Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091662424 Bekæmpelse af bladlus i vinterhvede med alternative midler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-03-2024
Fordelingsdato: 24-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af alternative midler til bekæmpelse af bladlus i vinterhvede.

BAGGRUND: De fleste af skadedyrsmidlerne er under revurdering. Det vides ikke om alle midler fortsat kan godkendes eller processerne for revurdering forsinkes. Der er derfor behov for at finde alternative løsninger.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i et område med erfaringsvis mange bladlus. Anlægges kun ved mindst 15 procent angrebne strå senest i st. 71.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
2Ved begyndende angreb0,2 l Mavrik
3Ved begyndende angreb0,14 kg Teppeki
4Ved begyndende angreb0,15 l Carnadine
5Ved begyndende angreb5 kg Kumulus S
7 dage efter 1. behandling5 kg Kumulus S
6Ved begyndende angreb2,5 l Flipper
0,5 l Dynex
7 dage efter 1. behandling2,5 l Flipper
0,5 l Dynex
7Ved begyndende angreb1 l Renol
7 dage efter 1. behandling1 l Renol
8Ved begyndende angreb5 l Neudosan Agro
7 dage efter 1. behandling5 l Neudosan Agro
9Ved begyndende angreb2,5 l Neudosan Agro
7 dage efter 1. behandling2,5 l Neudosan Agro
10Ved begyndende angreb2,5 l Spruzit Neu
7 dage efter 1. behandling2,5 l Spruzit Neu
11Ved begyndende angreb0,25 l Siltac SF
7 dage efter 1. behandling0,25 l Siltac SF
12Ved begyndende angreb0,25 l SB Plant invigorator
7 dage efter 1. behandling0,25 l SB Plant invigorator
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der skal anvendes den anviste vandmængde pr. ha for de enkelte led. Dette er meget vigtigt, da dosis af flere behandlinger er fastsat som procentdel af vandmængden. Behandling må ikke udføres på våde planter, i direkte sollys og i meget varmt vejr.

Vandmængde:
 • Led 2-5 anvendes 150 l vand pr ha
 • Led 6-12 anvendes 250 l vand pr ha

  Behandlinger:
 • Led 2-12 behandles ved begyndende angreb
 • Led 5-12 behandles igen 7 dage efter 1. behandling

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-05-2024
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P037 dage efter 2. behandling
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P0414 dage efter 2. behandling
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  P05Stadium 89 - 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøve.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  GLUTEN14, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har der været betydende lejesæd i forsøget?
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Carnadine GHS07 GHS08 GHS09
  Dynex GHS05
  Flipper GHS07
  Kumulus S GHS07
  Mavrik GHS09
  Neudosan Agro GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Siltac SF GHS07 GHS09
  Spruzit Neu GHS09
  Teppeki GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk