Priser for OnFarm Forsøg

I 2017 finansieres OnFarm aktiviteterne gennem projektmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet som en del af Teknologisk Institut resultatkontrakt ”Højteknologisk Markforsøg”.
Det betyder at følgende ydelser er gratis i 2017 og 2018:

  • Udarbejdelse af forsøgsplaner
  • Brug af IT system
  • Support og vejledning
Er der behov for for særlige statistiske opgørelser, f.eks. statistik på flere ens forsøg, indhent da tilbud.

Ultimo 2018 vil vi evaluere konceptet, funktionalitet og resultater baseret på input fra brugerne både løbende og ved spørgeskemaundersøgelse e.l.


OnFarmPlus - Kontakt os for en pris

OnFarmPlus er mere avancerede OnFarm Forsøg, fx med brug af avancerede sensorer såsom NDVI og EM38. OnFarmPlus er egnet til at forklare behandlingseffekter i kombination med mark- og biologisk variation. Teknologisk Institut kan tilbyde:

  • Sensor målinger fx jordens variation (EM38), reflektansmålinger i afgrøden (NDVI)
  • Billedanalyser ved jorden eller fra drone
  • Udbyttemåling samt kvalitetsanalyse af den høstede afgrøde
  • Statistiske opgørelser af georefererede data mv.
Læs mere om OnFarmPlus   >  Sensor målinger   >  Billedanalyser   > 

Support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at kontakte Teknologisk Instituts forsøgsteam.

Du kan også få hjælp, læse vejledninger mv. i menupunktet Hjælp