Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030032424 Såtid og dæksæd ved sensommerudlæg af kløvergræs. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-12-2023
Fordelingsdato: 10-07-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge kvælstofoptagelse og jordens indhold af kvælstof ved forskellige såtidspunkter og udsædsmængder af dæksæd ved etablering af kløvergræs i sensommeren.og betydningen heraf på udbytte og foderværdi i de første 2 slæt året efter.

FORSØGSBETINGELSER:
 • 3 forsøg anlægges på sandjord (JB 1-3) på kvægbedrifter.
 • Forsøgene anlægges efter helsæd eller vinterbyg, så det er muligt at så rettidigt. Er forfrugten vinterbyg, fremprovokeres spiring af spildkorn ved overfladisk stubharvning og efterfølgende nedvisning eller harvning.
 • Der skal have været kløvergræs på arealet indenfor de seneste 5 år - gerne 2019-2020.
 • Forsøgsarealet skal kunne vandes i tilfælde af tørke efter såning

 • ANLÆGSDATA: Parcellerne skal anlægges med småparcelteknik. Parcellængde 18 m. Der udvejes til 1,25 x 18 m. = 22,5 m2

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget må ikke tilføres nogen form for gødning i efteråret. Forsøget kan gødes som omgivende mark, hvis denne er kløvergræs med 90-120 kg N i foråret og 60-80 kg N efter 1. slæt.

  Ellers gødes forsøget som nedenstående:
 • Medio marts: Hele forsøget gødes med 90 kg N i 333 kg NS 27-4 og 400 kg PKS 0-4-21
 • Efter 1. slæt: Hele forsøget gødes med 68 kg N i 250 kg NS 27-4

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Såmetode
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-08-2023
  Ubevokset0,75 kg Roundup PowerMax XL Roundup PowerMax XL
  201-08-202330 kg Kløvergræsbland.Blanding nr. 45
  320-08-202330 kg Kløvergræsbland.Blanding nr. 45
  420-08-202310 kg OlieræddikeArena
  520-08-202330 kg Kløvergræsbland.Blanding nr. 45
  30 kg VinterhvedeKWS Extase
  620-08-202330 kg Kløvergræsbland.Blanding nr. 45
  60 kg VinterhvedeKWS Extase
  720-08-202330 kg Kløvergræsbland.Blanding nr. 45
  90 kg VinterhvedeKWS Extase
  820-08-202330 kg Kløvergræsbland.Blanding nr. 45
  10 kg VintervikkeVillana
  901-09-202330 kg Kløvergræsbland.Blanding nr. 45
  60 kg VinterhvedeKWS Extase
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Parcellerne etableres med småparcelteknik.
  Parcellerne pløjes eller harves i 15-20 cm umiddelbart inden såning. Led 2 skal således harves/pløjes inden 1/8, mens led 3-8 harves/pløjes umiddelbart inden 20/8. Led 9 harves/pløjes umiddelbart inden 1/9.
 • Led 1 holdes ubevokset med glyphosat når der er nyfremspriret udkrudt/spildkorn.
 • Led 2 sås i 1 cm dybde omkring 1. august.
 • Led 3 og 4 sås i 1 cm dybde omkring 20. august
 • Led 5, 6, 7 og 9: Vinterhveden sås først i 3-4 cm og derefter kløvergræsset i 0,5-1, 5 cm. Har såmaskinen ikke pakhjul efter såskæret, skal arealet tromles umiddelbart efter såning for at sikre kapilærvirkning.
 • I led 8 og 9 kan vintervikken iblandes det øvrige græsfrø og sås i 1 cm dybde. Hvis der ikke pløjes, er det vigtigt at der gennemføres en effektiv bekæmpelse af ukrudtet først. Enten med egnet herbicid eller mekanisk. Det er vigtigt, at der sås umiddelbart efter harvning/pløjning, så fugten bevares i såbeddet.
  Vinterhveden sås først i 3-4 cm og derefter kløvergræsset i 0,5-1,5 cm. Har såmaskinen ikke pakhjul efter såskæret, skal arealet tromles umiddelbart efter såning for at sikre kapilærvirkning.


  Er der ikke udsigt til nedbør indenfor 1 uge efter såning skal forsøget vandes med 15 mm.

 • GØDNING: Skaffes lokalt
  UDSÆD: Leveres udvejet fra Teknologisk Institut til 27 m2 parcel brutto 18 x 1,5 m (udvejes til 22,5 m2. Vinterhvede, kl.græsblanding og olieræddike udvejes for sig.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-08-2023
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
  Se tekstafsnit: GRAVEFORSPØRSLER
  N-MIN, 25-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0201-10-2023
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
  N-MIN, 25-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
  P0301-11-2023
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
  N-MIN, 25-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se teksafsnit: PLANTEPRØVER
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit "FOTO"
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
  KLØVERANDEL % af afgrøde.
  Udføres fra foto af TI.
   
  P0421-05-2024, Ved høst af 1. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelVÆKSTSTADIUM af græs.
   
  ParcelVÆKSTSTADIUM af vinterhvede.
   
  ParcelDÆKSÆDENS ANDEL AF BIOMASSE visuelt bedømt 0-100%.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0524-06-2024, Ved høst af 2. slæt
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelVÆKSTSTADIUM af græs.
   
  ParcelVÆKSTSTADIUM af vinterhvede.
   
  ParcelDÆKSÆDENS ANDEL AF BIOMASSE visuelt bedømt 0-100%.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  FOTO: Der tages 1/11-2023 5 billeder jævnt fordelt gennem hver parcel. Det er vigtigt at billederne bliver taget direkte lodret fra 1 m. højde, samt uden fotografens fødder og skygger. Navngiv billeder tydeligt med hvilken parcel billederne hører til da disse skal bruges til at bestemme kløver andel.
  Billederne sendes med Onedrive, Dropbox eller lignende.til Torben S. Frandsen, tsf@seges.dk.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup PowerMax XL GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk