Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
032002424 Sorter af sorghum til helsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-05-2024
Fordelingsdato: 10-04-2024
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbytte og dyrkningsegenskaber hos sorghum sorter til helsæd, samt undersøge tørstoffets sammensætning og foderværdi.

BAGGRUND: Der forædles tidlige sorter af sorghum, som formodes at kunne nå 30 pct. tørstof til helsæd under danske dyrkningsforhold. Helsæd af sorghum kan anvendes til produktion af biogas og til kvægfoder.

FORSØGSSTEDER: 1 forsøg hos Nordic Seed, Grindsnabevej 25, 8300 Odder. Kontaktperson hos Nordic Seed A/S er Henrik Flansmose Junker, mobil 6043 9488, e-mail heju@nordicseed.com.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på ensartet og stabil jord, hvor rettidig høst med 30-32 pct. tørstof er muligt. Forsøgsarealet skal være fri for kvik, hanespore og rodukrudt, og skal kunne renholdes mekanisk, da der i DK ikke er godkendte planteværnsmidler til bekæmpelse af ukrudt i sorghum.

ARBEJDSFORDELING:
  • Teknologisk Institut/Seges udfører forsøgsplanlægning, revision og beregninger.
  • Nordic Seed modtager udsæd, udvejer udsæd, anlægger, renholder og høster forsøget, foretager registreringer i forsøget og udtager parcelprøver af grøntmassen til Teknologisk Institut, Koldkærgård, Registrering og parceludbytter afleveres til Torben Pedersen, Teknologisk Institut., tlf. 7220 3396 TEP@teknologisk.dk
  • Teknologisk Institut måler tørstof, formaler og neddeler prøverne og sender ledprøver til Eurofins til analyse for sammensætning og foderværdi.

ANLÆGSDATA:

Anlægsparcel 12 x 3 m (4 rk.). Høstparcel 9 x 1,5 m.

Sorghumplanterne i gangene mellem parcelrækkerne må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
HandelsgødningerNPK 21-3-10 m. SKun forsøg700 kg
NP 19-8-0 m. S, Både mark og forsøg130 kg

GENEREL BEHANDLING:

GØDSKNING: Forsøgsarealet gødskes med 700 kg NPK 21-3-10 (eller lignende gødning) før sidste opharvning

PLANTEVÆRN: Ukrudtet bekæmpes mekanisk, da der ikke er godkendte planteværnsmidler i sorghum i DK. Forsøgsarealet skal holdes fri for ukrudt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00KWS Flaivius
2Stadium 00KWS Kallisto
3Stadium 00Vilomene
4Stadium 00Voyenn
5Stadium 00Fusion
6Stadium 00Pizarro
7Stadium 00RGT Amiggo
8Stadium 00Arigato BMR
9Stadium 00Pandore
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

SÅNING: Forsøget sås med Nordic Seeds majssåmaskine. Der sås 22 frø pr. kvadratmeter svarende til 6,1 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand.

Frøene skal sås i 2-3 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen til underkant frø. Frøene skal have kontakt med fugtig jord.

Forsøget skal sås så snart jordtemperaturen har passeret 9-10 grader og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling.

UDSÆD:

Leveres til Nordic Seed, Grindsnabevej 25, 8300 Odder.

GØDNING:

Skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 13 - 14
ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Se tekstafsnit PLANTEBESTAND
 
P03Stadium 55 - 57, Juli-august, Dato for når halvdelen af toppen er gennem skredet.
ParcelSKRIDNING dato for, .
 
P04Stadium 83 - 85, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE kemisk analyse.
IVOS, %, (kvæg)
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
TØRSTOF, % af råvare


PLANTEBESTAND

Plantebestand afrapporteres som antal talte planter på 9 m række i høstparcellen. Rækken skal være repræsentativ for parcellen. Mangler der planter i den anden høstrække end den der tælles i, så skrives notat herom.

PRØVEUDTAGNING:

Ved høst udtages med prøveudtageren på majshøsteren en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt, at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels. Prøverne afleveres til Teknologisk Institut, Agro Food Park 14, 8200 Aarhus N.

 

HØST: Sorghum høstes, når sorten i led 1 er i st. 83-85. Her har frøene en dejagtig konsistens og tørstofindholdet i hele planten er 30-32 procent. Forsøget skal dog senest høstes den 15. oktober. Stubhøjden skal være 25 cm.
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato.
KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk