Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091952424 DEMO Bånd og rækkesprøjtning samt radrensning i majs med hanespore Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten mod hanespore ved brug af bånd- og rækkesprøjte samt belyse mulighed for at nedsætte belastningen i forhold til ensartet sprøjtning i marken. Derudover er formålet at vurdere præcisionen ved brug af båndsprøjtning i praksis.

BAGGRUND: Præcisionsværktøjet bånd- og rækkesprøjtning er i de seneste par år blevet afprøvet og anvendt i primært frøafgrøder, men interessen for at afprøve muligheder og vise besparelsespotentiale/sænke belastningen i andre afgrøder er stigende. Derfor afprøves Lemken bånd- og rækkesprøjte med kombination af både ukrudtsmidler og mekanisk bekæmpelse i storskalaforsøg.

FORSØGSBETINGELSER: Majsen skal sås med højpræcis GPS 75 cm rækkeafstand. Parceller anlægges i 100 meters længde. Anlæg og gennemførsel af forsøget sker i tæt samarbejde med Lemken, som udfører sprøjtning/radrensning i marken med deres bånd- og rækkesprøjte (3 meter maskine). Landmand udfører ukrudtssprøjtning rundt om forsøget. Der afsættes en parcel til led 4, hvori der optælles.

ANLÆGSDATA: Der anlægges 3 parceller á hver 6 meters bredde ved siden af hinanden. Led 4 anlægges ved siden af forsøget og sprøjtes med landmandens marksprøjte som omkringliggende mark.
Alle opgaver udføres med Lemkens maskine. Opsætningen af Lemkens maskine resulterer i, at der er et mindre ubehandlet område i midten af de 6 meter, når maskinen kører frem og tilbage i samme led. På den ene side af sprøjten indstilles skærme og dyser til en behandling meget tæt på rækken. Det betyder, at der ind mod midten af parcel 1 og 2 bliver en stribe med 4 rækker med en mere aggressiv behandling end ved den mere normale opsætning på den øvrige del af sprøjten. Rækkerne med ’aggressiv’ indstilling markeres ved udførte båndsprøjtning med gule pinde.

Anlæg og såning af majsen sker i tæt dialog med Jens Jørgensen, Lemken på tlf. 40105929, dvs. efterfølgende dialog om forsøgsplanens udførsel. Derudover kontaktes Landskonsulent Carsten Fabricius 29245175.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Referenceled: Bredsprøjtning efter landmandens strategi mod hanesporeBredsprøjtning
2Stadium 11 - 12
I række
0,15 kg Tocalis
0,5 l Onyx EC
0,5 l Renol
Stadium 13 - 15
I række
10-14 dage senere
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 13 - 15
Mellem rækker
1 kg Roundup PowerMax XXL
Stadium 16
I række
0,15 kg Tocalis
0,5 l Onyx EC
0,5 l Renol
Stadium 16
Mellem rækker
Radrensning
3Stadium 11 - 12
I række
0,15 kg Tocalis
0,5 l Onyx EC
0,5 l Renol
Stadium 11 - 12
Mellem rækker
Radrensning
Stadium 13 - 15
I række
10-14 dage senere
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 13 - 15
Mellem rækker
Radrensning
Stadium 16
I række
0,15 kg Tocalis
0,5 l Onyx EC
0,5 l Renol
Stadium 16
Mellem rækker
Radrensning
4Stadium 11 - 12
I række
0,15 kg Tocalis
0,5 l Onyx EC
0,5 l Renol
Stadium 13 - 15
I række
10-14 dage senere
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
0,1 kg Tocalis
0,5 l Onyx EC
Stadium 18
Mellem rækker
1 kg Roundup PowerMax XXL
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 150-200 l pr. ha ved kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Led 1: referenceled, sprøjtes efter landmandens strategi i marken.
Led 2, 3 og 4: behandlingerne udføres af Lemken

St. 11-12:
 • Led 2, 3 og 4 sprøjtes med ukrudtsbekæmpelse i rækken
 • Led 3 radrenses med Lemken mellem rækker samtidig med ukrudtsbekæmpelse i rækken
  St. 13-15:
 • Led 2, 3 og 4 sprøjtes med ukrudtsbekæmpelse i rækken
 • Led 2 sprøjtes med Roundup mellem rækker
 • Led 3 radrenses med Lemken mellem rækker
  St. 16:
 • Led 2 og 3 sprøjtes med ukrudtsbekæmpelse i rækken
 • Led 2 og 3 radrenses med Lemken mellem rækker
  St 18:
 • Led 4 sprøjtes med Roundup mellem rækker i st. 18 – hanesporen er fuldt fremspiret og maks. 10 cm høje.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 15 - 16, ca. 7 dage efter 2. sprøjtning udført i st. 13-15
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Hver enkelt art registreres for sig. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til ubehandlet stribe i midten af parcellen.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til ubehandlet stribe i midten af parcellen.
   
  ParcelAFGRØDESKADE karakter 0-10.
  Hvor 10 er helt skadet
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO, DIGITAL
   
  P03Stadium 21, ca. 7-10 dage efter 3. sprøjtning (ved st. 18) udført i led 4
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Hver enkelt art registreres for sig. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til ubehandlet stribe i midten af parcellen.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til ubehandlet stribe i midten af parcellen.
   
  ParcelAFGRØDESKADE karakter 0-10.
  Hvor 10 er helt skadet
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO, DIGITAL
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE:
  Biomasse vurderes i forhold til ubehandlet område i midten, der opstår ved kørsel frem og tilbage i parcellen.
  Der vurderes på påvirkning af rækken med de udførte behandlinger mellem rækkerne. Skade på afgrøde i række 0-10, hvor 10 helt skadet. Vær opmærksom på, at der eventuelt kun vil være små forskelle på behandlingerne, og at det er vigtigt, at en evt. forskel i behandlingernes virkning afspejles i bedømmelserne. Vejledning om optælling/bedømmelse findes i: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Kontakt Carsten Fabricius 29245175., hvis der opstår tvivl, når der skal bedømmes.

  FOTO, DIGITAL: Der tages Foto med fokus 1½ - 2 meter fremme i parcel. Billederne indsættes på forsøget som notat.
  Se vejledning "Digitale fotos i forsøgene" for tips til at tage gode billeder og vejledning til upload vha. WebTrail.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carsten Fabricius 29245175 eller på mail: cars@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Onyx EC GHS02 GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Roundup PowerMax XXL GHS09
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk