Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090612424 Svampebekæmpelse i havre Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-02-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler i havre.

BAGGRUND: Interessen for dyrkning af havre er stigende. Rentabiliteten i forskellige strategier for svampebekæmpelse i havre ønskes derfor belyst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsserien ønskes anlagt i forskellige af de mest dyrkede sorter dog ikke Delfin og Scotty, som er resistente mod meldug.
Forsøgene ønskes anlagt i marker med erfaringsvise angreb af meldug. Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle havre forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcellerne være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningVanding, startdatoKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Vækstregulering udføres efter behov, og det er særligt vigtigt at dette noteres under grundbehandlinger med middel, dosis og dato.
Vanding: Hvis forsøget vandes skal det noteres med dato og mængde. Der er oprettet en enkelt linje til dette under Generel behandling. Tilføj selv flere for hver gang der vandes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 320,25 l Proline EC 250
Stadium 39 - 45
0,3 l Propulse SE 250
3Stadium 39 - 45
0,15 l Talius
4Stadium 39 - 45
0,25 l Proline EC 250
5Stadium 39 - 45
0,3 l Propulse SE 250
6Stadium 39 - 45
0,6 l Propulse SE 250
7Stadium 39 - 45
0,3 l Propulse SE 250
Stadium 59 - 61
0,3 l Propulse SE 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ved sprøjtning efter st. 32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 behandles i st. 32.
 • Led 2-7 behandles i st. 39-45. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i st. 32 og 39-45.
 • Led 7 behandles igen i st. 59-61. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i st. 39-45 og 59-61

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  P03Stadium 39 - 45, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 75, 14 dage efter sidste sprøjtning
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 7
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 7
  AKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 7
  STRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Smittetryk
  - Har lejesæd, ukrudt eller aks- og strånedknækning været et problem i forsøget?
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Proline EC 250 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Talius GHS05 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk