Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040302424 Effekt af forskellige bejdsemidler på svampesygdomme og udbytte i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 01-04-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af forskellige bejdsemidler på kvalitet og udbytte i kartofler.

BAGGRUND: Forskellige midlers effekt på stivelsesprocent og udbytte ønskes undersøgt.
Effekten af de biologiske midler Serenade ASO og Serenade Soil Active (indeholder begge bakterien Bacillus amyloliquefaciens) ønskes belyst.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4 rækker med en længde 10 m. Nettoparcel: 2 rækker med en nettolængde på 10 m.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: Gødskning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
  Udfør lægning optimal, så fugtighed i jorden sikres bedst mulig til kolonisering af bakterien i Serenade.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Bejdsning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-04-2024
  Ved lægning
  Ubehandlet
  215-04-2024
  Ved lægning
  0,375 l Rizolex 50 FW
  0,05 l RizoPlus
  315-04-2024
  Ved lægning
  1 l Serenade Soil Activ
  415-04-2024
  Ved lægning
  0,375 l Rizolex 50 FW
  0,05 l RizoPlus
  2,5 l Serenade ASO
  515-04-2024
  Ved lægning
  0,375 l Rizolex 50 FW
  0,05 l RizoPlus
  1 l Serenade Soil Activ
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingerne foretages med Hardi bejdseanlæg på læggeren. Vandmængde 70 l pr. ha.
  Læggeafstand 33 cm.

  LÆGGEMATERIALE: Sorten Seresta leveres fra AKV-Langholt til Dronninglund og fra KMC til Arnborg. Det tilstræbes at finde udsæd med rodfiltsvamp.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgFOTO digital.
  Der tages et foto af læggematerialet inden lægning, for at vise angrebsgraden af rodfiltsvamp.
   
  ForsøgRODFILTS.SKLER. tal for (index).
   
  P0225-05-2024
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
  Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
   
  P0305-06-2024, Planter 10 cm høje
  ParcelRODFILTSVAMP tal for (index).
  Der opgraves 15 planter i hver parcel i værnerække, Se tekstafsnit Rodfiltsvamp
   
  P0415-09-2024, Før nedvisning
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelRODFILTSVAMP % planter m.
  Kun klassiske symptomer med dannelse af luftknolde og mange stængler, se Vejledning i bedømmelser side 40.
   
  P0501-10-2024, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres lokalt. Prøvestørrelse: 10 kg.
  STIVELSE, % af råvare
  P0610-02-2025, Efter lagring
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse 6 kg af knolde udtaget ved høst. Omfang af bedømmelser aftales med Ghita Nielsen. Se afsnit om BEDØMMELSE AF SKINFINISH PÅ KNOLDE
  SKINFINISH, tal for index
  BLACK DOT, tal for (index)
  RODFILTS.SKLER., tal for (index)
  SØLVSKURV, tal for (index)
  ANDEN SKURV, tal for (index)


  RODFILTSVAMP: Der opgraves 15 planter i værnerækker, se Vejledning i bedømmelser. Efter opgravning og bedømmelse lægges 15 nye knolde i værnerækken. OBS: Husk at gemme læggekartofler til dette.

  HØST: Forsøget høstes på det tidspunkt, der er optimalt, ca. 1. oktober.

  BEDØMMELSE AF SKINFINISH PÅ KNOLDE: I februar 2025 tages knoldene ud af lageret og sammen med AKV/KMC bedømmes knoldene for angreb af hhv. sølvskurv, anden skurv, rodfiltsvamp og black dot samt en samlet værdi for skinfinish.
  Før bedømmelserne påbegyndes, kontaktes Ghita Nielsen, så omfanget af bedømmelser kan bestemmes. Ved manglende angreb eller ved meget svage angreb af en sygdom bedømmes ikke index for den pågældende sygdom, men i alle tilfælde bedømmes skinfinish som en samlet dækning af alle sygdomme.
  Index for rodfiltsvamp bedømmes jævnfør beskrivelsen i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene side 54. Samme beskrivelse bruges ved opgørelse af index for black dot. Index for sølvskurv kan bedømmes ved at bruge index for skurv (samme vejledning side 54). Er der ikke 100 knolde pr parcel, beregnes indekset forholdsvis.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Sprøjteteknik ved bejdsning
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Rizolex 50 FW GHS07 GHS09
  RizoPlus GHS07 GHS09
  Serenade ASOIntet faresymbol
  Serenade Soil ActivIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk