Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031132424 Sorter af lucerne slætforsøg, UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2024
Fordelingsdato: 09-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af lucerne.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte)

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges sammen med 031122424, Sorter af Rødkløver og 031182424 Sorter af hvidkløver. Arealet må ikke være kløvertræt. Anlægges på et forsøgsareal, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. I udlægsåret udlægges i vårbyg, grønært/grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 3 slæt pr. år med udbyttemåling. Forsøget ved LFE 6 skal anlægges på sandjord.

ANLÆGSDATA:
 • Parcelfordeling: randomiseret og der lægges værn af lucerne omkring lucerne.
 • Varighed: Forsøget ligger i udlægsåret + 3 brugsår.
 • Anlægsparcel 1,5 x 18 m (udvejet til 27 m2 såareal).

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hvis der anvendes vårbyg som dæksæd gødskes med moderate mængder kvælstof. Ukrudtsbekæmpelsen foretages med max. 1,0 l Figther 480 + olie pr. ha. Bliver arterne udlagt uden dæksæd (den bedste metode) bekæmpes ukrudt ved en tidlig slæt/afpudsning af afgrøden. Vær opmærksom på især angreb af bladrandbiller, der kan skade udlægget.
  Lucerne har ingen problem med at overvintre med en stor længde og må gerne være mellem 9 og 25 cm inden vinter. Hvis ikke plantehøjden kan justeres ved slæt, skal det afpudses.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 0030 kg Mezzo
  2Stadium 0030 kg DLF1810
  3Stadium 0030 kg DLF1913
  4Stadium 0030 kg FG C0415C4149
  5Stadium 0030 kg FG C0217CR158
  6Stadium 0030 kg Fleetwood
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der udlægges uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, max. 50 kg vårbyg pr. ha i helsæd og max. 70 kg vårbyg pr. ha i korn til modenhed. Forsøget sås med parcelsåmaskine. Sådybde ca. 2,5 cm for lucerne. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P0215-05-2024, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S. Frandsen
  ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0315-08-2024, Ca. 14 dage efter høst af 1. slæt, hvis det er udlagt uden dæksæd eller ca. 14 dage efter høst af helsæd eller af korn til modenhed.
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLUCERNE karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   


  HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 3 slæt forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  04-04-2024Ændret sorter til A-plus. LVME  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk