Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052302424 Vækstregulering og svampebekæmpelse i alm. Rajgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-04-2024
Fordelingsdato: 01-03-2024
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af en delt vækstregulering på udbyttet i diploide og tetraploide sorter af alm. rajgræs.

BAGGRUND: Tidligere års forsøg har vist at alm. rajgræs til frø giver store merudbytter ved en korrekt vækstregulering.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget ligges i alm. Rajgræs diploid f. eks Esquire, og et i Mathilde 4N.

ANLÆGSDATA: Der ønskes min. 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2,5 - 3 m. brutto parcel hvor der laves indsnit med 1,5 m. mejetærsker ved høst. Dette ønskes for at undgå randeffekt fra de andre behandlinger.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferNKun forsøg180 kg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget gødes med 180 kg N pr. ha ved vækststart (ca. 20. marts), og vær opmærksom på at svovltilførsel skal være 30-40 kg S pr ha.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering eller svampebehandlinger end dem i forsøgsbehandlingerne. Forsøgsarealet skal renholdes for ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 47 - 55

Ved skridning
0,4 l Cuadro NT
3Stadium 47 - 55

Ved skridning
0,8 l Cuadro NT
4Stadium 47 - 55

Ved skridning
1,2 l Cuadro NT
5Stadium 47 - 55

Ved skridning
0,4 l Cuadro NT
0,4 l Folicur Xpert EC 240
Stadium 61 - 68
Ved blomstring
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
6Stadium 47 - 55

Ved skridning
0,8 l Cuadro NT
0,4 l Folicur Xpert EC 240
Stadium 61 - 68
Ved blomstring
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
7Stadium 47 - 55

Ved skridning
1,2 l Cuadro NT
0,4 l Folicur Xpert EC 240
Stadium 61 - 68
Ved blomstring
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
810-05-2024
0,4 l Cuadro NT
Stadium 47 - 55

Ved skridning
0,4 l Cuadro NT
0,4 l Folicur Xpert EC 240
Stadium 61 - 68
Ved blomstring
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
910-05-2024
0,4 l Cuadro NT
Stadium 47 - 55

Ved skridning
0,8 l Cuadro NT
0,4 l Folicur Xpert EC 240
Stadium 61 - 68
Ved blomstring
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Led 8 og 9 vækstreguleres d. 10 maj
 • Led 2 - 4 vækstreguleres i st. 47 - 55 ved skridning.
 • Led 5 -9 vækstreguleres i st. 47 - 55 ved skridning hvor der tilsættes 0,4 l. Folicur Xpert.
 • Led 5 -9 svampesprøjtes i st. 61 - 68 med 0,5 Propulse og 0,3 Comet Pro
  - Timing af vækstregulering bør ske således, at behandlingen udføres på en lun dag uden udsigt til koldt vejr (frost) i de følgende par dage.


  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-03-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-04-2020, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P03Stadium 47 - 55, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 8, 9
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P04Stadium 60 - 68, Før 3. behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 72 - 76, 14-21 dage efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  OBS udtages kun ved angreb af rust. For hver rustsygdom udtages 10 blade. Prøverne sendes til Skadestuen til Ghita C. Nielsen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelKRONRUST % dækning.
   
  ParcelSORTRUST % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial.Office vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen:+45 40 43 03 37 eller på mail: carl@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Cuadro NT GHS07 GHS08 GHS09
  Folicur Xpert EC 240 GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk