Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052112424 Ukrudtsbekæmpelse i strandsvingel. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-11-2023
Fordelingsdato: 30-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for en effektiv bekæmpelse af ukrudt i alm. rajgræs med Mateno Duo 600 SC og midlets skånsomhed overfor afgrøden.

BAGGRUND: Tilstedeværelsen af ukrudtsfrø i frøvaren giver store fradrag i afregningen og dermed dårligere økonomi for avleren

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en strandsvingel mark.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.


ANLÆGSDATA: Der skal min. være 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne og inden høst skal det være muligt at adskille parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyrs angreb. Der må ikke weed-wipes på forsøgsarealet uden aftale med Carl Høj Laursen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
205-09-20230,7 l Mateno Duo SC 600
305-11-20230,1 l Kerb 400 SC
420-02-20240,2 l Kerb 400 SC
505-09-20230,7 l Mateno Duo SC 600
05-11-20230,1 l Kerb 400 SC
605-09-20230,7 l Mateno Duo SC 600
0,1 l Agil 100 EC
05-11-20230,1 l Kerb 400 SC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde: 150-200 l/ha.
 • Led 2, 5 og 6 behandles primo september.
 • Led 3, 5 og 6 behandles primo november.
 • Led 4 behandles ultimo februar 2024

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0105-09-2023
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0205-09-2023, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  P0305-11-2023, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 6
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  P0401-04-2024, Forår ved begyndende vækst
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  AGERRÆVEHALE, % i frø
  VÆSELHALE, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ledSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  HØST: Det er vigtigt, at forsøget høstes inden afgrøden begynder at spilde, efter anvisning fra frøkonsulent.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen 4043 0337, mail: carl@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-08-2023Kemiberegningsskema åbnet (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Kerb 400 SC GHS08 GHS09
  Mateno Duo SC 600 GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk