Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091012424 Glyphosatstrategier mod ukrudt i foråret - Logaritmeforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-03-2024
Fordelingsdato: 05-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekter af glyphosat i stub om foråret mod en- og tokimbladet ukrudt, som har etableret sig i efteråret og er blevet stort.

BAGGRUND: Der er stadig stor usikkerhed om dosering af glyphosat mod en- og tokimbladet ukrudt. Derudover ønskes fokus på effektforbedring ved tilsætning af additiver samt optimale tidspunkt for udsprøjtning.

FORSØGSBETINGELSER: Det er nødvendigt at anvende en forsøgssprøjte med udstyr til logaritmisk dosering.

Forsøgene anlægges i stubmarker, hvor der skal være vårsæd. Forsøgene må gerne placeres i pløjefri dyrkede marker, men vigtigst er god bestand af ukrudt og mulighed for at tælle op og se effekt inden opharvning til såning eller pløjning. Forfrugt er underordnet, men skal beskrives. Arealet kan enten være ubehandlet fra tidligere, eller anlægges, hvor behandling mod både græsukrudt og tokimbladet ukrudt har været utilstrækkelig.
Arealer skal være med enten væselhale, rajgræs eller agerrævehale (og enårig rapgræs) som græsukrudt, men vi er også interesseret i arealer med tokimbladet ukrudt som storkenæb, spildraps eller ærenpris. Vi vil helst have arealer med både græsukrudt og tokimbladet ukrudt. Men det er vigtigt, at der ikke er så meget og så tæt en plantemasse, at man ikke ved bedømmelserne kan skelne mellem de enkelte arter. Så man skal altså ved anlæg kunne afgrænse de enkelte planter. Tag et foto med mobiltelefonen og send det til Carsten Fabricius 29245175 eller Poul Henning Petersen 20102297, så vi sammen kan afgøre om arealet er egnet.
Der måles ikke udbytte.
Der skal sprøjtes minimum 14 dage før evt. opharvning eller pløjning i marken, således der kan ses en effekt af sprøjtning til optælling. Der skal være vækst i ukrudt i foråret ved sprøjtetidspunkt.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis. Der gennemføres to gentagelser.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 37,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Efter sidste bedømmelse kan forsøget behandles som omkringliggende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
110-03-2024
6 l Roundup XXLLogaritmesprøjtning
210-03-2024
Ubehandlet
310-03-2024
6 l Roundup XXLLogaritmesprøjtning
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,1 l Sprede-klæbemiddel
410-03-2024
6 l Roundup XXLLogaritmesprøjtning
0,1 l Bio pH Control3 pH
510-03-2024
Ubehandlet
610-03-2024
6 l Roundup XXLLogaritmesprøjtning
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,1 l Bio pH Control3 pH


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A10-03-2024
Sprøjtning morgen (mellem kl. 7 og 9)
B10-03-2024
Sprøjtning middag (mellem kl. 11 og 14)
C10-03-2024
Sprøjtning aften (mellem kl. 16 og 19)
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Behandlinger udføres 10-14 dage før opharvning/pløjning til vårsæd.
Roundup XXL er med 360 gram aktivstof. Produktet kan udskiftes med andre glyphosatprodukter med 360 gram aktivstofindhold (vigtigt kun 360 gram aktivstof).
Behandlinger udføres med logaritmesprøjte. Vandmængde 125-150 l pr ha.

 • Led 2 og 5 anvendes til reference i bedømmelserne.
 • Led 1, 3, 4 og 6: Startdosis: Roundup XXL 6 l/ha.
 • Led 3, 4 og 6: Følgende udbringes i fast dosis, dvs. at de tilsættes den store beholder: Ammoniumsulfat (led 3 og 6), sprede-klæbemiddel (led 3) og Bio pH Control (led 4 og 6).

  I led 4 og 6 skal pH måles inden tilsætning af Bio pH Control og dosis af Bio pH control beregnes, således pH sænkes til pH 3.

  Bemærk: Hvis det ønskes at anvende skemaet til beregning af kemikalier til de logaritme-behandlede led skal specifikationen ”logaritmesprøjtning/lineærsprøjtning” fjernes i WebTrialOffice på enkeltforsøget, .

 • KEMIKALIER: Bio pH control leveres af Teknologisk Institut. Glyphosat og ammoniumsulsfat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2024, Før 1. behandling
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: A2, B2, C2, A5, B5, C5
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De dominerende arter tælles hver for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Arterne tælles hver for sig.
   
  P0224-03-2024, 10-14 dage senere
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Visuel bedømmelse af biomasse 8-10 steder pr. parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Vejledning til bedømmelser. Hver dominerende art bedømmes for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Ønskes, hvis der set fra oven er synlig forskel mellem behandlinger. Hver art bedømmes for sig.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Vejledning om optælling/bedømmelse af logaritmeforsøg findes på dette link: Vejledning til logaritmeforsøg. Bedømmelserne indføres i Opgørelsesskemaer til logaritmeforsøg. I forbindelse med kalibrering noteres den samlede dyseydelse/sprøjtevæskens flowrate (ml/sek.), fremkørselshastigheden samt total volumen af den lille beholder (kemikaliebeholderen). Resultatet af bedømmelserne samt kalibreringsdata sendes umiddelbart herefter til Marlene Trinderup matr@teknologisk.dk

  Der bedømmes græsukrudt og tokimbladet ukrudt, samt de 1 til 2 mest udbredte ukrudtsarter. Der oprettes måleparameter efter behov.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  FORSØGSTILSKUD: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Carsten Fabricius: 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk, Jens Erik Jensen: 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk eller Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-03-2024pH i led 4 og 6 er ændret fra 5 til 3 efter aftale med firmaet (MATR)
  02-03-2024Tekstafsnit Vejledning til Forsøgsbehandling er tilrettet så teksten passer til forsøgsbehandlingerne

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Bio pH Control GHS05
  Roundup XXL GHS09
  Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk