Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020102424 Samdyrkning af vårsæd til konsum Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-03-2024
Fordelingsdato: 13-03-2024
Planansvarlig: Linn Vanja Meilvang
Telefon: /7220 2872
Email: lvme@teknologisk.dk


FORMÅL: At udvikle forbedrede muligheder for samdyrkning af arter og sorter af vårsæd til konsum, ved at identificere og afprøve blandinger af arter og sorter, som egner sig til samdyrkning. Der afprøves bælgsæd og kornafgrøder i forskellige udsædsmængder.

BAGGRUND: Det ønskes at udvikle en plantebaseret, økologisk landbrugsproduktion med forbedrede muligheder for samdyrkning af arter og sorter til konsum med henblik på styrket robusthed og dyrkningssikkerhed i produktionen. Dette sker bl.a. ved at identificere og afprøve blandinger af arter og sorter, som egner sig til samdyrkning.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en bælgsædsmark eller evt. ugødet vårsædsmark.
 • Der må ikke være forfrugt kløvergræs, kløver til frø eller lucerne.
 • Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år.
 • Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærtesyge/ærterodråd.
 • Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet.
 • Skal anlægges på areal med lavt ukrudtstryk
 • Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt for visse af leddene ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde.
 • Anlægges forsøget i anden afgrøde end ært/linse/kikært skal det hegnes for at undgå vildskader.
 • Skal anlægges, hvor reaktionstallet er i normalområdet for jordtypen
 • Skal anlægges på JB 3-5 og må ikke anlægges på vandlidende jord.


 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i WebTrialOffice indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning og høst. Det skal være muligt at ukrudtsbekæmpe og høste parceller individuelt på forskellige tidspunkter, så indsæt værn hvis nødvendigt, da der ikke må være kørespor i parcellerne. Forsøget kan anlægges med småparcelteknik, med et værn mellem hver parcel (så man kan høste parceller individuelt), alternativt med 3 småparceller ved siden af hinanden, hvis man ikke har grej til at ukrudtsbekæmpe i småparceller. Hvordan forsøget anlægges, skal meddeles Teknologisk Institut hurtigst muligt.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
  Gødskning og sprøjtningVandingKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødskning:
  Der må ikke tilføres N-holdig gødning.

  Ukrudtsbekæmpelse:
  Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse beskrives i notat for hver art i WebTrialOffice.
  Alle parceller blindstrigles, vær opmærksom på forskelle i sådybde og dermed fremspiring.
  Alle parceller ukrudtsharves. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes.

  Harvestrategi:
 • Oliehør: Ukrudtsharvningerne kan fortsætte indtil plantehøjden er 15 cm.
 • Markært: Ukrudtsharvning kan foretages indtil fangtrådene når sammen.
 • Linser: Ukrudtsharvning kan foretages frem til 5-10 cm højde med forsigtighed .
 • Kikært: Kan tidligst strigles 7-14 dage efter fremspiring, da de har let ved at knække.
 • I led med samdyrkning skal tidspunktet være korrekt for begge afgrøder. Den afgrøde, der først når sit slut tidspunkt, bestemmer tidspunkt for sidste strigling.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Art og sort
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  125-03-2024LinserLaird
  140 Spiredygt. frø/m2
  225-03-2024LinserAnicia
  140 Spiredygt. frø/m2
  325-03-2024HavreScotty
  340 Spiredygt. frø/m2
  425-03-2024LinserLaird
  140 Spiredygt. frø/m2
  HavreScotty
  51 Spiredygt. frø/m2
  525-03-2024LinserLaird
  140 Spiredygt. frø/m2
  HavreScotty
  102 Spiredygt. frø/m2
  625-03-2024LinserAnicia
  140 Spiredygt. frø/m2
  HavreScotty
  51 Spiredygt. frø/m2
  725-03-2024LinserAnicia
  140 Spiredygt. frø/m2
  HavreScotty
  102 Spiredygt. frø/m2
  825-03-2024LinserAnicia
  140 Spiredygt. frø/m2
  MarkærtIngrid
  15 Spiredygt. frø/m2
  925-03-2024LinserAnicia
  140 Spiredygt. frø/m2
  MarkærtIngrid
  30 Spiredygt. frø/m2
  1025-03-2024LinserLaird
  140 Spiredygt. frø/m2
  MarkærtIngrid
  15 Spiredygt. frø/m2
  1125-03-2024LinserLaird
  140 Spiredygt. frø/m2
  MarkærtIngrid
  30 Spiredygt. frø/m2
  1225-03-2024MarkærtIngrid
  100 Spiredygt. frø/m2
  1325-03-2024KikærtElmo
  55 Spiredygt. frø/m2
  1425-03-2024KikærtElmo
  55 Spiredygt. frø/m2
  OliehørBaladin
  56 Spiredygt. frø/m2
  1525-03-2024KikærtElmo
  55 Spiredygt. frø/m2
  OliehørBaladin
  112 Spiredygt. frø/m2
  1625-03-2024OliehørBaladin
  350 Spiredygt. frø/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Der sikres et veletableret såbed, inden såning, så man får optimal fremspiring. Såtid ultimo marts, når jordtemperaturen er over 4 grader.

  Sådybde:
  • Led 3-7 med havre i renbestand og samdyrkning med linser sås i 3,5-4,5 cm dybde, dvs. samtidig såning af blandsæden havre og linser.
  • Led 1 og 10-12 med ærter i ren bestand, Laird linser i ren bestand eller ærter samdyrket med Laird linser sås i 5-6 cm dybde, dvs.samtidig såning af blandsæden ærter og Laird linser.
  • Led 2 og 8-9 med ærter og Anicia linser samdyrket eller Anicia linser i renbestand sås i 3,5-4,5 cm dybde, dvs. samtidig såning af blandsæden ærter og Anicia linser.
  • Led 13-15 med kikærter i renbestand eller samdyrket med oliehør sås i 3,5-4,5 cm dybde, dvs. samtidig såning af blandsæd kikært og oliehør. OBS: Kikært skal podes med Legumefix Chickpea, vejledning udsendes pr. mail.
  • Led 16 med oliehør i renbestand sås i 2,5-3,5 cm dybde.

  HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegn kan udelades, hvis forsøget er anlagt i en ærte-, linse- eller kikærtemark. Beskriv i et notat om forsøget er hegnet eller ej.

  UDSÆD: Udsæd leveres opsorteret fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0214-04-2024, Efter fremspiring, Udføres af ICOEL.
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  LINSER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7
  HAVRE planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12
  ÆRTER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 13, 14, 15
  KIKÆRT planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 14, 15, 16
  OLIEHØR planter/m2.
   
  P0305-05-2024, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse, Udføres af ICOEL.
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  LINSER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7
  HAVRE planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12
  ÆRTER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 13, 14, 15
  KIKÆRT planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 14, 15, 16
  OLIEHØR planter/m2.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P04Stadium 69, St. 69 for den tidligste bælgplante. Udføres af ICOEL.
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Linser og kikært
   
  ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  VÆKSTSTADIUM2 BBCH, afgrøde, .
  Havre, markært og oliehør
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  BLADLUS % planter m.
  Linser og kikært
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Linser og kikært
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  AFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Linser og kikært
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12
  GRÅSKIMMEL % dækning.
  Ærter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  LINSESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  MELDUG % dækning.
  Linser
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7
  RUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12
  ÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12
  ÆRTESYGE % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 13, 14, 15
  ASCOCHYTA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  BLADLUS2 % planter m, .
  Havre, markært og oliehør
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  LEJESÆD2 karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Havre, markært og oliehør
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  *3 .
  AFGRØDEDÆKNING, % af jord, Havre, markært og oliehør
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  *4 .
  GRÅSKIMMEL, % dækning, Linser
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7
  *5 .
  MELDUG, % dækning, Havre
   
  P05Stadium 69, St. 75 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante. Udføres af ICOEL.
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Linser og kikært
   
  ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  VÆKSTSTADIUM2 BBCH, afgrøde, .
  Havre, markært og oliehør
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  BLADLUS % planter m.
  Linser og kikært
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Linser og kikært
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  AFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Linser og kikært
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12
  GRÅSKIMMEL % dækning.
  Ærter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  LINSESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  MELDUG % dækning.
  Linser
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7
  RUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12
  ÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12
  ÆRTESYGE % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 13, 14, 15
  ASCOCHYTA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  BLADLUS2 % planter m, .
  Havre, markært og oliehør
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  LEJESÆD2 karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Havre, markært og oliehør
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  *3 .
  AFGRØDEDÆKNING, % af jord, Havre, markært og oliehør
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  *4 .
  GRÅSKIMMEL, % dækning, Linser
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7
  *5 .
  MELDUG, % dækning, Havre
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS: Prøvestørrelse: 2 kg pr. led. KKG bestemmer renhed og TKV, opsorterer, og videre sender de opsorterede prøver efter aftale til Eurofins Steins.
  RENHED, % i råvare
  HAVRE, % i renvare
  LINSER, % i renvare
  KIKÆRT, % i renvare
  OLIEFRØ, % i renvare
  ÆRTER, % i renvare
  ledHØST dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P07Efter høst, Data for LINSE- andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  VAND % i kerne/frø.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  P08Efter høst, Data for HAVRE - andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 3, 4, 5, 6, 7
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledRÅPROTEIN % i tørstof.
   
  P09Efter høst, Data for ÆRTE - andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 8, 9, 10, 11, 12
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledRÅPROTEIN % i tørstof.
   
  P10Efter høst, Data for KIKÆRT- andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 13, 14, 15
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  P11Efter høst, Data for OLIEHØR- andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: 14, 15, 16
  ledVAND % i kerne/frø.
   


  HØST: Der høstes efter bælgplanternes modningstidspunkt. Der høstes af flere omgange. Hvis skårlægning vurderes nødvendigt, skal dette aftales med Anna Borum eller Jesper Fog-Petersen.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages 2 kg pr. led for at sikre, at der er nok til en NIT-analyse pr. art i hvert led.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i WebtrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Anna Borum: 2167 6533 eller på mail: abor@icoel.dk, eller Specialkonsulent Jesper Fog-Petersen: 41902014 eller mail: jefp@icoel.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk