Firmaoversigt

Denne webside er en service til firmaer, der får afprøvet sorter og produkter i Landsforsøgene®.
På siden Forsøg med firmaprodukter kan du se forsøg med dit firmas produkter. På siden Sponsorerede forsøg kan du se forsøg, som dit firma helt eller delvist har sponsoreret udførelsen af.

For at du kan få adgang til at se forsøgsresultaterne skal du være oprettet som bruger af LandbrugsInfo.dk eller Landmand.dk, samt være oprettet i dit firmas navneliste i NFTS-systemet. Pris kr. 1.000 for første firmaoprettelse. Kr. 500 for tilføjelse af ny bruger.

Klik på følgende link for at blive oprettet som bruger af Landsforsøgenes firmasider:
Opret bruger


Support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at kontakte Teknologisk Instituts forsøgsteam.