Priser for OnFarm Forsøg

Forsøg der er i konkurrence med Landsforsøgene®, må ikke udføres som OnFarm Forsøg.

Opstartsgebyr pris 1900 kr.
Inkluderer brugeroprettelse, samt hjælp og vejledning til tilretning og registrering af ét OnFarm Forsøg.

OnFarm Standardplan 475 kr/forsøg.
Plan efter standardskabelon. Der må ikke tilføjes ekstra led. Support og alt andet kommer ud over.

Forsøg der afviger fra OnFarm Forsøg (forsøg over 2 led) 475 kr/forsøg.
Kræver man selv opretter forsøgsplan. Support til oprettelse og alt andet kommer udover. En plan man selv opretter vil ikke fremgå af listen med OnFarm forsøg, men kan tilgås via NFTS.

Analyser, pris aftales individuelt.
Vi kan tilbyde hjælp til vejledning om analysevalg, prøveudtagning samt valg af laboratorie.

Revision af statistik på et forsøg 500 kr/forsøg.
Tjek af om krav til den statistiske model er opfyldt.

Seriesammenstilling i webtrialcalc 500 kr/serie.
Statistik af flere forsøg der følger samme plan.
Kræver forudgående revision af hver enkelt forsøg.

Supportpakke, pris aftales individuelt efter omfang og behov
Hjælp til oprettelse af plan, tilretning af designs, indtastning af data, brug af online registrering af data osv.

Tilføjelse af ekstra bruger. Pris 500 kr
Oprettelse og adgang til OnFarm Forsøg


OnFarmPlus - Kontakt os for en pris

OnFarmPlus er mere avancerede OnFarm Forsøg, fx med brug af avancerede sensorer såsom NDVI og EM38. OnFarmPlus er egnet til at forklare behandlingseffekter i kombination med mark- og biologisk variation. Teknologisk Institut kan tilbyde:

  • Sensor målinger fx jordens variation (EM38), reflektansmålinger i afgrøden (NDVI)
  • Billedanalyser ved jorden eller fra drone
  • Udbyttemåling vha. flowhøst, samt kvalitetsanalyse af den høstede afgrøde
  • Statistiske opgørelser af georefererede data mv.
Læs mere om OnFarmPlus   >  Sensor målinger   >  Billedanalyser   > 

Support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at kontakte Teknologisk Instituts forsøgsteam.

Du kan også få hjælp, læse vejledninger mv. i menupunktet Hjælp