Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010602424 Efterårssåning af vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-06-2024
Fordelingsdato: 09-10-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge vårbyggens potentiale mht. højere kvalitet og udbytte ved sånng i efteråret.


BAGGRUND: Vårbyg er meget afhængig af en tidlig såning om foråret for at yde et højt udbytte, og det er en stor udfordring, idet klimaændringerne går i retning af våde vintre og tørre forår/forsomre. Det oplevede vi senest i 2023, hvor vårbyggen blev sået relativt sent på grund af store nedbørsmængder i januar-marts, efterfulgt af en meget tør periode i april-juni, og resultatet var udbytter ca. 30 procent under det normale. I Tyskland har man arbejdet med efterårssåning af vårbyg i en årrække, og der er forædlet sorter som har en god overvintringsevne.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, så der er plads til at tilberede såbeddet før begge såtider. Forsøget anlægges på en veldrænet jord, hvor det vil være muligt at etablere afgrøden i oktober/november.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i split plot design med småparcelteknik. Der skal sås værn i begge ender af blokken ved hver såtid.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferPKun forsøg
KKun forsøg
MgKun forsøg
SKun forsøg
NKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget gødes optimalt med P, K, Mg og S.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt ukrudtsbekæmpelse efter behov. Der gennemføres en ukrudtsbekæmpelse der holder forsøget fri for ukrudt. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse foretages efter behov i forhold til såtiden.

GØDNING:
Der gødskes som udgangspunkt efter Landbrugstyrelsens N-norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • .Forsøget gødes om foråret, hvis det er muligt, placeres gødningen ved forårssåningen, ellers udbringes den forud for såning, så den indarbejdes i jorden i forbindelse med såningen. De efterårssåede parceller gødes på samme tidspunkt og med samme mængde gødning. .
 • P og K tildeles efter behov

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Leandra
  2Stadium 00Prospect
  3Stadium 00Firefoxx
  4Stadium 00KWS Thalis
  5Stadium 00Laureate
  6Stadium 00RGT Planet
  7Stadium 00LG Flamenco
  8Stadium 00CB Score
  9Stadium 00Skyway


  Faktor 2: Såtid
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AUmiddelbart forud for såningHarvning
  01-11-2023
  Efter 20. oktober.
  Såning
  BUmiddelbart forud for såningHarvning
  15-03-2024
  Når der kan etableres et såbed efter 15/3.
  Såning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Hele forsøgsarealet pløjes forud anlæg af første såtid. Umiddelbart før hver såtid opharves det areal, der skal sås. Der skrives et notat ved hver såtid, hvilken jorbearbejdning der er gennemført.
  Der sås 400 spiredygtige kerner/kvm i ved efterårssåning og 340 spiredygtige kerner/kvm ved forårssåning.

  UDSÆD: Udsæd udvejes og leveres afvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: NS 27-4, leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-11-2023, Stadium 11-12. Ca. 21 dage efter såning af blok A
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P0201-04-2024, Forår ved begyndende vækst
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P03Stadium 11 - 12, Ca. 21 dage efter såning af blok B
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P04Stadium 59 - 12, når det første led er i stdie 59
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 300 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og sendes til KKG.
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  HØST: Der forventes at spredningen i modenhed er stor. Er det tilfældet høstes forsøget ad to gange. Der indberettes et notat, hvilke blokke der er høstet på de to høsttider.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-10-2023Led 9 tilføjet
  14-06-2024Tilføjet sortering til kerne-/frø-prøven (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk