Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070342424 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-03-2024
Fordelingsdato: 25-09-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge kvælstofbehov i vinterraps om efteråret.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at opnå forståelse for sammenhænge mellem kvælstofbehov og forfrugter, jordtyper, tidligere tilført husdyrgødning mv. Desuden anvendes forsøgene som grundlag for at fastsætte økonomisk optimale kvælstofnormer til vinterraps og danner grundlag for en ny model for fastlæggende af kvælstofbehov om foråret ud fra bl.a. biomassen om efteråret

FORSØGSBETINGELSER: VKST Nord (LFE 15) og VKST Syd (LFE16) anlægger hver to forsøg: Ét i en relativ svag raps om efteråret og ét i en relativ kraftig raps. Om muligt anlægger VKST Syd forsøget i kraftig raps i en mark med for- og forforfrugt frøgræs.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-03-2024

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
301-03-2024

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
50 kg N192 kg NS 26-14
401-03-2024

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
100 kg N385 kg NS 26-14
501-03-2024

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
150 kg N577 kg NS 26-14
601-03-2024

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
01-04-2024

Først i april
200 kg N769 kg NS 26-14
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Al kvælstofgødning tilføres i form af NS 26-14
  • Led 2-6 tilføres kvælstof første gang primo marts.
  • Led 3-6 tilføres kvælstof anden gang primo april.

GØDNING: NS 26-14 leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-11-2023, Efterår
ForsøgScouting, biomasse kg/ha, Scouting, måling.
 
ForsøgPLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVER, EFTERÅR
 
P0201-03-2024, før 1. gødningstildeling
ForsøgFOTO digital.
Foto taget af afgrøden lodret ned fra ca. 1½ meters højde. Fotoet uploades til NFTS.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 84
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på grønne plantedele.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
OLIE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
1000 KORNSVÆGT, g
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice.

PLANTEPRØVE, EFTERÅR Hvis der er udtaget planteprøver i form af planteklip på forsøgsarealet i efteråret 2023, noteres resultatet i kg friskmasse pr. m2. I sidste halvdel af november udtages 1 m2 mindst fire steder på forsøgsarealet, og den gennemsnitlige vægt pr m2 noteres. Ligeledes noteres det, hvis der er foretaget biomassemåling med Scouting.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
22-09-2023Dato i led 2 rettet til 1. marts. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk