Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040182424 Afprøvning af stivelseskartoffelsorter – vandet og uvandet Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 01-04-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve dyrkningsegenskaber, kvalitet og udbytteforhold af stivelseskartoffelsorter både på vandet samt uvandet areal. I to sorter (Kuras og Seresta) undersøges det om ekstra tildeling af kalium har indflydelse på sorternes tørketolerance.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • Forsøget ved Løgumkloster placeres, hvor der vandes optimalt.
 • Forsøgene på Djursland og i Nordjylland vandes ikke.

 • ANLÆGSDATA: Løgumkloster: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.
  Grenaa: Bruttoparcel mindst 4 rækker af 10 m = 30 m2 brutto. Høstparcel mindst 2 rækker af 10 m = 15 m2 netto.
  Dronninglund: Bruttoparcel 4 rækker af 8 knolde = 8 m2 brutto. Høstparcel 2 rækker af 8 knolde = 4 m2 netto. Der placeres 2 "røde" endeplanter omkring hver parcel. Mellem hver bruttoparcel er der et mellemrum uden planter.

  Led 11 og 12 udføres kun ved Grenaa og Dronninglund. De flyttes til enden af designet. Hvis der ønskes hjælp til dette, kontakt Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING:
  Forsøget ved Løgumkloster skal gødskes med 200 kg N.
  Kvælstofniveau tilpasses ved Grenaa af Kristian Elkjær, KMC og ved Dronninglund af Claus Nielsen, AKV.

  Grundgødskning med P og K, ukrudts, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.
  Forsøget ved Løgumkloster vandes optimalt. Forsøgene på Djursland og i Nordjylland vandes ikke,

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-04-2024
  Kuras
  215-04-2024
  Seresta
  315-04-2024
  Falcon
  415-04-2024
  Jubilat
  515-04-2024
  Avatar
  615-04-2024
  SL 15-508
  715-04-2024
  AKV706
  815-04-2024
  Janick
  915-04-2024Luneba
  1015-04-2024Ardeche
  1115-04-2024
  50 kg K122 kg Kaliumsulfat 41 S
  15-04-2024
  Kuras
  1215-04-2024
  50 kg K122 kg Kaliumsulfat 41 S
  15-04-2024
  Seresta
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Læggeafstand 33 cm.

  I led 11 og 12 gødskes med ekstra 50 kg K (udføres kun ved Grenaa og Dronninglund).

  LÆGGEMATERIALE: Leveres fra Ytteborg.

  GØDNING: Kaliumsulfat 41 fremskaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2024
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0225-05-2024
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
   
  P0320-06-2024, 25 dage efter fremspiring. Kun Dronninglund
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0427-06-2024, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor. Kun Dronninglund
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0504-07-2024, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor. Kun Dronninglund
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0618-07-2024, 14 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor. Kun Dronninglund
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0715-08-2024, Ca. 4 uger efter 4. måling med Horiba NO3 sensor. Kun Dronninglund
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0801-09-2024, Bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
   
  P0901-10-2024, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit Optagning
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse 15 kg. Analyseres lokalt
  STIVELSE, % af råvare
  KARTOFFELSKIMMEL, % knoldvægt m
  DEFORMITETER, % knoldvægt m
  HULHED, % knoldvægt m
  RUST, % knolde m
  SKURV, tal for (index)


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
  Bladstængler tages i nettorækker, men man går i værnerækker når prøver udtages.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 15 kg knolde. Prøverne fra Grenå og Løgumkloster analyseres ved KMC, og fra Dronninglund ved AKV-Langholt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes beskrives under faglig vurdering:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen, SEGES: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.Derudover kan spørgsmål stilles til Claus Nielsen, AKV: 4163 9933 ved Dronninglund og Kristian Elkjær, KMC: 4064 8801 ved Løgumkloster og Grenaa.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk