Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070022424 Efterafgrøder til biogas - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-11-2023
Fordelingsdato: 17-06-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge efterafgrøders potentiale til biogasproduktion, og hvordan høst af efterafgrøde påvirker lattergasemissionen i marken.

BAGGRUND: Danmark ønsker at være uafhængige af energiforsyning fra Rusland, og derfor er det afgørende, at vi selv kan forsyne biogasanlæg med den nødvendige biomasse, så vi selv kan producere gassen. Produktion af biogas er fordoblet siden 2015, og Energistyrelsen forventer en yderligere fordobling af produktionen frem mod 2030. Efterspørgslen og betalingsvilligheden for biomasser vil forventeligt stige. Det arealmæssige potentiale for høst af efterafgrøder er stort, idet der allerede i dag udlægges ca. 550.000 ha, som i dag ikke høstes, og kan biomasseudbyttet pr. ha øges, vil efterafgrøder kunne blive en vigtig råvare for biogasanlæggene.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges efter høst af korn i 2023. Da det er vigtigt, at efterafgrøden sås rettidigt, vil det være en fordel, hvis de sås efter vinterbyg. Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Efterafgrøden i led 3-5 høstes og biomassen fjernes fra forsøget. Hele forsøget pløjes når landmanden pløjer, så parcellerne skal kunne genfindes. Der gennemføres lattergasmålinger i foråret 2024, og der måles intensivt efter pløjning.

FORSØGSSTEDER:
Anlægges hos SAGRO på en svinebedrift. Gerne på Ausumgaard.

ANLÆGSDATA: Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet (ca. 1,5 x 3 m), som ikke indgår i høstparcellen, i de parceller, hvor der skal udtages prøver til lattergasbestemmelse. Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.

Efterafgrøder etableres med en såmaskine.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget må ikke anden gødning end forsøgsgødningen, Ellers behandles som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøder
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
116-08-2023Ingen efterafgrøde
216-08-2023

Efter høst af korn
15 kg Olieræddike
301-08-2023
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle afgasset 2451
16-08-2023

Efter høst af korn
15 kg Olieræddike
60 kg NH4-NGylle afgasset 2452
17-10-2023
Høst af efterafgrøde
Høst-dato
416-08-2023

Efter høst af korn
15 kg Olieræddike
17-10-2023
Høst af efterafgrøde
Høst-dato
516-08-2023

Efter høst af korn
8 kg Olieræddike
35 kg Fodervikke
17-10-2023
Høst af efterafgrøde
Høst-dato
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2451Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2452EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: OBS Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gylleprøve 2451 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

Såning af efterafgrøde
 • led 3 tilføres 60 kg NH4 N i afgasset gylle forud for såning. Gyllen tilføres med SAGROS forsøgsgyllevogn. Gylleprøve 2452 der udtages ved behandling indsendes til analyse ved Eurofins
 • I led 2-5 sås efterafgrøder med såmaskine efter der er udbragt gylle i led 3

  Planteprøver i P12
  I P12 foretages planteklip som udgangspunkt i alle led. I led 1 udtages kun, hvis det er er et dække af ukrudt og spildkorn. Høst af efterafgrøde i P15
  Efterafgrøden i led 3-5 høstes med græshøster, og hele biomassen fjernes fra forsøget. Det er vigtigt, at efterafgrøden i led 2 ikke høstes.

  Hele forsøget pløjes, når landmanden pløjer.

 • UDSÆD, efterafgrøder: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-08-2023, ved udlæg af efterafgrøde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P0216-08-2023, Efter gødskning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0318-08-2023, M01
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0421-08-2023, M02
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0525-08-2023, M03
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0630-08-2023, M04
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0704-09-2023, M05
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0808-09-2023, M06
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0911-09-2023, M07
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1019-09-2023, M08
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1127-09-2023, M09
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1204-10-2023, M10
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1313-10-2023, M11
  Alle målinger i P13 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1416-10-2023
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1517-10-2023
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5
  GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  SAND, % i tørstof
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % af råvare
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5
  PARCELUDBYTTE kg grønt.
  Udbytte af heleparcellen vejes. Og der udtages en delprøve på 500 g der sendes til analyse for N og C.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P1618-10-2023, M12
  Alle målinger i P16 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1725-10-2023, M13
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1801-11-2023, M14
  Alle målinger i P18 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1908-11-2023, M15
  Alle målinger i P19 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2017-11-2023, M16
  Alle målinger i P20 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2128-11-2023, M17
  Alle målinger i P21 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2207-12-2023, Efter pløjning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P2311-12-2023, M18
  Alle målinger i P23 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2420-12-2023, M19
  Alle målinger i P24 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2527-12-2023, M20
  Alle målinger i P25 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2603-01-2024, M21
  Alle målinger i P26 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2710-01-2024, M22
  Alle målinger i P27 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2817-01-2024, M23
  Alle målinger i P28 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2924-01-2024, M24
  Alle målinger i P29 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P3031-01-2024, M25
  Alle målinger i P30 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P3107-02-2024, M26
  Alle målinger i P31 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P3214-02-2024, M27
  Alle målinger i P32 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P3328-02-2024, M28
  Alle målinger i P33 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P3413-03-2024, M29
  Alle målinger i P34 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P3527-03-2024, M30
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P3628-03-2024, Efter sidste måling
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til PC Markforsøg.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver i P12 til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  I led 1 høstes ukrudt og spildkorn.

  HØST EFTERAFGRØDE: Led 3-5 høstes i P15 med græshøster. Udbytte af hele parcellen vejes. Og der udtages en delprøve på 500 g der sendes til analyse for N og C ved Eurofins.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  10-08-2023M19 er oprettet 20/12 (RJE)
  10-08-2023Gylleprøver tilføjet. (RJE)
  23-11-2023Forsøgsansvarlig ændres fra NHKR til TSB. (RJE)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel_20OK_20lab_20gylle[1].pdfFølgeseddel_20OK_20lab_20gylle[1].pdf
  Følgeseddel_20OK_20lab_20gylle[1].pdfFølgeseddel_20OK_20lab_20gylle[1].pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk