Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070892424 Stigende mængder N og tidspunkt for placering af gylle til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-02-2024
Fordelingsdato: 19-02-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse udbytteeffekter i majs ved tidlig og sen tilførsel af gylle, og ved stigende tilførsler af kvælstof i afgasset biomasse og gylle der henholdsvis er traditionel nedfældet og placeret.

BAGGRUND: Afgasset gylle udgør en stigende andel af den gylle der tilføres majs. Der er derfor behov for at undersøge, hvordan man kan opnå så høj en effekt af denne gylletype som muligt.. Forsøg viser tilsvarende, at majs udnytter gylle bedre, når gyllen placeres end når den nedfældes traditionelt. Der er derfor behov for at få belyst den optimale kvælstofmængde ved placering af stigende mængder gylle i forhold til ved traditionel nedfældning. Desuden er der behov for at få fastlagt de gødningsmæssige effekter ved henholdsvis tidlig og sen udbringning af gylle til majs på sandjord.

FORSØGSBETINGELSER: Gyllen skal have et NH4-N indhold på min 1,8 kg NH4-N/ton. Hvis dette ikke er muligt kontaktes Martin Nørregaard. Forsøgene anlægges på JB 1 eller JB 3 med Rt større end 5,8. Fosfortallet skal helst være over 4. Der skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøget anlægges i majsmarker med forfrugt majs, hvor der ikke har været dyrket kløvergræs de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt, og jordtypen skal være meget ensartet. Forsøget må ikke tilføres husdyrgødning udover forsøgsgødningen.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg, alternativt af Teknologisk Institut
 • Såning af efterafgrøder udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut

 • ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 24 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m (2 rk.). Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn Der sås en værnparcel i begge ender af forsøget. Forsøget skal være målfast via GPS-koordinater eller i forhold til en pæl i skel langs med forsøget og en pæl i skel for enden af forsøget, så parcellerne kan genfindes præcist efter dybdeharvning eller pløjning og pakning. Før placering af gylle skal såbedet være jævnt og tilpas fast. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraKun forsøg150 kg
  NP 19-8-0 m. S, Kun forsøg75 kg
  HerbiciderTocalisKun forsøg15 kg
  OnyxKun forsøg0,5 l
  MaisTerKun forsøg30 g
  AdditiverMaisOilKun forsøg0,4 l
  Udsæd og såningEfterafgrødeKun forsøg10 kg
  HerbiciderTocalisKun forsøg0,25 kg
  OnyxKun forsøg0,5 l
  Fighter 480Kun forsøg0,3 l
  Starane 333 HLKun forsøg0,15 l
  AdditiverRenolKun forsøg0,5 l
  Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeKun forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Er der efterafgrøder på arealet skal disse nedsprøjtes så snart det er muligt og senest 1. marts. Forsøgsarealet skal grundgødskes med 150 kg kaliumklorid pr. ha, som bredspredes efter dybdeharvning eller pløjning og pakning, men før majssåning. Alle forsøgsled tilføres 75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat (14 kg N og 6 kg P) som startgødning i forbindelse med såningen.

  På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt. Forsøget sprøjtes mod svampesygdomme efter behov senest ved fuld blomstring.

  VANDING: Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Såning af efterafgrøde og behandling mod ukrudt
  2 uger efter majssåning (majs 2 blade): 0,15 kg Tocalis +0,5 liter Onyx + 30 g MaisTer + 0,4 liter MaisOil 4 uger efter majssåning (majs 4 blade) sås 10 kg alm. rajgræs pr. ha. Der sås 10 kg pr. ha alm. rajgræs af ”Efterafgrøde majs – hurtigvoksende” fra DLF (Koldkærgaard sår i forbindelse med radrensning) Når majsen har 6 blade – hvis der er nyfremspiret ukrudt: 0,25 Tocalis+ 0,5 Onyx + 0,3 Fighter 480 + 0,15 Starane 333 + 0,5 Renol

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-04-2024
  Harvning i 25 cm dybde
  Ingen kvælstof
  215-04-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  Før såning
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Bredspredt
  315-04-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  Før såning
  90 kg N370 kg NS 27-4
  Bredspredt
  415-04-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  Før såning
  130 kg N556 kg NS 27-4
  Bredspredt
  515-04-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  Før såning
  170 kg N741 kg NS 27-4
  Bredspredt
  601-04-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg.
  NH4-NGylle afgasset 2531
  15-04-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2532
  Nedfældet
  2 l Vizura
  715-04-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  90 kg NH4-NGylle afgasset 2532
  Nedfældet
  2 l Vizura
  815-04-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle afgasset 2532
  Nedfældet
  2 l Vizura
  915-04-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2532
  Placeret
  2 l Vizura
  1015-04-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  90 kg NH4-NGylle afgasset 2532
  Placeret
  2 l Vizura
  1115-04-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle afgasset 2532
  Placeret
  2 l Vizura
  1215-04-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle afgasset 2532
  Placeret
  1 l Vizura
  1320-02-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg.
  NH4-NGylle afgasset 2533
  05-03-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2534
  Nedfældet
  2 l Vizura
  1405-03-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  90 kg NH4-NGylle afgasset 2534
  Nedfældet
  2 l Vizura
  1505-03-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle afgasset 2534
  Nedfældet
  2 l Vizura
  1605-03-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2534
  Placeret
  2 l Vizura
  1705-03-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  90 kg NH4-NGylle afgasset 2534
  Placeret
  2 l Vizura
  1805-03-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle afgasset 2534
  Placeret
  2 l Vizura
  1905-03-2024
  Efter harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle afgasset 2534
  Placeret
  1 l Vizura
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2531Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2532EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2533Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2534EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  14 dage før forventet gylleudbringning hhv. primo marts og medio april udtages gylleprøve (2531 og 2533), som indsendes til kemisk analyse ved Eurofins Viborg. Gyllemængden pr. ha. fastslås ud fra den kemiske analyse af gyllens NH4-N-indhold. Gyllen skaffes lokalt. Ved udbringning udtages to gylleprøver: en til kemisk analyse ved Eurofins (2532 og 2534) og en kopi-prøve som gemmes på frost. Det er vigtigt, at der udtages en forprøve før hvert udbringningstidspunkt.
  Gylleudbringning koordineres med Niels Kristian Pedersen tlf: 7220 1680 fra Teknologisk Institut.

  Jordbearbejdning og forsøgsbehandlinger: Gylle udbringes ved nedfældning før dybdeharvning ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm’s dybde (led 6, 7, 8, 13, 14 og 15), og ved placering efter forudgående dybdeharvning (led 9, 10, 11, 12 16, 17, 18 og 19). Ved placering skal gyllen placeres således, at der er 10 cm fra gyllens overkant til jordoverfladen. Dette skal tjekkes i forbindelse med udbringningen. Til harvning anvendes en stivtandet harve med jordpakker. Dybdeharvningen kan erstattes af pløjning, hvis det vurderes at det passer bedre ind i den praktiske forsøgsplanlægning. I så fald skal forsøgsarealet pakkes efter pløjningen.

  Primo marts
 • I led 13-15 nedfældes gyllen ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm dybde. Efterfølgende dybdeharves parcellerne i 25 cm dybde
 • I led 16-19 harves i 25 cm dybde. Gyllen placeres efterfælgende med Foulums forsøgsnedfælder i 10 cm dybde (fra gyllens overkant) direkte under sårækkerne
 • I led 13-18 tilføres gyllen 2 l Vizura pr. ha.
 • I led 19 tilføres gyllen 1 l Vizura pr. ha

  Medio april
 • Led 1-5 harves i 25 cm dybde
 • I led 6 - 8 nedfældes gyllen ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm dybde. Efterfølgende dybdeharves parcellerne i 25 cm dybde
 • I led 9-12 harves i 25 cm dybde. Gyllen placeres efterfølgende med Foulums forsøgsnedfælder i 10 cm dybde (fra gyllens overkant) direkte under sårækkerne
 • I led 6-11 tilføres gyllen 2 l Vizura pr. ha.
 • I led 12 tilføres gyllen 1 l Vizura pr. ha

  Ved såning
  • I led 2 - 5 bredspredes NS 27-4 før majssåning


 • I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.

  Såning:
  Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Prospect eller Function svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant af frø. Husk at parcellerne skal være målfaste, så de kan genfindes præcist efter jordbearbejdning. Forsøget sås 2-3 dage efter, at der er placeret gylle i led 9-12 så væsken fra gyllen har tid til at trække ud i jorden.

  GØDNING: Forsøgsgødning og startgødning leveres af Teknologisk Institut. Kaliumklorid skaffes lokalt. Gylle skaffes lokalt.

  UDSÆD: Udsæd af majs sorten Prospect eller Function og efterafgrøde rajgræs leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Kemi til generel behandling skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2024, Marts, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  OBS: Graveforespørgsel foretages
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL-C, % i jord 50-75 cm
  TOTAL N, % i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  TOTAL-C, % i jord 75-100 cm
  TOTAL N, % i jord 75-100 cm
  P02Stadium 13
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. OBS Se tekstafsnit JORDPRØVER
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  P03Stadium 19
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  P04Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P05Stadium 83, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  TØRSTOF, % af råvare
  P0615-10-2024, Lige efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. OBS Se tekstafsnit JORDPRØVER
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  P0711-11-2024, Først i november
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit planteprøve.
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. OBS Se tekstafsnit JORDPRØVER
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  P0816-12-2024, Medio december
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. OBS Se tekstafsnit JORDPRØVER
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i FieldTrialOffice, senest 1. juni.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  JORDPRØVER: Jordprøverne skal udtages randomiseret. Dvs. hverken mellem eller i sårækken, men tilfældigt over hele parcelarealet. Dette for at sikre, at resultaterne ikke påvirkes af, at kvælstofkoncentrationen vil være højere lige under sårækken, hvor gyllen er placeret.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster i stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 2. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver i P07 til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GYLLE Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fighter 480 GHS07 GHS08
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Onyx GHS02 GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk