Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030222424 Striptill i majs på sandjord med og uden vanding Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-04-2024
Fordelingsdato: 20-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge 3 typer af gyllenedfældere til striptill i majs på sandjord med og uden vanding.

FORSØGSBETINGELSER:
 • I LFE 6 anlægges 2 forsøg med 9 m / 12 rk. Evers gyllenedfælder til placeret gylle hos Lars Nissen, Dyvelsrækkevej 21, Grindsted (mobil 27624540) – 001 på vandet og 002 på uvandet sandjord. Forsøg 001 skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. De to forsøg er afsat i mark 203-0 med GPS-positionen 55°48'25.0"N 8°53'22.5"E beliggende ved Klostervej 27. Udbyttet skal vejes på medbragte overkørselsvægte.

 • Ved LFE 6 anlægges 2 forsøg med 6 m / 8 rk. Vogelsang XTill nedfælder til placeret gylle hos Flemming Høi, Dalhavegård, Hjortlundvej 141, 6760 Ribe (mobil 24407757) – 003 på vandet og 004 på uvandet jord. Forsøg 003 skal vandes optimalt efter Vandregskab Online. De to forsøg er afsat i mark 8-0 med GPS-positionen 55°23'25.7"N 8°49'41.7"E beliggende overfor Fårevej 50, 6760 Ribe. Udbyttet kan vejes på nærliggende brovægt.

 • l Ved LFE 6 anlægges 1 forsøg (007) med 9 m/12 rækket Harsø nedfælder hos Jacob Ulv Christensen, Sneumgårdsvej 2, 6731 Tjæreborg, tlf. 7545 7734, mobil 4081 7734. Forsøget skal ikke vandes. Forsøget er afsat i marken med GPS-positionen 55°25'53.4"N 8°40'07.2"E. Udbytterne kan vejes på nærliggende brovægt.

 • I LFE10 anlægges 2 forsøg med 6 m / 8 rækket Volmer Culex nedfælder til placering af gylle hos Andreas Døssing, Jernhytvej 36, 6500 Vojens (mobil 4215 1980). Sanddallund Maskinstation udfører alt markarbejde, kontakt Sjack Schenning, (mobil 31795519). Forsøg 005 på vandet jord og 006 på uvandet jord. Forsøg 005 vandes optimalt efter Vandregnskab Online. De to forsøg er afsat i mark 62-0 med GPS-koordinaten 55°12’49.9"N 9°18’28.5"E beliggende ved Østre Lilholtvej 1, 6500 Vojens. SEGES medbringer temperaturmålerne i forbindelse med såning af forsøgene i LFE10. Udbytterne kan vejes på en nærliggende brovægt.


 • Anlægges i marker med forfrugt majs.
 • Forsøgsarealerne nedvisnes med glyphosat snarest efter 1. marts.
 • Forsøgsarealerne gødskes med gylle og startgødning som i omgivende mark.
 • Forsøgsarealet behandles mod ukrudt som omgivende mark. SKAL holdes fri for ukrudt.
 • Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for andet rodukrudt.
 • Anlægges i majsmarker, hvor det er muligt at høste senest 15. oktober. < når høstes, skal>

 • ARBEJDSFORDELING:
 • LFE hjælper Henning Sjørslev Lyngvig,: (mobil 9117 7620), Seges Innovation med etablering af forsøgene og udtager jordprøve, gylleprøve og foretager registreringer. En gylleprøve gælder for begge forsøg i samme mark.
 • LFE registrerer grundoplysninger om gødskning, type og dosering af N-hæmmer, sådato, majssort, ukrudtsbekæmpelse, type og udsædsmængde af efterafgrøde.
 • LFE tilser forsøgene og sørger for, at ukrudtet bekæmpes og at forsøg 001, 003 og 005 vandes efter Vandregnskab Online.
 • SEGES Innovation forestår høst af forsøgene i samarbejde med maskinstation og landmand.


 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med 4 gentagelser. Parcellerne anlægges i markens længde og med en bredde, som svarer til gyllenedfælderen. Sørg for at der ikke bliver kørt unødigt i parcellerne, og hvis nødvendigt, bliver kørt så vidt muligt ens i alle parceller. Når majsen er sået, sættes en stor gul pind i hver parcel med gentagelse og lednr.

  Høstparcellen er i markens længde og i nedfælderens bredde eller evt. i skærebordets bredde, hvis skærebordet på finsnitteren er smallere end gyllenedfælderen.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg2548
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2548EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  GYLLEPRØVER: Der udtages 1 fælles gylleprøve for forsøg 001 og 002, 1 fælles gylleprøve for forsøg 003 og 004 og 1 fælles gylleprøve for forsøg 005 og 006. Prøven udtages i forbindelse med nedfældning af gylle i forsøgene.

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der kun udføres behandlinger, som ikke påvirker forsøgsbehandlingerne. Marken skal holdes fri for ukrudt. Forsøg 001, 003 og 005 skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Behandling
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  OBS: Gylle, tilsat 1 liter Vizura eller Instinct pr. ha. Placeres efter dybdeharvning.
  Gylle25 cm Dybdeharvning
  Placeret
  2Stadium 00
  OBS: Gylle, tilsat 1 liter Vizura eller Instinct pr. ha
  GylleIngen jordbehandling
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 1 Før placering af gylle dybdeharves i 25 cm dybde med en stivtandet harve monteret med 40 til maks. 50 mm brede spidser og en jernringspakvalse. Gyllen placeres, så overkanten af gyllen er i 9-10 cm dybde. Majsen sås i 4-5 cm dybde, så snart væsken i gylle er opsuget af jorden. Der skal være 4-5 cm mellem frø og overkant gylle.
 • Led 2 Gyllen placeres, så overkanten af gyllen er i 9-10 cm dybde. Majsen sås i 4-5 cm dybde, så snart væsken i gylle er opsuget af jorden. Der skal være 4-5 cm mellem frø og overkant gylle.

 • UDSÆD: Der anvendes landmandens udsæd.

  KEMIKALIER: Der anvendes landmandens kemikalier
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelSÅDYBDE cm, .
  Måles fra jordoverfladen til undersiden af frøet. Måles af SEGES
   
  ParcelGylle placeringsdybde cm.
  Måles efter såning i såsporet fra jordoverfladen til overkant gylle. Måles af SEGES.
   
  P02Stadium 01, Fra såning og til begyndelsen af juni
  Foretages i 1 forsøg Grindsted, 1 forsøg Ribe og 1 forsøg Vojens. Se tekstafsnit "JORDTEMPERATUR"
  ledJORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i 10 cm. dybde i såsporet.
   
  ledJORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles midt mellem såsporene i 10 cm. dybde.
   
  ParcelLUFTEMPERATUR Grader.
  Måles i 25 cm. højde
   
  P03Stadium 19, sidst i juni
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter. Bedømmes i en af de to midterste rækker.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jord til bladspids i en af de to midterste rækker i parcellen
   
  P04Stadium 83, Lige før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 20 m række i en af de 2 midterste rækker i parcelllen.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til basis hanblomst i en af de to midterste rækker i parcellen.
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  JORDTEMPERATUR:

  Der skal måles jordtemperatur i det ene af forsøgene i Grindsted, i Billund og i Vojens

  Temperaturen måles og logges med dertil af Ytteorg indkøbte censorer, fra lige efter såning til 3. juni.

  I led 1 og 2 måles jordtemp. i sårækken, midt mellem sårækkenrne i 10 cm. dybde og lufttemperaturen i 25 cm. højde.

  Måleudstyret markeres og placeres så det ikke køres over ved f.eks. ukrudtssprøjtningerne.

  Logfilerne vedhæftes som notat (hvis muligt) ellers mailes de til Torben Pedersen, tep@teknologisk.dk

  PRØVEUDTAGNING: Der udtages en grønmasseprøve på 800-1000 gr. pr. parcel.

  HØST: Majsen høstes, når tørstofindholdet er 32 procent i led 1.
  Majsen skal dog senest høstes den 15. oktober. Stubhøjden skal være 30 cm. Snitlængde skal være 4 mm. så der kan udtages en repræsentativ prøve af den høstede afgrøde

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-03-2024Antal planer ændret + lidt småting. (tep)
  09-04-2024Et forsøg ekstra ved Ytteborg Syd (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk