Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091602424 Bejdsning af majs, fugle Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-03-2024
Fordelingsdato: 18-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere effekten af bejdsning med midler, der kan nedsætte angrebet af råger og krager i fremspiringsfasen i majs.

BAGGRUND: I dag anvendes bejdsemidlet Korit (ziram) i majs i områder med problemer med fugleskader. Da midlet ikke forventes at forblive på markedet, ønskes effekten af andre midler afprøvet. SAT-ETE54 er en biostimulant og indeholder udtræk fra planter. Artemide indeholder aktivstoffet i pyrethroidet Lamdex. Ibriditrin er også et insekticid og indeholder tefluthrin.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en majsmark, hvor der er erfaring for fugleskader. Forsøget anlægges ikke som et almindeligt parcelforsøg men sås med en alm. majssåmaskine i striber i hele markens længde. Der skal anvendes en såmaskine med en såkasse til hver række. Der leveres 4 typer majssåsæd fra samme parti. Alle 4 typer er bejdset mod svampesygdomme med Redigo M og biostimulanten Lumidapt Optima (indeholder næringsstoffer). 3 af såsædstyperne (led 1, 2 og 3) er derudover bejdset mod fugleangreb. Forsøget skal anlægges med skiftevis én række majssåsæd som kun er bejdset mod svampesygdomme (ubehandlet) og én række majssåsæd som yderligere er bejdset mod fugleangreb (behandlet). Der leveres 80 kg majs pr. led, samt 80 kg ubehandlet. De tre behandlinger randomiseres. Længden af striberne afhænger af marken og der sås det antal rækker, der er såsæd til. Såsæden vil række til i alt ca. 4 ha. med et overskud af de tre behandlede typer.
OBS: Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal bruges værnemidler ved håndtering af de bejdsede frø.

ANLÆGSDATA: De anlagte rækker af behandlet og ubehandlet løber i hele markens længde. Der anvendes ca. 35 kg frø pr. ha (afhængig af frøstørrelsen). Der skal anvendes mindst 1 kg frø pr. såkasse til såmaskinen, for at den ikke løber tom for frø.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
HandelsgødningerNP 26-6-0, Kun forsøg167 kg

GENEREL BEHANDLING: Der gives startgødning til majsen svarende til 200 kg NP 26-6. Der kan anvendes en anden gødning blot den svarer til det nævnte.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bejdsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-05-2024
Bejdsning med 2 ml SAT- ETE54
Bejdsning0,002 l SAT- ETE54
201-05-2024
Bejdsning med 1,5 ml SAT-ETE + 1 ml Ibriditrin
Bejdsning0,001 l Ibriditrin Ibriditrin
0,0015 l SAT- ETE54
301-05-2024
Bejdsning med 2 ml Artemide
Bejdsning0,002 l Artemide Artemide
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Led 1, 2 og 3 skal sås i hver anden række. Den første og sidste række der sås, samt rækken mellem hvert led skal sås med den ubehandlede såsæd, der er leveret sammen med led 1, 2 og 3. Når forsøget er anlagt skal det være sådan at led 1, 2 og 3 har en ubehandlet naborække på hver side. Led 1, 2 og 3 må altså ikke være direkte naboer eller nabo til landmandens eget såsæd. Se skitse nedenfor med eksempel på randomisering af behandlingerne. Hver gentagelse bliver således på 7 sårækker, men da såmaskinerne oftest er 8 eller 12 rækker anvendes landmandens udsæd til de resterende sårækker. Det er vigtigt at få mærket tydeligt op, hvad der forsøg eller ”fyldrækker” pga. såmaskinens størrelse.

Majsen sås, når jordtemperaturen har passeret 8 grader, og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Det præcise antal såede frø registreres (såmaskinens indstilling) i P01. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkanten af frøet. Startgødningen SKAL placeres i 10 cm dybde, der anvendes den startgødning som er beskrevet under "Generel behandling".

UDSÆD: Udsæd af samme parti leveres ubejdset og bejdset direkte fra Corteva.

GØDNING: Startgødningen fremskaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-05-2024, Ved såning, af majs
ForsøgSÅDYBDE cm, .
 
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
Forsøg*1 .
Antal såede frø (såmaskinens indstilling)
 
P0228-05-2023, Når majsen er i stadie 11
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelPLANTEBESTAND Ubeh 1 planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelPLANTEBESTAND Ubeh 2 planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE Ubeh 1 angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE Ubeh 2 angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO"
 
P0304-06-2023, P02 + 1 uge
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelPLANTEBESTAND Ubeh 1 planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelPLANTEBESTAND Ubeh 2 planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE Ubeh 1 angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE Ubeh 2 angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO"
 
P0411-06-2023, P02 + 2 uger
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelPLANTEBESTAND Ubeh 1 planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelPLANTEBESTAND Ubeh 2 planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE Ubeh 1 angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE Ubeh 2 angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO"
 
P0518-06-2023, P02 + 3 uger
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelPLANTEBESTAND Ubeh 1 planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelPLANTEBESTAND Ubeh 2 planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE Ubeh 1 angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelFUGLESKADE Ubeh 2 angrebne planter/m2.
Se tekstafsnit: "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO"
 


PLACERING AF OBSERVATIONSFELTER: Der indberettes på parcelniveau. I dette forsøg er en ”parcel” = et observationsfelt som er 4 meter langt og 3 rækker bred. Observationsfeltet placeres så det dækker en behandlet række og 2 ubehandlede naborækker.
For at placere observationsfelterne skal der enten flyves med drone for at spotte fugleangreb eller marken gås igennem og der markeres med pinde, hvor der er angreb. Her er det vigtigt, at man kan holde styr på hvilke rækker, der er hvilke led.
Hvis der kan identificeres mange steder (> 12) med fugleangreb i marken, skal der tilfældigt udpeges 12 steder, hvor der skal optælles fugleangreb. De 12 steder skal fordeles på de 3 behandlinger. Der sættes en markeringspind i de udvalgte steder ved hver af de 3 behandlinger, hvor der er fugleangreb. Observeres der angreb flere steder i samme række/gentagelse, men ikke spredt på flere gentagelser, kan der registreres i samme række/gentagelse, hvis der er minimum 10 meter mellem markeringspindene. Se skitse nedenfor med eksempel på placering af observationsfelter.

Er der meget få områder med fugleskade kan der muligvis ikke placeres så mange observationsfelter at der kan indberettes 4 gentagelser pr led. Der indberettes det antal gentagelser pr led, som kan opnås.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Fra hver markeringspind tælles fugleangreb og plantebestand 2 meter til hver side i den behandlede række, samt begge ubehandlede naborækker. Alle 6 optællinger indberettes for den pågældende ”parcel”/observationsfelt.

FUGLESKADER: Antal planter angrebet af fugle optælles. Fugleskade viser sig ved, at fugle har taget frøene eller har trukket planter op for at tage frøet. Det kan ses ved, at der er hul i jorden efter næbbet eller planter er rykket op og ligger på jordoverfladen.
Måleparametre:
 • FUGLESKADE angrebne planter/m2: Der tælles i 4 meter behandlet række.
 • FUGLESKADE Ubeh 1 angrebne planter/m2: Der tælles i 4 meter ubehandlet naborække til den ene side.
 • FUGLESKADE Ubeh 2 angrebne planter/m2: Der tælles i 4 meter ubehandlet naborække til den anden side.


 • PLANTEBESTAND: Antal fremspirede planter tælles på de samme 4 m rækker som ved Fugleskade.
  Måleparametre:
 • PLANTEBESTAND planter/m2.: Der tælles i 4 meter behandlet række.
 • PLANTEBESTAND Ubeh 1 planter/m2: Der tælles i 4 meter ubehandlet naborække til den ene side.
 • PLANTEBESTAND Ubeh 2 planter/m2: Der tælles i 4 meter ubehandlet naborække til den anden side.

 • FOTO: Foto tages, så der gives et indtryk af plantetallet i rækkerne, dette lægges ind på forsøget vedhæftet i et notat.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Har der været stor fugleskade i forsøget?
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Var forsøget vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Artemide GHS05 GHS06 GHS09
  Ibriditrin GHS07 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk