (fuglegræs eller kamille)
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  ASubplot 1
  BSubplot 2
  CSubplot 3
  DSubplot 4
  ESubplot 5
  FSubplot 6
  GSubplot 7
  HSubplot 8
  ISubplot 9
  JSubplot 10
  KSubplot 11
  LSubplot 12
  MSubplot 13
  NSubplot 14
  OSubplot 15
  PSubplot 16
  QSubplot 17
  RSubplot 18
  SSubplot 19
  TSubplot 20
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Der anvendes 150-200 l vand pr. ha.
  NB! Forsøgsplanen er udarbejdet til forsøg, der anlægges i en vårbyg mark, hvor der er problemer med resistent fuglegræs. Dosis i planen kan derfor følges, hvis forsøget er anlagt i vårbyg med fuglegræs. Ønskes forsøget anlagt i vinterhvede/vinterrug eller med resistent resistent kamille skal forsøgsbehandlingerne tilpasses efter anvisningerne nedenfor.

  Vårbyg behandles i st. 20-21. Vinterhvede/vinterrug behandles i st 30.
  Når hele forsøgsarealet er behandlet med Nuance Max 75 WG/Express 50 SX (se afsnittet Generel behandling) afsættes 4-5 meter i hvert kørespor inden forsøgsbehandlingerne. Områderne markeres med flexstokke og skal fungere som sprøjtevinduer, hvor der lukkes for sprøjten under forsøgsbehandlingerne i led 1-6. Se skitse nederst.

  Forsøg der anlægges, hvor der er problemer med resistent fuglegræs anvendes følgende midler og dosis:
  Vårbyg:
 • Forsøgsplanen er udarbejdet til forsøg, der anlægges i en vårbyg mark, hvor der er problemer med resistent fuglegræs. Dosis i planen kan derfor følges, hvis forsøget er anlagt i vårbyg med fuglegræs.
  Vinterhvede/vinterrug:
 • Middel 1: Led 1: 0,2 l Pixxaro EC. Led 2: 0,4 l Pixxaro pr. ha
 • Middel 2: Led 3: 0,16 l Starane 333 HL. Led 4: 0,36 l Starane 333 HL pr. ha
 • Middel 3: Led 5: 0,5 l Zypar. Led 6: 1,0 l Zypar pr. ha

 • Forsøg der anlægges, hvor der er problemer med resistent kamille anvendes følgende midler og dosis:
  Vårbyg:
 • Middel 1: Led 1: 0,375 l Mustang forte. Led 2: 0,75 l Mustang forte pr. ha
 • Middel 2: Led 3: 0,2 l Catch + 0,5 l U46 M. Led 4: 0,4 l Catch + 1,0 l U46 M pr. ha
 • Middel 3: Led 5: 0,375 l Mustang forte + 0,5 l U46 M. Led 6: 0,75 l Mustang forte + 1,0 l U46 M pr. ha
  Vinterhvede/vinterrug:
 • Middel 1: Led 1: 0,5 l Mustang forte. Led 2: 1,0 l Mustang forte pr. ha
 • Middel 2: Led 3: 0,5 l U46 M + 0,2 l Pixxaro EC. Led 4: 1,0 l U46 M + 0,4 l Pixxaro EC pr. ha
 • Middel 3: Led 5: 0,5 l Mustang forte + 0,5 l U46 M. Led 6: 1,0 l Mustang forte + 1,0 l U46 M pr. ha

  Tilpas forsøgsbehandlingerne i WebTrial, hvis afgrøde/ukrudt er anderledes end det i planen.

  Sprøjtevæsken tilberedes med ½ dosis af de tre midler. Led 1 (middel 1), led 3 (middel 2) og led 5 (middel 3) behandles ved at sprøjte med denne dosis. Led 2 (middel 1), led 4 (middel 2) og 6 (middel 3) behandles med fuld dosis ved at køre med ½ dosis to gange umiddelbart efter hinanden.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut. Meddel Teknologisk Institut hurtigst muligt hvilken afgrøde og ukrudtsart forsøget anlægges i.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0106-05-2024, Før 1. behandling, (datoen er vejledende)
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgFOTO digital.
  Foto af fuglegræs/kamille
   
  Forsøg*1 .
  Stadium for fuglegræs/kamille
   
  ForsøgVÆKSTSTADIUM (BBCH).
  Stadium for fuglegræs/kamille
   
  P0214-21 dage efter behandling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelFUGLEGRÆS biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelKAMILLE biomasse, (visuelt bedømt).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Der udføres en visuel bedømmelse af biomasse. Forholdstal 100 er en gennemsnitsplanter fra ubehandlet. Pluk 5-10 gennemsnitsplanter fra ubehandlet og brug dem som direkte reference, når du går rundt og bedømmer 20 steder i hver parcel, hvor der ses resterne af fuglegræs/kamille, som er mere eller mindre effektivt bekæmpet. Dvs. 20 enkeltbedømmelser x 6 led = 120 enkeltbedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk eller Carsten Fabricius, 29 24 51 75 eller på mail cars@seges.dk.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  DFF GHS09
  Express 50 SX GHS07 GHS08 GHS09
  Nuance Max 75 WG GHS08 GHS09
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Starane 333 HL GHS07 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk