Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020262424 Økologiske ærtersorter - Peas & Love Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-03-2024
Fordelingsdato: 12-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Linn Vanja Meilvang
Telefon: /7220 2872
Email: lvme@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorter af markærts kvalitet til humant konsum og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende økologiske dyrkningsforhold, og om samdyrkning med havre kan bidrage til dyrkningsresultaterne.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for en mere plantebaseret kost, og i denne sammenhæng indgår bælgplanterne som en væsentlig kilde til forsyning med protein. Markært har i Danmark traditionelt været dyrket primært med henblik på foderproduktion og til konserves. I andre dele af verden anvendes markært direkte i madlavningen. Der er derfor interesse for at prøvedyrke forskellige typer og sorter af markært for at belyse deres egnethed til humant konsum. Ærtesorterne i forsøget er selekteret i projektet Peas & Love som arbejder med en stor population af ærter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning.
Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år.
Anlægges i en mark med markært, evt. anden bælgsæd eller ugødet korn uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk.
Anlægges forsøget i en senere modnende afgrøde, skal det sikres at forsøget er placeret, så det kan høstes rettidigt med mindst mulig gene for landmanden.
Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord.
Ærteforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles ærter til certificering.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i WebTrialOffice indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik, og der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til ukrudtsrenholdelse.

Led 4 anlægges i lbnr. 001 og led 5 i lbnr. 002. Led, der ikke anlægges, fejlmeldes og lægges ud i enden af forsøget. Ønskes hjælp til dette, kontakt Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning.

Ukrudtsbekæmpelse:
Alle parceller blindharves og ukrudtsharves efter behov. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes.
Ukrudtsharvning kan foretages indtil fangtrådene når sammen.

Ukrudtsbekæmpelse og vanding skal oplyses under grundbehandlinger med mængde og tidspunkt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
125-03-2024Ingrid90 Spiredygt. frø/m2
225-03-2024Rainbow90 Spiredygt. frø/m2
325-03-2024Black Bagger 90 Spiredygt. frø/m2
425-03-2024SKR134/NGB10268790 Spiredygt. frø/m2
525-03-2024SKR135/NGB10526790 Spiredygt. frø/m2
625-03-2024Brun ært fra Nakskov90 Spiredygt. frø/m2


Faktor 2: Samdyrkning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen behandling
B25-03-2024HavreScotty
60 Spiredygt. frø/m2
C25-03-2024HavreScotty
120 Spiredygt. frø/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde 5-6 cm med almindelig rækkeafstand. Havre og ærter sås sammen.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret fra Teknologisk Institut. Ærter og havre leveres samblandet.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 31, 14 dage efter endt ukrudtsbekæmpelse
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Ærter.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, C1, B2, C2, B3, C3, B4, C4, B5, C5, B6, C6
*1 .
PLANTEBESTAND, planter/m2. Havre.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P04Stadium 60
ParcelBLADLUS % planter m.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
Samlet for havre og ærter.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
ParcelÆRTESYGE % dækning.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste ærtesort
ParcelBLADLUS % planter m.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
Samlet for havre og ærter.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
Samlet for havre og ærter.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
ParcelÆRTESYGE % dækning.
Afgrødebedømmelse i ærter.
 
P06Stadium 89, Før høst
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Samlet for havre og ærter.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
Samlet for havre og ærter.
 
ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
Samlet for havre og ærter.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse 250 gram per parcel.
HAVRE, % i renvare
ÆRTER, % i renvare
RENHED, % i råvare
ledKERNE/FRØ-PRØVE .
Hele høstudbyttet fra hver parcel gemmes til afhentning af Københavns Universitet. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
*1,
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P08Efter høst, Data for ÆRTE - andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
ledVAND % i kerne/frø.
 
led1000 KORNSVÆGT g.
 
ledRÅPROTEIN % i tørstof.
 
P09Efter høst, Data for HAVRE - andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
Alle målinger i P09 udføres kun i led: B1, C1, B2, C2, B3, C3, B4, C4, B5, C5, B6, C6
ledVAND % i kerne/frø.
 
led1000 KORNSVÆGT g.
 
ledRÅPROTEIN % i tørstof.
 


KERNE/FRØ PRØVE: Efter udtagning af kerne/frø-prøven til Koldkærgård beluftes resten og gemmes til senere afhentning af KU.
Afgrøden skal være renset til udsædskvalitet, dvs. høstes nænsomt så kerner ikke knækker.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Organic RDD7 og Fonden for Økologisk Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
13-03-2024Sådato ændret, så det er tydeligt fremgår at havre og ært skal sås sammen. Udsæd opdateret, så det tydeligt fremgår at havre og ært kan blandes ved udvejning og at udsæden skal opsorteres. LVME
20-03-2024Der er tilføjet et ekstra sort i faktor 1, idet man vil teste yderligere en ærtesort. LVMETeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk