Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011122424 Vinterhestebønnesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-03-2024
Fordelingsdato: 18-09-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.


BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er på vej i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd), LFE 33 (NordicSeed Dyngby) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Der bør sås 6 meter værn med vinterhestebønne omkring forsøget.
  Forsøget skal tilses løbende, og det er vigtigt, at man også er meget opmærksom på sygdomsangreb.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningRækkeafstandKun forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GRUNDBEHANDLING: Forsøget holdes velforsynet med P, K, S og Mn.


  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov. Vær opmærksom på bladlusangreb. Ukrudt skal bekæmpes således, at det ikke påvirker forsøgsresultaterne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1 - 00GL Arabella
  2 - 00Augusta
  3 - 00Arktis
  4 - 00Pantani
  5 - 00Curlew
  6 - 00RLW217904
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Hestebønner sås normalt med enkelt (12,5 cm) eller dobbelt (25 cm) rækkeafstand. Der tilstræbes en sådybde på 10 cm. Forsøget sås med småparcel teknik. Rækkeafstand og registreret sådybde indberettes i PC-markforsøg.

  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 45 spiredygtige kerner pr. m2.
  parcelstørrelse 15 m2 netto
  Tystofte fremsender udsæd og de beregnede udsædsmængder for A-sorter til Teknologisk Institut.

  Teknologisk Institut udvejer udsæd til LFE 6.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0106-10-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
  Se 'Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene'.
   
  P02Stadium 09 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 0.5 m2. Måleflade og antal totalt optalte planter indberettes i PC markforsøg.
   
  P0301-12-2022, Lige før vinter
  ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0401-03-2024, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P05Stadium 30 - 75
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 65, Ved blomstring
  ledBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelMODENHED dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  PLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 600 g pr. parcel. Parcelprøverne samles til en ledprøve, der sendes til KKG
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se tekstafsnit - KERNE/FRØ PRØVE:
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  HØST: Forsøget høstes med selvrensende forsøgsmejetærsker.

  KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut samler parcelprøver fra LFE 6 og LFE 18 til ledprøver og bestemmer vand, proteinindhold, renhed og TKV. Derefter sender Teknologisk Institut mindst 2 kg af alle ledprøver til Tystofte og 250-300 gr. til Eurofins fra løbe nr. 001 + 002 . Fra 003 forsøget gemmer/sender Tystofte Fonden selv.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - KORN OG BÆLGSÆD Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-09-2023Ønsket plantetal ved såning ændret til 45 pl./m2 (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk