Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
220011818 CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget - Økologi Til Oversigt
 

Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-11-2018
Fordelingsdato: 07-05-2018
Planansvarlig:
Telefon:
Email:


FORMÅL: At udvikle bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget ud fra principperne i Conservation Agriculture.

BAGGRUND: I projektet CarbonFarm udvikles nye dyrkningssystemer, hvor jordbearbejdning undlades i forskellige grader, og der aktivt bruges efterafgrøder og sædskifte med henblik på at nedsætte ukrudtstrykket og forbedre jordens frugtbarhed.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer der er en del af GUDP-projektet CarbonFarm.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges på langs af agerretningen.
Bruttoparcellens længde og bredde ved forsøgsvært Anders Lund: 50 m x 20 m
Bruttoparcellens længde og bredde ved forsøgsvært Per Bundgaard: 46 m x 24 m
Høstparcel bestemmes før høst.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordbearbejdning og efterafgrøder
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Forår 2018Pløjning
SåningHestebønne
Radrensning
Ved sidste radrensningUdlæg i dæksæd15 kg Alm.rajgræs
2Pløjning forår 2018, herefter kun harvningPløjning
SåningHestebønne
Radrensning
Udlæg i dæksæd15 kg Alm.rajgræs
3Pløjning forår 2018, herefter kun harvningPløjning
SåningHestebønne
Radrensning
CarbonFarm mix 1 ØkoUdlæg i dæksæd8 kg Alm.rajgræs
1 kg Dodder
1 kg Hvidkløver
4 kg Humlesneglebælg
4 kg Boghvede
4 kg Honningurt
4Pløjning forår 2018, herefter ingen jordbearbejdningPløjning
SåningHestebønne
CarbonFarm Mix 2 ØkoUdlæg i dæksæd80 kg Vinterrug
1 kg Dodder
2 kg Blodkløver
4 kg Boghvede
2 kg Humlesneglebælg
4 kg Honningurt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøgsarealet pløjes tidligt forår 2018. Såbeddet klargøres. Hestebønnerne sås ultimo mart/primo april. Rækkeafstand: Ved Anders Lund: 36 cm; ved Per Bundgaard: 25 cm
 • I led 1-2 radrenses efter behov.
 • I led 3 radrenses også efter behov. Ved sidste radrensning undersås der CarbonFarm Mix 1 Øko i hestebønne. Der sås med frøudstyr monteret på den anvendte radrenser.
 • I led 4 radrenses der ikke. Der undersås CarbonFarm Mix 2 Øko. lige når hestebønnerne er spiret frem. Der sås med frøudstyr monteret på radrenser.
 • UDSÆD: Anders Lund og Per Bundgaard står selv for udsæd af hestebønne og vinterrug. Øvrig udsæd leveres af FRDK.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 13 - 15, Før 1. radrensning (led 1-3)
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De mest dominerende arter noteres som notat
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  De mest dominerende arter noteres som notat
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  ParcelFOTO digital.
  Tages af Økologisk Landsforening
   
  P02-, 14-21 dage efter 2. radrensing
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  ParcelFOTO digital.
  Tages af Økologisk Landsforening
   
  P03Juni-juli
  ParcelSYGDOMME % planter m.
  Hvis der kommer sygdomme registreres det.
   
  ParcelSKADEDYR % planter med.
  Hvis der kommer skadedyr registreres det.
   
  ParcelVESS (spadeprøve) karakter 1-5.
   
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
  Udføres af Økologisk Landsforening
   
  P04Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg pr led. Der må helst ikke være knækkede kerner i prøven. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  HØST: Forsøget høstes med forsøgsmejetærsker med flowhøst. Der høstes 4 striber i hver parcel på tværs af agerretningen/parcellen. Derfor skal der være 10 m værn i agerretning i hver side af forsøget, for at flowet i mejetærsker er i gang inden parceller høstes, se evt. skitse.
  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en kerne/frø-prøve til Koldkærgård. Prøven sendes samme dag, som der er høstet. Prøven må ikke sendes på en fredag med mindre afgrøden er tør. Koldkærgård laver NIT-analyser.  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk