Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070712424 Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-03-2024
Fordelingsdato: 03-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastsætte nationale emissionsfaktorer for lattergas af forskellige gødningstyper og måle kvælstofeffektivitet af gødningstyper og tildelingsstrategi. Samtidigt måles effektiviteten af en nitrifikationshæmmer tilsat handelsgødning på lattergasudledningen. Gødningen placeres til vårbyggen og dermed fås lattergasmålinger med evt. effekt af placeringen i jorden.

BAGGRUND: Emissionsfaktoren for lattergas er som standard 1% for kvælstof i gødning. Tidligere forsøg i Danmark har vist generelt noget lavere emission fra kvælstof i handelsgødning end 1%, men med store variationer. Tilsætning af nitrifikationshæmmere har vist en reduktion af lattergasudledningen, men også med meget store variationer. Disse variationer begrundes i forskelle i mange faktorer såsom vejret, jordtypen, afgrøden, gødningstype og mange andre faktorer. Hvis danske differentierede nationale emissionsfaktorer skal findes, skal disse faktorer belyses yderligere.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår, ligesom der ikke må være tilført kobber (Cu) i gødning. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Der skal være mulighed for at opbevare fluxkamre i nærheden af forsøgsarealet, dog med afstand til selve forsøget, således, at forsøgsparceller ikke påvirkes af lokale læ- og skyggeforhold. Forsøgsarealet skal sikres, således, at der ikke ved et uheld køres ind over forsøgsarealet. Gødningen, der gives ved såning skal placeres.

ANLÆGSDATA: Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet (ca. 1,5 x 3 m), som ikke indgår i høstparcellen, i de parceller, hvor der skal udtages prøver til lattergasbestemmelse. Se skitse. Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Tripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg150 kg
Patentkali, Både mark og forsøg400 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Anvend ikke kobberholdig gødning til grundgødskning, såsom 0-4-21 m. Cu. I stedet leveres Tripelsuperfosfat og Patenkali. Der skal tilføres 2 kg mangansulfat pr. ha mindst en gang i st. 14-15, derudover skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. ved mistanke om manganmangel. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
204-04-2024

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
304-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
404-04-2024

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
504-04-2024

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
604-04-2024

Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
704-04-2024

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
804-04-2024

Ved såning
120 kg N571 kg Svovlsur ammoniak 21
904-04-2024

Ved såning
120 kg N571 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
1004-04-2024

Ved såning
120 kg N261 kg Urea 46
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Gødning placeres ved såning:
  • I led 2-6 tildeles stigende mængder N som NS 27-4
  • I led 7 tildeles 120 kg N i NS 27-4 coated med nitrifikationsinhibitor
  • I led 8 tildeles 120 kg N i svovlsur ammoniak
  • I led 9 tildeles 120 kg N i svovlsur ammoniak coated med nitrifikationsinhibitor
  • I led 10 tildeles 120 kg N i urea


GØDNING: Tripelsuperfosfat og Patenkali leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt. Ved udfordringer med at skaffe disse gødninger kontaktes Teknologisk Institut. NS 27-4 og Svovlsur ammoniak med og uden coatning leveres fra BASF.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0121-03-2024, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
P0204-04-2024, Umiddelbart efter gødskning og såning
ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
 
P0305-04-2024, M01
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
VANDINDHOLD I JORD, %
P0408-04-2024, M02
Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0511-04-2024, M03
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
VANDINDHOLD I JORD, %
P0615-04-2024, M04
Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0719-04-2024, M05
Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
VANDINDHOLD I JORD, %
P0824-04-2024, M06
Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0929-04-2024, M07
Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
VANDINDHOLD I JORD, %
P1006-05-2024, M08
Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1106-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P1213-05-2024, M09
Alle målinger i P12 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
VANDINDHOLD I JORD, %
P1313-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P1417-05-2024, M10
Alle målinger i P14 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1520-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P16Stadium 31
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P1723-05-2024, M11
Alle målinger i P17 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
VANDINDHOLD I JORD, %
P1827-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P1930-05-2024, M12
Alle målinger i P19 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2003-06-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P2106-06-2024, M13
Alle målinger i P21 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
VANDINDHOLD I JORD, %
P2214-06-2024, M14
Alle målinger i P22 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2321-06-2024, M15
Alle målinger i P23 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
VANDINDHOLD I JORD, %
P24Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
 
P2501-09-2024, Efter høst
Alle målinger i P25 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

YARA N-SENSORMÅLING: Der foretages ugentlige målinger med Yara N-sensor fra starten af maj og 4 uger frem. Målingerne foretages af forsøgsenheden om mandagen og den genererede fil sendes umiddelbart efter måling til Jesper Juul Ulnitz, tlf 5075 3360, jesper.juul.ulnitz@yara.com, som sender resultaterne for N-optag retur till forsøgsenheden om onsdagen, Data indtastes i NFTS.

DRONE: Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor følger opsætning af vejrstation før første gasprøvetagning, jf. datoer angivet under måletider. Jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Jordsensorens ID registres i et notat.
Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i WebtrialOffice, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til WebTrialOffice.

LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udbringes kvælstofgødningen, herunder gylle, umiddelbart før såning af afgrøden kan den første lattergasmåling udsættes til umiddelbart efter såning af afgrøden. Det forudsætter dog, at den samlede tid mellem gødningens udbringning og den første måling ikke bliver længere end maksimalt fire dage. Hvis tidsforløbet bliver længere, eksempelvis begrundet i ”sætning” af tilført gylle, skal der udtages lattergasprøver mellem udbringning af gødning og såtidspunktet. Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato WebTrialOffice. Første lattergasmåling efter udbringning af kvælstofgødning, herunder husdyrgødning, skal gennemføres senest tre dage efter udbringningen. Undgå derfor at udbringe kvælstofgødning i lattergasforsøg umiddelbart før ferier og weekender.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk