Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070422424 Strategi for bladgødskning i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-02-2024
Fordelingsdato: 25-02-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge potentialet i bladgødskning med kvælstof i de sene stadier af rapsens vækst i forhold til traditionelle strategier med gødskning med fast gødning.

BAGGRUND: Der tales meget om potentialet i anvendelse af bladgødskning som alternativ eller supplement til traditionel gødskning. Bl.a. kan bladgødskning potentielt øge kvælstofudnyttelsen og have et potentiale for at reducere lattergasemission fra jorden, fordi jorden ”bypasses” ved bladgødskning. Der er imidlertid ikke udført målrettede forsøg over flere år i Danmark, og derfor er det danske forsøgsgrundlag begrænset. Derfor iværksættes treårige forsøgsserier specifikt med bladgødskning for at opnå et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere bladgødskning under danske forhold.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget kan anlægges på alle jordtyper, men det er vigtigt, at arealet er dyrkningssikkert, og at der derfor kan vandes på sandjorden. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i efteråret 2023. Der må maksimalt være tilført 40 kg kvælstof i handelsgødning i efteråret. Forsøget skal høstes med mejetærsker med sideknive.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i 3 meter brede bruttoparceller, men der høstes kun i 1,5 meters bredde med forsøgs-mejetærskeren for at eliminere effekten af forskelle i randeffekt af de forskellige gødskningsmetoder.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2 kg
PK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med tilstrækkelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronærings-stoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet behandles med et manganprodukt. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
104-03-2024
Først i marts
0 kg N
204-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
304-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
60 kg N222 kg NS 27-4
404-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
90 kg N333 kg NS 27-4
504-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
130 kg N481 kg NS 27-4
604-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
Stadium 37 - 5130 kg N169 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
Stadium 60 - 6115 kg N85 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
Stadium 67 - 6915 kg N85 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
Stadium 73 - 7530 kg N169 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
704-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 60 - 6130 kg N167 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
804-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 67 - 6930 kg N167 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
904-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 60 - 6115 kg N83 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 67 - 6915 kg N83 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
1004-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
30 kg N111 kg NS 27-4
Stadium 37 - 5130 kg N167 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 60 - 6115 kg N83 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 67 - 6915 kg N83 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
1104-03-2024

Først i marts
70 kg N269 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
30 kg N111 kg NS 27-4
Stadium 37 - 5130 kg N169 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
Stadium 60 - 6115 kg N85 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
Stadium 67 - 6915 kg N85 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Behandlingerne medio marts, primo og medio april skal ske med 2½-3 ugers intervaller.

 • Intervallerne mellem bladgødskninger skal altid være minimum 14 dage.
 • Badgødskning SKAL udbringes med motoriseret udbringningsudstyr der kan hastighedsreguleres præcist. Der må altså IKKE anvendes cykelsprøjte.
 • Bladgødskning udføres med almindelig fladsprededyse, og der anvendes 100-200 liter væske pr. ha.
 • Udbringningen skal ske på tørre planter uden udsigt til regn i mindst 4 timer.
 • Til bladgødninger anvendes altid: Agropol/Contact. 0,1 liter pr. 100 liter sprøjtevæske.

  Læs derudover Instruktion i brug af flydende gødning i forsøg, men vær opmærksom på, at gødningen i dette forsøg skal udbringes som bladgødskning og ikke som flydende gødning.

  Vægtfylde for produkterne
  Flex N18/S: 1,21 kg pr. liter
  Flex N18-3-2: 1,25 kg pr. liter

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0103-03-2024, Før 1. gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 51, 7 dage efter bladgødskning i st. 37-51
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 3, 10, 11
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P03Stadium 62, 7 dage efter bladgødskning i st 60-61
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 3, 7, 9, 10, 11
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P04Stadium 70, 7 dage efter bladgødskning i st. 67-69
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 3, 8, 9, 10, 11
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P05Stadium 73 - 75, 7 dage efter bladgødskning i st. 73-75
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 3, 6
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  OLIE, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk