Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030022424 Slætstrategi i lucerneblandinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-04-2024
Fordelingsdato: 15-04-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At opnå mere viden om hvordan slætstrategien påvirker udbytte- og kvalitetsegenskaber samt persistens i sorter af lucerne ved blanding med forskellige græsser på varierende jordtyper.

BAGGRUND: På nedbørsfattige egne på østlige øer samt uvandet sandjord kan lucerne være et alternativ til kløvergræs. Lucernen skal dog måske høstes hyppigt for at levere tilstrækkelig høj energiværdi til højtydende malkekøer. Tidligere forsøg i Danmark med ældre sorter af lucerne har vist et mindre udbytte og persistens når der høstes mere end 3 slæt årligt. Forædling af nye sorter fra Frankrig og USA er muligvis mere tolerante overfor hyppigere slæt uden tab af persistens.

FORSØGSSTEDER:
Sandjord u. vanding: LFE 6N (Ytteborg Nord) og LFE 6S (Ytteborg Syd)
Lerjord: Fyn (LFE 6N) & DLF St. Heddinge.

FORSØGSBETINGELSER: Der skal anlægges 2 forsøg på lerjord (>JB 5), samt 2 forsøg på sandjord (JB<4) Forsøgene anlægges i udlægsmark, der er fri for kvik. Der må IKKE have været dyrket kløvergræs eller lucerne på arealet de seneste 3-4 år. Arealet skal være velkalket – dvs. reaktionstallet på sandjord skal være over 6,2 og på lerjord over 6,7. Kalitallet skal være over 5,5.
Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret 2024. I de efterfølgende 4 brugsår 2025-2028 høstes forsøgsmæssigt med udbyttemåling med 3-5 slæt årligt.
Forsøget skal anlægges således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal sås med småparcelteknik evt. ved hjælp fra Teknologisk Institut eller Ytteborg. Slættiderne (faktor 2) grupperes med dobbelt værn mellem slættidspunkterne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 15m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg500 kg
Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg100 kg
InsekticiderLamdexKun forsøg0,3 kg

GRUNDBEHANDLING: Der grundgødskes med 100 kg K50 før anlæg og 500 kg PK 0-4-21 pr. ha efter høst af dæksæd for at sikre en god overvintring. Dæksæd etableres på dobbelt rækkeafstand. Dæksæd gødes moderat med max. 60 kg N pr. ha.

I efterfølgende brugsår grundgødes i foråret med 800 kg PK 0-4-21 og igen 500 kg PK 0-4-21 efter 1. og 2. slæt. For at stimulere forårsvæksten i årene med udbyttemåling gødes forsøgene med 300 kg NPK 21-3-10 i foråret og igen 150 kg NPK 21-3-10 efter 1. slæt, så der i alt tilføres hhv. 90 kg N pr. ha i forsøgene.

UDSÆD: Leveres fra udvejet fra DLF.

GØDNING: Skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Lucerneblandinger
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
30 % rødkl.
5 % hvidkl.
33 % rajsvingel af rajgræstype
32 % alm rajgr.,diploid
30 kg Blanding nr. 474,8 kg Callisto
4,5 kg Amos
1,5 kg Brianna
10 kg Hostyn
4,8 kg Makura
4,8 kg Abosan 1
2Stadium 00
70 % lucerne
20 % rajsvingel af strandsvingeltype
4 % engrapgræs
8 % timote
30 kg Lucerne21 kg Mezzo
6 kg Hipast
1,2 kg Balin
1,8 Summergraze
3Stadium 00
70 % lucerne
20 % rajsvingel af strandsvingeltype
4 % engrapgræs
8 % timote
30 kg Lucerne21 kg FG C0415C4149
6 kg Hipast
1,2 kg Balin
1,8 Summergraze
4Stadium 00
85 % lucerne
8 % engrapgræs
7 % timote
30 kg Lucerne25,5 kg Mezzo
2,4 kg Balin
2,1 Summergraze
5Stadium 00
85 % lucerne
8 % engrapgræs
7 % timote
30 kg Lucerne25,5 kg FG C0415C4149
2,4 kg Balin
2,1 Summergraze
6Stadium 00
70 % lucerne
8 % engrapgræs
7 % timote
15 % lancet vejbred
30 kg Lucerne21 kg Mezzo
2,4 kg Balin
2,1 Summergraze
4,5 Tonic


Faktor 2: Slætstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A05-06-2025
3 slæt årligt
Slæt
B29-05-2025
4 slæt årligt
Slæt
C22-05-2025
5 slæt årligt
Slæt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Etablering: Forsøget udlægges uden dæksæd eller med grønbyg med reduceret udsædsmængde (max. 50 kg vårbyg pr. ha til grønkorn) som dæksæd i foråret på nypløjet jord, der er pakket og tilberedt til såning. Der skal sås inden for 6 til 10 timer, så jorden ikke udtørres. Forsøget skal sås med småparcelteknik evt. ved hjælp fra Teknologisk Institut eller Ytteborg. Dæksæd sås på dobbelt rækkeafstand. Sådybde er ca. 1,0-1,5 cm. Frø af lucerne leveres podet fra DLF. Lucernefrøene må ikke udsættes for sollys – omvendt må frøene af timote og engrapgræs ikke sås for dybt. Forsøgsarealet SKAL være meget jævnt og tromlet fast inden såning af udlæg. På lerjord tromles igen efter såning for at sikre kapilærvirkning. Der udføres ikke forsøgsbehandlinger (slæt) i udlægsåret 2024. Udsædsmængden er 30 kg pr. ha.
I udlægsåret skal afgrøden være veltrimmet ved slæt inden vinter, arealet må ikke afgræsses. Der må kun køres med parcelhøster eller lignende, der ikke laver spor i parcellerne (se det vedlagte foto).

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hvis der anvendes grønbyg som dæksæd gødskes med moderate mængder kvælstof. Bliver arterne udlagt uden dæksæd (den bedste metode) bekæmpes ukrudt ved en tidlig slæt/afpudsning af afgrøden. Vær særlig opmærksom på angreb af bladrandbiller i foråret og bekæmp med egnet Lamdex indtil andet 3-koblede blad. Lucerne har ingen problem med at overvintre med en stor længde og må gerne være mellem 9 og 25 cm inden vinter. Hvis ikke plantehøjden kan justeres ved slæt, skal det afpudses.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-08-2024, Ved opstart af forsøg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
P0215-08-2024, Efter høst af eventuel dæksæd
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND lucerne, planter/m2.
 
ParcelPLANTEBESTAND vejbred, planter/m2.
 
P0315-10-2024, Før vinter
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND lucerne, planter/m2.
 
ParcelPLANTEBESTAND vejbred, planter/m2.
 
ParcelFOTO digital.
Billede af hver parcel taget fra ca. 1,5 m højde. Brug WebTrail så billeder kan uploades med registrering af parcelnummer
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial Office vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: DLF Seeds har medfinansieret forsøgene

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.BILLEDE 1: Et godt forsøg kan hurtigt blive ødelagt af uhensigtsmæssig trafik gennem forsøget. Under "Skitser" ses et billede af en fra-kørselsvogn der har reduceret plantebestanden af lucerne og kløver.

Rettelser:
DatoTekst
15-04-2024Design er ændret. Faktor 2 skal grupperes med værn mellem.

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Lamdex GHS07 GHS09

Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk