Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
220011818-001. CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget - Økologi
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:
Dette forsøg har ikke noget UTM kordinat og kan derfor ikke vises på et kort


Anders Lund Janne Aalborg Nielsen
Aastrupgaard, Hovvejen 16 Silkeborgvej
8740, Brædstrup 8230 Åbyhøj
Tlf: /2233 4579 Tlf: 40349051 /
Email: al@aastrupgaard.eu Email: jan@okologi.dk
 
 
Konsulentnummer: 0675
Placering:
Utm Zone:
Easting:  
Northing:  
Gps:  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Hestebønne. Forfrugt: Vinterrug.
Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 1.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
10-08-2017Høst og bjærgningHalm-snitningBåde mark og forsøg
11-08-2017Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
22-03-2018 1 gangeJordbehandlingStub-harvningBåde mark og forsøg
29-03-2018 1 gangeStub-harvningBåde mark og forsøg
05-04-2018 1 gangeStub-harvningBåde mark og forsøg
07-04-2018 1 -PløjningBåde mark og forsøg
23-04-2018 1 gangeSåbeds-harvningBåde mark og forsøg
24-04-2018Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg
15-05-2018Gødskning og sprøjtningRadrensningBåde mark og forsøg
28-05-2018RadrensningBåde mark og forsøg
30-05-2018Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
07-06-2018Høst og bjærgningAfhugningBåde mark og forsøg
11-06-2018 1 gangeJordbehandlingStub-harvningBåde mark og forsøg
12-06-2018 1 gangeStub-harvningBåde mark og forsøg
20-06-2018 1 gangeStub-harvningBåde mark og forsøg
25-06-2018 1 gangeStub-harvningBåde mark og forsøg
13-07-2018 1 gangeStub-harvningBåde mark og forsøg
15-08-2018 2 gangeStub-harvningBåde mark og forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11Forår 201807-04-2018 Pløjning L
224-04-2018 Såning Hestebønne
315-05-2018 Radrensning 
4Ved sidste radrensning30-05-2018 Udlæg i dæksæd15 kg Alm.rajgræs
5Juni07-06-2018 Afhugning 
6Juni-juli7 gange Harvning 
21Pløjning forår 2018, herefter kun harvning07-04-2018 Pløjning L
224-04-2018 Såning Hestebønne
315-05-2018 Radrensning 
430-05-2018 Udlæg i dæksæd15 kg Alm.rajgræs
5Juni07-06-2018 Afhugning 
6Juni-juli7 gange Harvning 
31Pløjning forår 2018, herefter kun harvning07-04-2018 Pløjning L
224-04-2018 Såning Hestebønne
315-05-2018 Radrensning 
4CarbonFarm mix 1 Øko30-05-2018 Udlæg i dæksæd8 kg Alm.rajgræs
1 kg Dodder
1 kg Hvidkløver
4 kg Humlesneglebælg
4 kg Boghvede
4 kg Honningurt
5Juni07-06-2018 Afhugning 
6Juni-juli7 gange Harvning 
7Oktober08-10-2018 Radrensning 
41Pløjning forår 2018, herefter ingen jordbearbejdning07-04-2018 Pløjning L
224-04-2018 Såning Hestebønne
 Radrensning 
3CarbonFarm Mix 2 Øko30-05-2018 Udlæg i dæksæd80 kg Vinterrug
1 kg Dodder
2 kg Blodkløver
4 kg Boghvede
2 kg Humlesneglebælg
4 kg Honningurt
4Juni07-06-2018 Afhugning 
5Juni-juli7 gange Harvning 

 
 
 
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P01:
15-05-2018 ST. 1530-05-2018 ST.
KVIK
planter/m2
ANDET TOKIMBL.
planter/m2
ANDET GRÆSUKRUDT
planter/m2
GRÆSUKRUDT IALT
planter/m2, excl. kvik
TOKIMBL.UKR.IALT
planter/m2
185373085373
268364068364
377410077410
447373047373
 
 
Måleparametre markeret "Udføres ikke"
MåletidMåleparameter
P02KVIK, planter/m2
ANDET TOKIMBL., planter/m2
ANDET GRÆSUKRUDT, planter/m2
P03SYGDOMME, % planter m
SKADEDYR, % planter med
VESS (spadeprøve), karakter 1-5
EFTERAFGRØDE, % dækning af jord
P04PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
 
 
Revision
KlassifikationBemærkninger
Ikke OKAnlægsforhold ikke optimale
Ikke OKUsikre resultater
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
14-05-2018AfsætningGenereltForsøget er afsat med traktor dags dato. Marken er ca 85 meter bred og forsøget er 80 meter bred. Det vil sige at der er ca 1 meter luft i den ene side (mod læhegn) af marken og 4 meter luft i den anden side (mod Landingsbane). Alle parcel hjørner er afmærket med hvis flexstok, og yderlige afsat på TOPCON gps. Der er Lavet fix punkt for de 2 hjørner imod læhegnet (se skitse vedhæftet i dette notat)(PERO)
Download (pdf)
15-05-2018P01 St. 13-15Måletider og værdierFint forsøg med stor bestand af ukrudt. Ingen græsukrudt, kun kvik. De dominerende arter er Hvidmelet gåsefod, lægejordrøg, agerstedmor og kvik. Derudover er der kamille, pileurt, hyrdetaske, storkenæb, spildraps, ærenpris og bynke. Mange urkudtsarter var på kimblade stadiet (LTB)
14-06-2018GenereltUkrudtet tog desværre helt magten i forsøget. Det er nu slået med brakpudser, og der er harvet to gange. Forsøget er på "pause". Vi er ved at afklare, hvordan vi kommer videre på arealet. JAN
29-08-2018RevisionForsøget klassificeres ikke ok jævnfør tidligere notat vedrørende megen ukrudt (HJB)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk