Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040352424 Kemisk nedvisning af kartofler - uden aftopning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 01-04-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At optimere anvendelsen af alternativer til Reglone ved nedvisning af kartofler.

BAGGRUND: På grund af et EU-forbud mod diquat (Reglone) er der behov for at optimere anvendelse af alternativer til kemisk nedvisning uden aftopning. I forsøgene indgår pyraflufen (Mizuki), pelargonsyre (Beloukha og TopGun), Na2O (Saltex) og NNH-1694b.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der grundgødskes med N, P og K som for læggekartofler (50-60 kg N og k efter Kt).
  Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
  Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.
  Der fortsættes med at behandles mod skimmel indtil sidste bedømmelse af genvækst er afsluttet i starten af september.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedvisning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  109-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  201-08-2024
  Når 1 knold > 55 mm
  0,8 l Reglone, reg.nr. 1-17890 l Vand
  06-08-2024
  0,8 l Reglone, reg.nr. 1-17890 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  301-08-2024
  Når 1 knold > 55 mm
  16 l Beloukha200 l Vand
  06-08-2024
  16 l Beloukha200 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  401-08-2024
  Når 1 knold > 55 mm
  60 l TopGun Finalsan Koncentrat180 l Vand
  06-08-2024
  60 l TopGun Finalsan Koncentrat180 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  506-08-2024
  120 l TopGun Finalsan Koncentrat360 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  606-08-2024
  16 l Beloukha200 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  706-08-2024
  1120 l Saltex0 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  809-08-2024
  0,5 l NNH-1694b300 l Vand
  3 l Toil
  14-08-2024
  0,5 l NNH-1694b300 l Vand
  3 l Toil
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Der anvendes almindelig sprøjteteknik med dobbeltvinklede dyser. Skriv som notat hvilken dysestørrelse der er anvendt.
  • Alle behandlinger foretages tidlig på dagen, om formiddagen på tørre planter med størst opnåelig indstråling.
  • Led 2-4 behandles når 1 knold > 55 mm med mindre der er fuld blomst, så udsættes behandlinger en uge. Der behandles med hhv. Reglone, Beloukha og Topgun Finalsan.
  • Led 2-7 behandles 5 dage efter at 1 knold > 55 mm med hhv. Reglone, Beloukha, Topgun Finalsan og Saltex.
  • Led 1-8 behandles 8 dage efter at 1 knold > 55 mm med hhv. Mizuki og NNH-1694b.
  • Led 1-8 behandles 13 dage efter at 1 knold > 55 mm med hhv. Mizuki og NNH-1694b.
  • Reglone udbringes med en vandmængde på 90 l/ha; Beloukha med en vandmængde på 200 l/ha, Mizuki og NNH-1694b med en vandmængde på 300 l/ha; Topgun Finalsan opblandes i et 1 til 3 forhold, dvs. til 60 l Topgun Finalsan anvendes 180 vand l/ha og til 120 l Topgun Finalsan anvendes 360 l vand/ha. Saltex udbringes uden vand.
  LÆGGEMATERIALE: Sorten Kuras leveres fra AKV-Langholt til Dronninglund og fra KMC til Assing.
  Læggeafstand 20 cm.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0201-08-2024, Før 1. behandling
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Foto tages ud over parcellen
   
  P0309-08-2024, Før behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  P0414-08-2024, Før sidste sprøjtning
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  P0528-08-2024, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i WebTrial
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  P0603-09-2024, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  P0710-09-2024, 28 dage efter sidste behandling, OBS: Bedømmes kun, hvis der er forskel fra P05
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Beloukha GHS07
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
  Reglone, reg.nr. 1-178 GHS05 GHS06 GHS08 GHS09
  TopGun Finalsan Koncentrat GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk