Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050012424 Vinterrapssorter, supplerende sortsforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2024
Fordelingsdato: 04-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige vinterrapssorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: For at styrke afprøvningen af de mest udbredte og lovende nye sorter af vinterraps gennemføres der supplerende forsøg med et udvalg af sorter. Forsøgene gennemføres af de Landsforsøgsenheder, som ønsker en ekstra afprøvning i deres område. Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i vinterrapsmarker på alle jordtyper. Rapssortsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden tilpasses skårlæggeren/mejetærskeren.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
PLANTEVÆRN:
Der behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at forsøget holdes rent for ukrudt ved at gennemføre en rettidig effektiv ukrudtsbekæmpelse.
Hvis der er risiko for snegleangreb holdes jorden sort ved gentagne harvninger fra høst til rapssåning.
Rapsjordloppeskader forebygges ved at følge forekomsten i gule fangbakker og sprøjte 1-2 gange. Forsøget skal sprøjtes ved angreb af rapsjordlopper. Bemærk at udsæden er ubejdset.

GØDSKNING:
Forsøget gødes som den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding vin-rapKWS Heikos
LG Aviron
PT302
Turing
2Stadium 00AntonLinje
3Stadium 00DK ExlevelHybrid
4Stadium 00KWS HeikosHybrid
5Stadium 00LG AvironHybrid
6Stadium 00KWS MikadosHybrid
7Stadium 00LG AdelineHybrid
8Stadium 00DK ExsteelHybrid
9Stadium 00LG ArmadaHybrid
10Stadium 00MurrayHybrid
11Stadium 00PT315Hybrid
12Stadium 00TuringHybrid
13Stadium 00PT312Hybrid
14Stadium 00HarvardHybrid
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde 1-3 cm.

UDSÆD: Teknologisk Institut leverer 5 kg frø pr. sort.
Udsædsmængde:
 • Ved ca. 12 cm rækkeafstand og bredsåning anbefales det at så 45 spiredygtige frø/m2 i alle sorter.
 • Ved såning på 50 cm rækkeafstand anbefales det at så ca. 35 spiredygtige frø/m2 i alle sorter.

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgRÆKKEAFSTAND cm.
   
  P02Stadium 12 - 14, Efter fremspiring, efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 51, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPLANTEBESTAND døde planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  P04Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  P05Stadium 87, Efter skårlægning/direkte høst
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  HØST: Hvis der er væsentlig forskel på sorternes modningstid, høstes forsøget ad flere gange.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk


  Rettelser:
  DatoTekst
  09-08-2023Led 14 har skriftet sort (tep)
  07-03-2024Datoer i måleparametre ændret og måletider tilføjet efter plan fra hevp fra SEGES (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk