Start nyt OnFarm Forsøg

Der er oprettet en række standardskabeloner (forsøgsplaner) til OnFarm Forsøg. Det nemmeste er at vælge en standardskabelon og efterfølgende tilpasse den til dit forsøg.
Hvis der ikke findes en egnet skabelon til dit forsøg, er du velkommen til at kontakte Teknologisk Institut.
Nedenfor kan du se en liste over standardskabeloner (forsøgsplaner) til OnFarm Forsøg.

Vælg år. Årstal skal svare til det år hvor forsøget høstes.
Klik på Plannummer længst til venstre for at se skabelonen. Bemærk du kan tilpasse skabelonen efter du har bestilt forsøget. Du får forsøget ved at klikke på Bestil i skabelonen (kræver login).

Derefter kan forsøget ses ved at åbne modulet PC-Markforsøg i Nordic Field Trial System.

Tilpas dit forsøg/forsøgsplanen   >  Anlæg af OnFarm Forsøg   >  Øvrige vejledninger   > 

Vælg år:
Søgning:
 Plannummer   Titel   Publiceret 
213011818OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i kornafgrøder16-08-2017
213021818OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i raps16-08-2017
213031818OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i majshelsæd16-08-2017
213041818OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i slætgræs16-08-2017
213051818OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i kartofler16-08-2017
213061818OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i frøgræs16-08-2017
213071818OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i bælgsæd16-08-2017
213081818OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i specielle afgrøder04-06-2018
273011818OnFarm Forsøg: Gødning og hjælpestoffer i kornafgrøder16-08-2017
273021818OnFarm Forsøg: Gødning og hjælpestoffer i raps16-08-2017
273031818OnFarm Forsøg: Gødning og hjælpestoffer i majshelsæd16-08-2017
273041818OnFarm Forsøg: Gødning og hjælpestoffer i slætgræs16-08-2017
273051818OnFarm Forsøg: Gødning og hjælpestoffer i kartofler16-08-2017
273061818OnFarm Forsøg: Gødning og hjælpestoffer i frøgræs16-08-2017
273071818OnFarm Forsøg: Gødning og hjælpestoffer i bælgsæd16-08-2017
273081818OnFarm Forsøg: Gødning og hjælpestoffer i specielle afgrøder04-06-2018
273201818OnFarm Forsøg: Bestemmelse af kvælstofbehovet i din vinterhvedemark - SEGES08-03-2018
273211818OnFarm Forsøg: Merudbytte for tilførsel af mikronæringsstoffer i korn - SEGES08-03-2018
273221818OnFarm Forsøg: Merudbytte for kvælstoftilførsel efter elektronisk tildelingskort i vinterraps - SEGES21-12-2017
273231818OnFarm Forsøg: Merudbytte for placering af fosfor ved såning af vårbyg - SEGES08-03-2018
273241818OnFarm Forsøg: Merudbytte for tilførsel af mikronæringsstoffer i raps - SEGES09-03-2018
273251818OnFarm Forsøg: Kvælstoftilførsel i blomstring i raps - SEGES11-04-2018
273261818OnFarm Forsøg: Kvælstof som startgødning til hestebønner - SEGES11-04-2018
273271818OnFarm Forsøg: Startgødning med P og K til hestebønner - SEGES11-04-2018
273281818OnFarm Forsøg: Startgødning med K til hestebønner - SEGES11-04-2018
273291818OnFarm Forsøg: Startgødning med S til hestebønner - SEGES11-04-2018
273301818OnFarm Forsøg: Gradueret tildeling af 3. gødningstildeling i vinterhvede - SEGES25-04-2018
293011818OnFarm Forsøg: Planteværn i kornafgrøder16-08-2017
293021818OnFarm Forsøg: Planteværn i raps16-08-2017
293031818OnFarm Forsøg: Planteværn i majshelsæd16-08-2017
293041818OnFarm Forsøg: Planteværn i slætgræs16-08-2017
293051818OnFarm Forsøg: Planteværn i kartofler16-08-2017
293061818OnFarm Forsøg: Planteværn i frøgræs16-08-2017
293071818OnFarm Forsøg: Planteværn i bælgsæd16-08-2017
293201818OnFarm Forsøg: Udsultning af stankelben ved nedvisning af græsstub - SEGES01-09-2017
293211818OnFarm Forsøg: Flydende N som additiv til bekæmpelse af væselhale i vinterhvede om foråret - SEGES12-04-2018
293221818OnFarm Forsøg: Flydende N som additiv til bekæmpelse af italiensk rajgræs i vinterhvede om foråret - SEGES12-04-2018
293231818OnFarm Forsøg: Ammonium sulfat-opløsning som additiv til bekæmpelse af rodukrudt - SEGES12-04-2018
293241818OnFarm Forsøg: Ukrudtsbekæmpelse i majshelsæd - SEGES12-04-2018
293251818OnFarm Forsøg: Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner - SEGES12-04-2018
293261818OnFarm Forsøg: Vækstregulering i vinterhvede, plan 1 - SEGES12-04-2018
293271818OnFarm Forsøg: Vækstregulering i vinterhvede, plan 2 - SEGES12-04-2018
293281818OnFarm Forsøg: Vækstregulering i vårbyg- SEGES12-04-2018
293291818OnFarm Forsøg: Vækstregulering i vinterraps, forår - SEGES11-04-2018
293301818OnFarm Forsøg: Svampebekæmpelse i vinterraps, forår - SEGES11-04-2018
293311818OnFarm Forsøg: Svampebekæmpelse i hestebønner - SEGES11-04-2018
293321818OnFarm Forsøg: Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner - SEGES11-04-2018
293331818OnFarm Forsøg: Skadedyrsbekæmpelse i hestebønner - SEGES11-04-2018
293341818OnFarm Forsøg: Nedvisning af hestebønne - SEGES11-04-2018
293351818OnFarm Forsøg: Bekæmpelse af bladribbesnudebiller i vinterraps, forår - SEGES16-04-2018
293361818OnFarm Forsøg: Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps, forår - SEGES23-04-2018
293371818OnFarm Forsøg: Udnyttelse af vejrdata til fremtidig varsling for Septoria - SEGES03-05-2018
293381818OnFarm Forsøg: Gradueret vækstregulering i vinterhvede - SEGES30-04-2018

Support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at kontakte Teknologisk Instituts forsøgsteam.

Du kan også få hjælp, læse vejledninger mv. i menupunktet Hjælp