Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040152324 Biokul tildelt spisekartofler - Langtidseffekter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2024
Fordelingsdato: 20-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge langtidseffekter af biokul på afgrødevækst og -udbytte.

BAGGRUND: Biokul forventes at blive et vigtigt klimavirkemiddel i landbrugets klimaindsats. Biokul har en lang opholdstid i jord og besidder fysiske og kemiske egenskaber, der potentielt kan påvirke jordmiljø og afgrøder. Der er derfor et stort behov for at undersøge langvarige effekter af tilførsel med biokul under markforhold, da dette kun er belyst i begrænset omfang i danske samt internationale studier.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor forsøg fra plan 040152324 blev anlagt i 2023. Afgrøden følger markens sædskifte. Forsøgsparceller genfindes ved tidligere loggede GPS-koordinater. Forsøget skal indtil videre fortsætte frem til 2026.

ANLÆGSDATA: Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Behandling af forsøgsarealet foretages som i den omgivende mark. Alle behandlinger registreres under grundbehandlinger.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordforbedring
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Tilfdelt i 2023 før lægningC10,638 t Biokul fra halm
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen forsøgsbehandlinger dette år

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-05-2024
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0203-06-2024, St. 32
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Skriv notat om forsøget tilstand og om der er forskelle at se i forsøget.Kontakt planansvarlig hvis der observeres visuelle forskelle mellem led.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
OBS: Udtages kun i forsøg 002Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand.Se tekstafsnit PLANTEPRØVER.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P03Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
P, % i tørstof
K, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P0415-09-2024, Efter høst
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik til en prøve. Prøvestørrelse 300-400 g.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
TOTAL C, % i jord 0-25 cm


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut laver NIT og videresender 200 g pr. prøve til Agrolab til analyse af kalium og fosfor.

JORDPRØVER: Jordprøver i P04 udtages på lednivaeu. .

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Rasmus Emil Jensen 40284904 eller på mail: raej@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk