Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
212002424 Bagehvedesorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-09-2023
Fordelingsdato: 27-09-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Forsøget anlægges for at vurdere sorternes bagekvalitet. Undersøgelserne ligger til grund for vurderingen af hvilke sorter, der skal kunne tildeles ekstra N, svarende til tillægget for brødhvede.

BAGGRUND: Forsøget udføres for TystofteFonden.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må ikke etableres efter en græsmark.

ANLÆGSDATA: Udsåning i enkeltparcel i sortsrækkefølge med tilstrækkelig værn til andre forsøg pga. ekstra kvælstofgødskning ved skridning. Parcelstørrelsen tilpasses således, at der under normale omstændigheder kan høstes minimum 12 kg prøve. Såning foretages med speciel forsøgssåmaskine med en rækkeafstand på 10-12 cm.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget KAN vækstreguleres 1 - 2 gange
 • Forsøget behandles første gang i stadie 31-39 med enten 0,3 l Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat.
 • Er den første behandling foretaget i stadie 31-32, og vurderes der at være yderligere behov for vækstregulering, er der følgende to muligheder for behandling i stadie 33-39:
  * Er der anvendt Trimaxx ved første behandling anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat
  * Er der anvendt Medax Top + Ammoniumsulfat ved den første behandling kan der anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat eller 0,2-0,3 l Trimaxx.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres så snart det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • Omkring skridning (st. 55-59) sengødskes forsøget med det vejledende tillæg i N til produktion af brødhvede.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00KWS Lili
  2Stadium 00Informer
  3Stadium 00KWS Extase
  4Stadium 00KWS Emerick
  5Stadium 00Asgard
  6Stadium 00WPB Ennis
  7Stadium 00KWS Brise
  8Stadium 00NOS Woody
  9Stadium 00SY Revolution
  10Stadium 00RW42216
  11Stadium 00KWS Arnie
  12Stadium 00LG Kermit
  13Stadium 00NOS 516247.112
  14Stadium 00FDN18WW0272
  15Stadium 00KWS W474
  16Stadium 00KWS W475
  17Stadium 00RW22306
  18Stadium 00LG Rebellion
  19Stadium 00Sj T0307
  20Stadium 00NOS 517262.08
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD:
  Udsædsmængden leveres udvejet fra Tystofte Fonden.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 89, Ved høst
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Tystofte.
  Hele parceludbytte renses og tørres. Mindst 12 kg sendes til TystofteFonden.
   


  HØST: Af hensyn til bestemmelse af faldtal, har det meget høj prioritet, at forsøget høstes rettidigt! Der skal bedømmes lejesæd før høst.

  Høst foretages med mejetærsker. Der måles ikke udbytte i parcellerne.
  Prøvestørrelse hele parceludbyttet eller mindst 12 kg.
  Prøverne renses og tørres ved 40 grader C. inden fremsendelse til TystofteFonden.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut.
  Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering.
  Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk