Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
072012424 N-min under en meters dybde - forfrugt vinterkorn Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-02-2024
Fordelingsdato: 20-02-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at kvantificere under hvilke forhold vintersæden optager kvælstof fra under 1 meters dybde, og hvilken betydning dette kan have for kvælstofudvaskningen til grundvandet og udledningen gennem dræn i forhold til bevoksning med efterafgrøder om efteråret.

BAGGRUND: Lovgivningen bygger på, at efterafgrøder reducerer udvaskningen af kvælstof betydeligt mere end vintersæd. Men forskningen giver ikke et entydigt svar på om, hvorvidt vårsæd og efterafgrøder set over et helt dyrkningssystem reelt er bedre til at reducere udvaskningen end et vintersædsbaseret system.

FORSØGSBETINGELSER: Jordprøve udtages i mark med følgende sædskifte: Vinterhvede til brød (2020) - Fabriksroer (2021) – Vårbyg (2022) – Vinterhvede til brød (2023) – Fabriksroer (planlagt i 2024).

ANLÆGSDATA: Forsøget skal ikke afmærkes.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
NæringsstofferN under norm for brødhvedeBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Arealerne udvælges en gang, og der tages jordprøver tre gange i 2023 og to gange i 2024. Prøverne udtages i februar før gødskning/gylleudbringning og lige efter høst af hovedafgrøden. Det er vigtigt, at prøverne tages så tæt på høsttidspunktet som muligt. Der udtages jordprøver fra 0 til 150 cms dybde. Jordprøverne udtages med et jordprøvespyd. 16 stik udgør en prøve, udtagningerne fordeles tilfældigt over hele marken. Jordprøverne opdeles i 6 intervaller á 25 cm.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Vinterhvede
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddet er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0121-02-2024, Februar
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages Prøvestørrelse 300-400 g jord.
N-MIN, 50-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
N-MIN, 75-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 100-125,Agrolab plastp..
NH4-N, ppm i jord 100-125 cm
NO3-N, ppm i jord 100-125 cm
TØRSTOF, % i jord 100-125 cm
N-MIN, 100-125 cm dybde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 125-150,Agrolab plastp..
N-MIN, 125-150 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 125-150 cm
NO3-N, ppm i jord 125-150 cm
TØRSTOF, % i jord 125-150 cm
P0215-08-2024, Lige efter høst
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages Prøvestørrelse 300-400 g jord.
N-MIN, 50-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
N-MIN, 75-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 100-125,Agrolab plastp..
NH4-N, ppm i jord 100-125 cm
NO3-N, ppm i jord 100-125 cm
TØRSTOF, % i jord 100-125 cm
N-MIN, 100-125 cm dybde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 125-150,Agrolab plastp..
N-MIN, 125-150 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 125-150 cm
NO3-N, ppm i jord 125-150 cm
TØRSTOF, % i jord 125-150 cm
ledHØST dato for.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel).

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Afgrøden indberettes under gundoplysninger. Der er oprettes et notat, hvor der indberettes oplysninger om sædskiftet for 2022, 2023 og 2024 samt høstdato for hovedafgrøder høst 2024.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Nanna Sommer: 21307208 naso@seges.dk naso@seges.dk. Og efter 18, marts konsulent Nadja Fuglkjær Bloch: 23285049 nafb@seges.dk nafb@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk