Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031112224 Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2024
Fordelingsdato: 21-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel til slæt.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den tre-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd): Udlæg + 2 brugsår. LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte): Udlæg + 3 brugsår.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt i en slætmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt pr. år med udbyttemåling. Der må ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.

ANLÆGSDATA: Forsøget i LFE 6 (Ytteborg Syd) må tidligst destrueres d. 1. april 2025, i tilfælde af et andet forsøg kasseres.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNPK 18-5-11Både mark og forsøg875 kg
NK 19-0-15 m. S,MgBåde mark og forsøg500 kg
NK 19-0-15 m. S,MgBåde mark og forsøg300 kg
NK 19-0-15 m. S,MgBåde mark og forsøg200 kg
NK 19-0-15 m. S,MgBåde mark og forsøg200 kg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes efter følgende plan:
Ved begyndende vækst: 875 kg NPK 18-5-11 pr. ha.
Efter 1. slæt: 500 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha. Gødningen udbringes umiddelbart efter høst af hver tidlighedsgruppe.
Efter 2. slæt: 300 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha.
Efter 3. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
Efter 4. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
På grovsandet jord gødskes forsøget med 150 kg K50 pr. ha efter sidste slæt.

Det er vigtigt at forsøget ikke lider af vandmangel – der skal derfor oprettes et vandregnskab for forsøget som moniteres ugentligt og der vandes ved 50% af markkapaciteten.

Arealet bør have en græshøjde på 6-8 cm ved udgangen af oktober måned.
Evt. afpudsning efter 1/11 skal forinden afklares med Torben S Frandsen.
Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.


Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Tidlig måleblanding26 kg Tidlig sortsbl. rajgræs slæt8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Genesis
5 kg Betty
2Tidlig rajsvingel30 kg Lukida
3Tidlig rajsvingel30 kg DLF FPF-26158
4Tidlig, strandsvingel30 kg Claxton
5Middeltidlig, alm. rajgræs26 kg M-tidlig bl. rajgræs slæt8 kg Ovambo 1
8 kg Dunluce
5 kg Abosan 1
5 kg Arsenal
6Middeltidlig, alm. rajgræs30 kg DLF LFT-6082
7Sildlig, alm. rajgræs26 kg Sidlig sortsbl. rajgræs slæt8 kg Masai
8 kg Thegn
5 kg Saqui
5 kg Ensilvio
8Sildlig, alm. rajgræs30 kg DLF LFT-7025
9Sildlig, alm. rajgræs30 kg DLF LFT-6036
10Sildlig, alm. rajgræs22 kg DLF LFD-5108
11Sildlig, alm. rajgræs22 kg 18LPD 138
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


GØDNING: NPK 18-5-11 og NKS 19-0-15-3 leveres af Teknologisk Institut. K50 skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Tidlig forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
P0231-03-2024, Forår ved begyndende vækst, Registreres når der er god vækst i afgrøden. Se tekstafsnit OVERVINTRING.
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P0313-05-2024, Ved høst af 1. slæt, Gennemføres umiddelbart før beg. skridning
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
iNDF, % i tørstof
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
OBS: Der høstes ad 2 gange. Se tekstafsnit HØST.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
**1 dato for, **1, Dato for.
høst af de tidlige, middeltidlige og sildige sorter.
 
P0417-06-2024, Ved høst af 2. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
P0522-07-2024, Ved høst af 3. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
iNDF, % i tørstof
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0626-08-2024, Ved høst af 4. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P0707-10-2024, Ved høst af 5. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 


OVERVINTRING: Bedømmelsen af overvintring (P02) foretages, når der er god vækst i afgrøden, så andelen af overvintrede planter kan bedømmes i modsætning til den tidligere bedømmelse af plantebestand (P01), som udtrykker, hvor stor en andel af de oprindelige græsplanter, der er tilbage.

HØST: 1. slæt skal høstes ad 3 gange for hhv. de tidlige (led 1-4), de middeltidlige (led 5-6) og sildige blokke (led 7-11). Husk at notere datoen for alle 3 høsttidspunkter under **1 parameteren.
De tidlige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den tidlige måleblanding (led 1).
De middeltidlige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den middeltidlige måleblanding (led 5).
De sildige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den sildige måleblanding. (led 7)

Der høstes 5 slæt. Dato for slæt er kun vejledende: 1. slæt 13/5, 2. slæt 17/6, 3. slæt 22/7, 4. slæt 26/8 og 5. slæt 7/10.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


Rettelser:
DatoTekst
04-04-2024Sorter ændret til A-plus.LVMETeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk